Навигация по отстъпи (IndentNav)

Тази добавка позволява на потребителите на NVDA да се придвижват по нивото на отстъпа или по определен брой редове или абзаци. В браузърите позволява бързо да се намерят абзаци със същото отместване от левия край на екрана, като коментари от първо ниво в йерархичното дърво на коментарите. Също така, докато редактирате изходен код на много езици за програмиране, той позволява да прескачате между редовете със същото ниво на отстъп, както и да намирате бързо редове с по-голямо или по-малко ниво на отстъп.

Употреба в браузърите

IndentNav може да се използва за навигация по отместване от левия край на екрана. По-конкретно, можете да натиснете NVDA+Alt+Стрелка надолу или Стрелка нагоре, за да прескочите до следващия или предишния параграф, който е със същото отместване. Например, това може да бъде полезно, когато разглеждате йерархичните структури на коментарите (например на reddit.com), за да обхождате коментарите от първо ниво и да прескачате всички коментари от по-високо ниво.

Строго погледнато, IndentNav може да се използва във всяко приложение, за което NVDA осигурява обект за прехващане на йерархичните структури (tree interceptor).

Клавишни команди:

 • NVDA+Alt+Стрелка нагоре или надолу: Преминаване към предишния или следващия абзац със същия отстъп.
 • NVDA+Alt+Стрелка наляво: Преминаване към предишния абзац с по-малък отстъп.
 • NVDA+Alt+Стрелка надясно: Преминаване към следващия абзац с по-голям отстъп.

Употреба в текстови редактори

IndentNav може да бъде полезен и за редактиране на изходния код на много езици за програмиране. Езици като Python изискват изходният код да бъде правилно подреден (от гледна точка на отстъпите), докато на много други езици за програмиране е силно препоръчително. С IndentNav можете да натиснете NVDA+Alt+Стрелка надолу или Стрелка нагоре, за да прескочите до следващия или предишния ред със същото ниво на отстъп. Можете също така да натиснете NVDA+Alt+Стрелка наляво, за да прескочите до родителски ред, т.е. предишен ред с по-ниско ниво на отстъп. В Python лесно можете да намерите текущата дефиниция на функцията или дефиницията на класа. Можете също да натиснете NVDA+Alt+Стрелка надясно, за да отидете на първия дъщерен ред на текущия ред, който е следващия ред с по-голямо ниво на отстъп.

Ако вашето копие на NVDA е настроено да докладва отстъпа на редовете чрез тонове, тогава IndentNav бързо ще възпроизведе тоновете на всички пропуснати редове. В противен случай ще се чуе само пропукване, за да се обозначи грубо броят на пропуснатите редове.

Клавишни команди:

 • NVDA+Alt+Стрелка нагоре или надолу: Преминаване към предишен или следващ ред със същото ниво на отстъп в рамките на текущия блок за отстъп.
 • NVDA+Alt+Control+Стрелка нагоре или надолу: Принудително преминаване към предишен или следващ ред със същото ниво на отстъп. Тази команда ще премине към други блокове за отстъп (например други функции на Python), ако е необходимо.
 • NVDA+Alt+Стрелка наляво: Преминаване към родителско ниво – това е предишен ред с по-малко ниво на отстъп.
 • NVDA+Alt+Стрелка надясно: Преминаване към първото дъщерно ниво – това е следващия ред с по-голямо ниво на отстъп в същия блок за отстъп.

Хронология на изданията

 • v1.2
  • Добавена е поддръжка за локализация.
  • Добавена е информация за GPL в началото на всеки изходен (source) файл.
  • Малки поправки.
 • v1.1
  • Първо издание.