Lyddiagram

Tilføjelsen Lyddiagram til NVDA giver dig mulighed for at spille excel-tidsserier som en kontinuerlig lyd.

Brug

Vælg en celle eller en kolonne af celler indeholdende tidsserier i Microsoft Excel.

Tastaturkommandoer

  • NVDA+A: Afspil lyddiagram.
  • NVDA+Ato gange hurtigt: Vis kalibreringsdialogvindue. I laptop-layout skal du trykke på NVDA+Ctrl+Skift+A i stedet for.

Kildekode

     https://github.com/mltony/nvda-audio-chart/