Funcționalitate extinsă pentru Microsoft Word

  • Autor: Bram Duvigneau
  • Download: versiune 0.2-dev
  • Acest pachet este distribuit sub condițiile licenței GNU General Public License, versiunea 2 sau mai nouă. Consultați fișierul COPYING.txt pentru detalii suplimentare.

Acest add-on extinde compatibilitatea cu Microsoft Word pentru NVDA.

Copyright (C) 2012 - Bram Duvigneau.

Funcționalități

Pentru moment acest add-on doar anunță textul unui comentariu când NVDA+shift+c este apăsat. Sunt binevenite sugestii pentru noi funcționalități

  • Scurtătură: NVDA+shift+c

Modificări pentru 0.1 - 2013-03-07

  • Lansare inițială