Лупа на Windows (Windows Magnifier)

 • Автор: Cyrille Bougot
 • Съвместимост с NVDA: от 2018.3 до 2019.3
 • Изтегляне на тестова версия

Тази добавка подобрява работата с лупата на Windows с NVDA.

Възможности

 • Добавя някои клавишни комбинации за превключване на различни опции на лупата.
 • Докладва резултата от задействането на някои вградени клавиатурни команди на лупата.
 • Намалява случаите, в които командите за навигация в таблици влизат в противоречие с командите на лупата.

Команди, добавени от тази добавка

Всички команди, добавени за управление на опциите за лупата, са достъпни чрез слоестата команда за лупата – NVDA+Windows+O:

 • NVDA+Windows+O и след това C: Включва или изключва следенето на точката за въвеждане на текст.
 • NVDA+Windows+O и след това F: Включва или изключва следенето на фокуса на клавиатурата.
 • NVDA+Windows+O и след това M: Включва или изключва следенето на курсора на мишката.
 • NVDA+Windows+O и след това T: Включва или изключва следенето като цяло.
 • NVDA+Windows+O и след това S: Включва или изключва изглаждането на ръбове на изображенията и текста.
 • NVDA+Windows+O и след това R: Превключва между режимите за следене на курсора на мишката (в краищата или центъра на екрана). Тази функция е налична само под компилация 17643 или по-нови на Windows 10.
 • NVDA+Windows+O и след това H: Извежда помощна информация за слоестите команди за лупата.

За всяка отделна команда няма жест по подразбиране, но можете да зададете такъв по обичайния начин в диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане", ако желаете. По същия начин можете също да промените или премахнете жеста за достъп до слоя с команди за лупата (NVDA+Windows+O). Но не можете да промените жестовете за подкомандите за лупата.

Вградени команди на лупата

Резултатът от следните вградени команди на лупата се озвучава от добавката:

 • Стартиране на лупата: Windows+Плюс (от буквено-цифрения блок или от цифровия блок)
 • Затваряне на лупата: Windows+Escape
 • Увеличаване: Windows+Плюс (от буквено-цифрения блок или от цифровия блок)
 • Намаляване: Windows+Минус (от буквено-цифрения блок или от цифровия блок)
 • Превключване на инвертирането на цветовете: Control+Alt+I
 • Превключване към прикрепен изглед: Control+Alt+D
 • Превключване към изглед на цял екран: Control+Alt+F
 • Превключване към изглед на леща: Control+Alt+L
 • Превключване между трите режима на изглед: Control+Alt+M
 • Преоразмеряване на лещата чрез клавиатурата: Shift+Alt+Стрелка наляво/надясно/нагоре/надолу

Следните клавишни комбинации също са вградени за лупата команди: Control+Alt+Стрелка наляво, Control+Alt+Стрелка надясно, Control+Alt+Стрелка нагоре, Control+Alt+Стрелка надолу. Те се използват за придвижване на увеличения изглед съответно наляво, надясно, нагоре или надолу. Тъй като те също така са команди за навигация в таблици чрез NVDA, те се управляват по следния начин от тази добавка:

 • Ако фокусът или виртуалният курсор не се намират в таблица или изглед на списък, се изпълнява командата на лупата.
 • Ако фокусът или виртуалният курсор се намират в таблица или изглед на списък, се изпълнява командата на NVDA за навигация в таблица.
 • Ако искате да преместите изгледа на лупата, докато сте в таблица или изглед на списък, ще трябва да натиснете NVDA+F2, преди да натиснете Control+Alt+Стрелка.

Най-накрая, ето списък с други вградени команди на лупата, само за информация:

 • Control+Alt+Колелото за превъртане на мишката: Увеличава и намалява чрез колелото за превъртане на мишката.
 • Control+Windows+M: Отваря прозореца с настройки на лупата.
 • Control+Alt+R: Преоразмерява лещата чрез мишката.
 • Control+Alt+Интервал: Бързо показва целия работен плот при използване на изглед на цял екран.

Вградените команди на лупата не може да бъдат променяни.

Бележки

 • За компютри, оборудвани с графична карта на Intel, Control+Alt+Стрелка наляво/надясно/нагоре/надолу се използват и за промяна на ориентацията на екрана. Тези клавишни команди по подразбиране са включени и противоречат с клавишните команди на лупата на Windows за преместване на изгледа. Ще трябва да ги изключите, за да можете да ги използвате за лупата. Те могат да бъдат изключени в контролния панел на Intel или от контекстното меню за иконката на Intel, присъстваща в областта за уведомяване.
 • Alt+Shift+Клавишите със стрелките са клавишни команди на лупата на Windows за промяна на размера на увеличения изглед (леща или прикрепен). Когато лупата е стартирана (дори в режим на цял екран), тези клавишни команди се прихващат от лупата и не могат да бъдат предадени на приложението, дори ако преди това натиснете NVDA+F2. За да използвате тези клавишни команди в текущото приложение, трябва да затворите лупата (Windows+Escape) и да я отворите отново след това (Windows+Плюс). Например в Microsoft Word, за да намалите нивото на заглавието:

  • Натиснете Windows+Escape, за да затворите лупата.
  • Натиснете Alt+Shift+Стрелка надясно, за да намалите нивото на текущото заглавие.
  • Натиснете Windows+Плюс, за да стартирате лупата отново.
 • За повече информация относно функциите и командите на лупата на Windows, може да прочетете информацията на следните страници:

Списък с промените

Версия 1.0

 • Първо издание.