Navigácia po odsadeniach

Umožňuje rýchlo nájsť odseky s rovnakým odsadením. V prehliadačoch umožňuje vyhľadať odseky s rovnakým, prípadne menším alebo väčším odsadením. Takto je možné rýchlo sa orientovať v strome s komentármi. Pri programovaní môže byť doplnok užitočný pri hľadaní kódu s rovnakým, prípadne menším alebo väčším odsadením.

Použitie v režime prehliadania

Skratkou nvda+alt+šípka dole preskočíte na odsek s rovnakým odsadením, ako má aktuálny odsek. NVDA+alt+šípka hore vyhľadá predchádzajúci odsek s rovnakým odsadením. Takto môžere napríkald rýchlo vyhľadať kkomentáre prvej úrovne (napríklad na reddit.com).

Jednoducho povedané, doplnok funguje všade tam, kde je dostupný objekt so stromovou štruktúrou.

Klávesové skratky:

 • NVDA+alt+šípky hore a dole: preskočí na predchádzajúci alebo nasledujúci odsek s rovnakým odsadením.
 • NVDA+alt+ľavá šípka: Prejdi na predchádzajúci odsek s menším odsadením.
 • NVDA+alt+pravá šípka: Prejdi na nasledujúci odsek s väčším odsadením.

Použitie v textových editoroch

Doplnok môže byť užitočný pri programovaní. Jazyky ako napríklad Python vyžadujú odsadenie kódu, mnohé ďalšie to tiež a odporúčajú. Nvda+alt+šípky hore a dole prejdú na predchádzajúci alebo nasledujúci riadok s rovnakým odsadením. Nvda+alt+ľavá šípka prejde na rodičovský riadok, teda predchádzajúci riadok s menším odsadením. V Pythone takto môžete rýchlo skočiť na definíciu funkcie alebo triedy. NVDA+alt+pravá šípka prejde na potomka aktuálneho riadka, teda nasledujúci riadok s väčším odsadením.

Ak máte zapnuté oznamovanie odsadenia pípaním, NVDA pri preskakovaní zapípa riadky, ktoré boli preskočené. Ak máte toto oznamovanie vypnuté, budete počuť len prasknutie indikujúce, že boli preskočené riadky.

Klávesové skratky:

 • Nvda+alt+šípky hore a dole: Prejde na predchádzajúci alebo nasledujúci riadok s tým istým odsadením, a,o má aktuálny riadok.
 • NVDA+Alt+Ctrl+šípky hore a dole: Vynútiť skočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci riadok s rovnakým odsadením. Ak je to potrebné, Skočí na iné bloky s rovnakým odsadením.
 • NVDA+alt+ľavá šípka: Prejdi na rodiča: Predchádzajúci riadok s menším odsadením.
 • NVDA+alt+pravá šípka: Prejdi na potomka - nasledujúci riadok s väčším odsadením.

Zmeny

 • v1.2
  • Pridaná podpora lokalizácie do iných jazykov.
  • Do zdrojových súborov doplnená GPL hlavička.
  • Malé úpravy.
 • v1.1
  • Prvé vydadnie.