Zlepšie prístupnosti Becky

Tento doplnok zlepšuje prístupnosť e-mailového klienta Becky!

Klávesové skratky:

  • NVDA+Shift+U - oznámi počet všetkých a neprečítaných správ v priečinku
  • NVDA+Shift+a - v okne novej správy presunie fokus do zoznamu príloh, ak je viditeľný.

Skratky je možné zmeniť v dialógu klávesové skratky, v časti Becky.

Zmeny vo verzii 0.3-dev:

  • Táto verzia je kompatibilná s NVDA 2022.1
  • Rôzne opravy

Zmeny vo verzii 0.2-dev:

  • Táto verzia je kompatibilná s NVDA 2021.1
  • Pridaná možnosť zamerať zoznam príloh
  • Odkazy v správach je možné aktivovať klávesom enter
  • Je možné zistiť počet všetkých a neprečítaných správ aj v prípade, že je zapnuté automatické skrývanie panela úloh