Billedbeskrivelse

  • Forfatter: Oliver Edholm
  • Hent på http://www.screenreader.ai
  • stabil version

Denne tilføjelse kan beskrive billeder for dig ved hjælp af metoder inden for maskinlæring.

Bemærkninger:

  • Genvejen til at få en billedbeskrivelse af det aktuelle navigatorobjekt er NVDA +Control+I.
  • Hvis du konfigurerer et andet sprog end engelsk, kan den aktuelle beskrivelse have oversættelsesproblemer, fordi den automatisk genereres.
  • Sproget for de beskrivelser, der genereres, er knyttet til det konfigurerede NVDA-sprog. Med andre ord, hvis du har svensk konfigureret, får du svenske beskrivelser, medmindre du ændrer sproget i indstillingerne for Billedbeskrivelse.
  • Du kan ændre tastaturgenvejen ved brug af dialogen til inputbevægelser, der er at finde i Opsætning>Inputbevægelser under Billedbeskrivelse.

Sikkerhed:

  • Billederne sendes til et script på Google Cloud Platform til analyse. Efter analysen bliver billedet fjernet fra serveren og vil aldrig blive set igen.

For udviklere:

  • Hvis du ønsker at udvikle videre på tilføjelsen, skal du først køre scriptet deps.py.