TeleNVDA

 • Authors: Asociación Comunidad Hispanohablante de NVDA and other contributors. Original work by Tyler Spivey and Christopher Toth
 • NVDA-kompatibilitet: 2019.3 og nyere
 • Download stabil version

Bemærk: For at gøre download lettere for brugere, der har brug for hjælp eller træning og har begrænsede computerfærdigheder, giver vi et alternativt link til den seneste stabile version, som er nem at huske og dele. Du kan gå til nvda.es/tele og downloade tilføjelsen direkte uden mellemliggende websider.

Velkommen til TeleNVDA-tilføjelsen, som giver dig mulighed for at oprette forbindelse til en anden computer, der kører den gratis NVDA-skærmlæser. Med denne tilføjelse kan du oprette forbindelse til en anden persons computer eller tillade en betroet person at oprette forbindelse til dit system for at udføre rutinemæssig vedligeholdelse, diagnosticere et problem eller give undervisning. Denne tilføjelse er en modificeret version af NVDA Remote-tilføjelsen og vedligeholdes af det spanske NVDA-fællesskab. Den er fuldt ud kompatibel med NVDA Fjernsupport (NVDA Remote). Dette er de nuværende forskelle:

 • En indstilling gør det muligt at blokere eksterne talekommandoer, der er forskellige fra tekst.
 • An option to mute remote speech when controlling the local machine and unmute it when controlling the remote machine.
 • Forbedret understøttelse af proxyservere og skjulte TOR-tjenester (Proxy-supporttilføjelse er påkrævet).
 • Mulighed for at ændre f11-tasten til en anden kommando. Nu fungerer dette som et almindeligt script, så du kan tildele en anden tastaturkommando i dialogen "Håndter kommandoer"".
 • a gesture (unassigned by default) to open the addon options
 • Ability to assign a gesture to the send ctrl+alt+delete option in the input Gestures dialog. Warning! you shouldn't assighn the ctrl+alt+delete keys to this option. Doing it will stil work normally, but anytime you press ctrl+alt+delete keys to send the ctrl+alt+delete to the remote machine, your own machine will also be affected by the ctrl+alt+delete function, which is likely not what you expect!
 • Indstil værten til at ignorere og videresend den næste kommando direkte til gæsten. Dette er praktisk, når du vil sende tastaturkommandoen, der bruges til at skifte mellem kontrol af fjernmaskine og din lokale maskine, direkte til gæstemaskinen, som du kontrollerer.
 • Mulighed for at udveksle små filer (op til 10 MB) mellem brugere forbundet til samme session.
 • Mulighed for at videresende porte via UPNP.
 • Mulighed for at bruge en brugerdefineret portcheck-tjeneste.
 • Nogle GUI tweaks.
 • Flere fejlrettelser.

Før du begynder

Du skal have installeret NVDA på begge computere og hente TeleNVDA-tilføjelsen.

Installationen af både NVDA og TeleNVDA-tilføjelsen er standard. Hvis du har brug for mere information, kan dette findes i NVDAs brugervejledning.

Opdatering af tilføjelsen

Når du opdaterer tilføjelsen og du har installeret TeleNVDA på det sikre skrivebord, anbefales det, at du også opdaterer kopien på det sikre skrivebord (sikre skærme).

For at gøre dette skal du først opdatere din eksisterende tilføjelse. Åbn derefter NVDA-menuen, Opsætning, Generelle indstillinger, og tryk på knappen "Brug aktuelt gemte indstillinger på logon og andre sikre skærme (kræver administratorrettigheder)".

Start af en fjernsession gennem en relæserver

På computeren, der skal styres

 1. Åbn NVDA-menuen, Værktøjer, Fjernsupport, Forbind. Du kan også trykke direkte på NVDA+alt+side op. Denne tastaturkommando kan ændres fra dialogen "Håndter kommandoer"
 2. Vælg klient ved den første gruppe af radioknapper
 3. Vælg "Giv adgang til at styre denne computer" i den anden gruppe af radioknapper.
 4. I værtsfeltet skal du indtaste værten for den server, du vil oprette forbindelse til, for eksempel remote.nvda.es. Når den bestemte server bruger en alternativ port, kan du indtaste værten i formatet <vært>:<port>, for eksempel remote.nvda.es:1234. Hvis du opretter forbindelse til en IPV6-adresse, skal du indtaste den mellem firkantede parenteser, for eksempel [2603:1020:800:2::32].
 5. Indtast en nøgle i nøglefeltet, eller tryk på knappen Generer nøgle. Nøglen er, hvad andre vil bruge til at styre din computer. Maskinen, der styres, og alle dens klienter skal bruge den samme nøgle.
 6. Tryk på ok. Når du er færdig, vil du høre en tone og få besked om, at du er forbundet. Hvis der er en besked fra serveren, vil den blive vist i en dialogboks. Du vil se denne dialog, hver gang du opretter forbindelse eller kun første gang, afhængigt af serverkonfigurationen.

