Zvukové témy

Namiesto hlasovej informácie prehráva zvuky pri navigácii po objektoch (ako sú tlačidlá, odkazy atď). Navyše zvuky sú prehrávané v 3D priestore, vďaka čomu môžete približne získať predstavu o priestorovom rozložení prvkov na obrazovke.

Doplnok tiež umožňuje aktivovať, nainštalovať, odstrániť, upraviť, vytvoriť a distribuovať balíčky zvukových tém.

Použitie

Môžete spravovať nainštalované zvukové témy, upravovať aktívnu tému a tiež vytvoriť novú vlastnú zvukovú tému.

K týmto funkciám sa dostanete z ponuky doplnku, ktorá sa nachádza v hlavnej ponuke NVDA.

Správa aktívnej zvukovej témy

  • Dialóg „Spravovať zvukové motívy“ umožňuje okrem inštalácie a odstraňovania zvukových motívov aj aktiváciu alebo deaktiváciu zvukových balíčkov.
  • V tomto dialógu sú niektoré ďalšie možnosti:  - Prehrávať zvuky v priestore: Ak odčiarknete, všetky zvuky budú prehrávané v strede bez ohľadu na umiestnenie objektu.  - Vysloviť typ prvku: Ak odčiarknete, NVDA bude oznamovať typ prvku pri získaní fokusu a nebude ticho (čo je predvolené správanie tohto doplnku).  - Použiť hlasitosť hlasového výstupu: Ak začiarknete túto možnosť, hlasitosť zvukov sa prispôsobí hlasitosti ktorú nastavíte pre hlasový výstup.  - Hlasitosť zvukov: Tu určujete hlasitosť zvukov. 100% je maximum, ak nastavíte 0%, zvuky budú stlmené.

Upravovanie aktívnej zvukovej témy:

  • Po kliknutí na možnosť Upraviť sa otvorí dialógové okno so zoznamom všetkých zvukov obsiahnutých v aktuálne aktívnej téme. V tomto dialógovom okne môžete:
  • Zmeniť: Po vybratí príslušného zvuku a aktivovaní tlačidla sa otvorí štandardný dialóg na výber iného zvukového súboru.
  • Odstrániť: Odstráni vybratý zvuk zo zoznamu. Odstránenie potvrdíte tlačidlom áno.
  • Pridať: Otvorí okno na pridanie nového zvuku. V prvom zozname zvoľte typ objektu a prvku, ku ktorému hcete zvuk naviazať (tlačidlo, odkaz, menu a pod). Potom aktivujte tlačidlo prehľadávať a vyhľadajte príslušný zvuk. Zvuk si môžete prehrať po aktivovaní tlačidla prehrať. Zvuk vložíte do témy aktivovaním tlačidlla OK.
  • Zavrieť: Zatvorí dialóg s úpravami a neuloží zmeny.

Vytvorenie nového zvukového motívu

  • Ak viete pracovať so zvukom, môžete namiesto upravovania existujúcich motívov vytvoriť novú zvukovú tému. - Najprv zhromaždite všetky zvuky, ktoré chcete použiť v jednom priečinku. Zvuky musia byť vo formáte ogg alebo wav. Pomenujte ich tak, aby ste názvom rozumeli. Ja som napríklad zlúčil zvuky podľa toho, ako sa pracuje s prvkami. - Z ponuky doplnku aktivujte tlačidlo vytvoriť. Tu je potrebné zadať: * Názov: Vložte názov pre vašu novú tému. Nesmie obsahovať špeciálne znaky (diakritika bude fungovať). * Autor: zadajte vaše meno alebo prezývku. * Popis: Sem zadajte popis, ktorý vystihuje tému. - Po aktivovaní tlačidla OK sa ocitnete v dialógu, kde môžete priradiť zvuky jednotlivým prvkom (rovnako ako pri úprave existujúcej témy).

Autorské práva:

Copyright (c) 2014-2016 Musharraf Omer a ďalší

Toto je rozšírená verzia pôvodného doplnku Unspoken od Austina Hicksa a Bryana Smarta. Túto verziu doplnku som postavil na ich myšlienka a doplnil som možnosť upravovania spravovania tém. Preto sa chcem poďakovať za pôvodný nápad, na ktorom som mohol ďalej pracovať.

Poznámky k zvukovým súborom tretích strán:

Predvolená téma zvukov v tomto doplnku používa zvuky z niekoľkých zdrojov: - Unspoken 3D Audio: Doplnok pre NVDA - TWBlue: voľne šíriteľný a open source twitter klient - Mushy TalkBack: Alternatíva pre talkback s lepšími zvukmi.

Licencia

Doplnok je šírený pod GNU General Public License. Ďalšie podrobnosti nájdete v súbore copying.