På den maskine, der skal være den styrende computer

 1. Åbn NVDA-menuen, Værktøjer, Fjernsupport, Forbind. Du kan også trykke direkte på NVDA+alt+side op. Denne tastaturkommando kan ændres fra dialogen "Håndter kommandoer"
 2. Vælg klient ved den første gruppe af radioknapper
 3. Vælg "Kontrollér en anden computer" i den anden gruppe af radioknapper.
 4. I værtsfeltet skal du indtaste værten for den server, du vil oprette forbindelse til, for eksempel remote.nvda.es. Når den bestemte server bruger en alternativ port, kan du indtaste værten i formatet <vært>:<port>, for eksempel remote.nvda.es:1234. Hvis du opretter forbindelse til en IPV6-adresse, skal du indtaste den mellem firkantede parenteser, for eksempel [2603:1020:800:2::32].
 5. Indtast en nøgle i nøglefeltet, eller tryk på knappen Generer nøgle. Maskinen, der styres, og alle dens klienter skal bruge den samme nøgle.
 6. Tryk på ok. Når du er færdig, vil du høre en tone og få besked om, at du er forbundet. Hvis der er en besked fra serveren, vil den blive vist i en dialogboks. Du vil se denne dialog, hver gang du opretter forbindelse eller kun første gang, afhængigt af serverkonfigurationen.

Advarsel om forbindelsessikkerhed

Hvis du opretter forbindelse til en server uden et gyldigt SSL-certifikat, vil du modtage en advarsel om forbindelsessikkerhed.

Det kan betyde, at din forbindelse er usikker. Hvis du stoler på dette serverfingeraftryk, kan du trykke på "Forbind" for at oprette forbindelse én gang eller "Forbind og spørg ikke igen for denne server" for at oprette forbindelse og gemme fingeraftrykket.

Direkte forbindelser

Serverindstillingen i forbindelsesdialogen giver dig mulighed for at oprette en direkte forbindelse.

Når du har valgt dette, skal du vælge hvilken tilstand din ende af forbindelsen vil være i.

Den anden person vil oprette forbindelse til dig ved at bruge det modsatte.

Når tilstanden er valgt, kan du bruge knappen Hent ekstern IP til at få din eksterne IP-adresse og sikre dig, at den port, der er indtastet i portfeltet, videresendes korrekt. Hvis det er aktiveret på din router, kan du videresende porten ved hjælp af UPNP, før du udfører portcheck.

Hvis portcheck registrerer, at din port (6837 som standard) ikke er tilgængelig, vises en advarsel.

Videresend din port og prøv igen. Sørg også for, at NVDA-processen er tilladt gennem Windows firewall.

Bemærk: Processen til at videresende porte, aktivere UPNP eller konfigurere Windows firewall er uden for dette dokuments omfang. Se venligst oplysningerne, der følger med din router for yderligere instruktioner.

Indtast en nøgle i nøglefeltet, eller tryk på generer. Den anden person skal bruge din eksterne IP sammen med nøglen for at oprette forbindelse. Hvis du indtastede en anden port end standarden (6837) i portfeltet, skal du sørge for, at den anden person tilføjer den alternative port til værtsadressen i formatet <ekstern ip>:<port>.

Hvis du vil videresende den valgte port ved hjælp af UPNP, skal du markere "Brug UPNP til at videresende denne port, hvis det er muligt".

Når der er trykket på ok, bliver du forbundet. Når den anden person opretter forbindelse, kan du bruge TeleNVDA normalt.

Styring af fjernmaskinen

Når sessionen er tilsluttet, kan brugeren af den kontrollerende maskine trykke på f11 for at begynde at styre den eksterne maskine (f.eks. ved at sende tastaturtaster eller punktinput). Denne kommando kan ændres fra dialogen "Håndter kommandoer".

Når NVDA siger "Kontrollerer fjerncomputer", vil tastatur- og brailledisplaytasterne, du trykker på, gå til fjernmaskinen. Ydermere, når den styrende maskine bruger et punktdisplay, vil information fra den eksterne maskine blive vist på punktskrift. Tryk på f11 igen for at skifte tilbage til den lokale maskine. Når du kontrollere den lokale maskine, vil tastaturkommandoer og kommandoer udført fra dit punktdisplay ikke blive videresendt til fjerncomputeren.

For den bedste kompatibilitet skal du sørge for, at tastaturlayoutet på begge maskiner stemmer overens.

Deling af din session

For at dele et link, så en anden nemt kan deltage i din TeleNVDA-session, skal du vælge Kopier link fra "Fnernsupport" i NVDA-menuen. Du kan også tildele en tastaturkommando til denne funktion fra dialogen "Håndter kommandoer".

Du kan vælge mellem to linkformater. Den første er kompatibel med både NVDA Fjernsupport og TeleNVDA, og er den mest anbefalede i øjeblikket. Den anden er kun kompatibel med TeleNVDA.

Hvis du er tilsluttet som den kontrollerende computer, vil dette link give en anden mulighed for at oprette forbindelse og blive kontrolleret.

Hvis du i stedet har sat din computer op til at blive styret, vil linket tillade personer, som du deler dette med, at styre din maskine.

Mange applikationer tillader brugere at aktivere dette link automatisk, men hvis det ikke virker fra en specifik app, kan det kopieres til udklipsholderen og køres fra dialogen "Kør".

Bemærk, at det delte link muligvis ikke virker, hvis du kopierer det fra en server, der kører i den direkte forbindelsestilstand (server).

Send Ctrl+Alt+Del

Når du videresender taster, kan du normalt ikke benytte Alt+Ctrl+Delete.

If you need to send CTRL+Alt+del, and the remote system is on the secure desktop, use this command. You can also assighn a gesture for this command in the input Gestures dialog.

Send tasten til at skifte mellem lokal og fjerncomputer

Normalt når du trykker på den tildelte tastaturkommando for at skifte mellem den lokale og fjerncomputeren, vil den ikke blive sendt til fjerncomputeren. Den vil i stedet skifte mellem den lokale maskine og fjerncomputeren.

Hvis du vil videresende denne tastaturkommando til fjerncomputeren, kan du vælge at ignorere denne adfærd ved at benytte det tilsvarende script.

Som standard er dette script tildelt til Ctrl+F11. Du kan ændre kommandoen, ved at åbne dialogen "Håndter kommandoer".

Når dette script aktiveres, bliver den næste tastaturkommando ignoreret og videresendt direkte til fjerncomputeren. Dette inkluderer også tastekombinationen, der aktiverede dette script. Efter den næste kommando er videresendt, genoptages den normale funktion.

Fjernstyring af en uovervåget computer

Det kan til tider være praktisk at fjernstyre en af dine computere. Dette er særligt anvendeligt, hvis du er på rejse og ønsker at tilgå din stationære computer derhjemme fra din laptop, eller hvis du ønsker at styre en computer indendørs, mens du sidder udenfor med en anden pc. Med lidt forberedelse kan dette gøres nemt og effektivt.

 1. Gå ind i NVDA-menuen, og vælg Værktøjer>Fjernsupport>Indstillinger
 2. Vælg "Forbind til kontrolserver ved opstart"
 3. Beslut, om du vil benytte en ekstern relæserver, eller om du selv vil fungere som vært for forbindelsen. Hvis du vælger at fungere som værten, kan du forsøge at viderestille porte via UPNP ved at markere den tilsvarende checkbox.
 4. Vælg "Giv adgang til at styre denne computer" i den anden gruppe af radioknapper.
 5. Hvis du selv er vært for forbindelsen, skal du sikre dig, at den port, der er indtastet i portfeltet (6837 som standard) på den kontrollerede maskine, kan tilgås fra de kontrollerende maskiner.
 6. Hvis du ønsker at bruge en relæserver, skal du udfylde både værts- og nøglefelterne, tab til OK og trykke på Enter. Indstillingen "Generer nøgle" er ikke tilgængelig i denne situation. Det er bedst at vælge en nøgle, du kan huske, så du nemt kan bruge den fra ethvert sted.

Til avanceret brug kan du også konfigurere NVDA Fjernsupport til automatisk at oprette forbindelse til en lokal eller ekstern relæserver i kontroltilstand. Hvis du ønsker dette, skal du vælge "Kontrollér en anden computer" i det andet sæt radioknapper.

Bemærk: Indstillingerne for automatisk forbindelse ved opstart træder først i kraft, når NVDA er genstartet.

Deaktivering af tale på fjerncomputeren

If you do not wish to hear the remote computer's speech or NVDA specific sounds, simply access the NVDA menu, Tools, and Remote. Arrow down to Mute Remote, and press Enter. You can assign a gesture to this option from the NVDA Input Gestures dialog. Please note that this option will not disable remote braille output to the controlling display when the controlling machine is sending keys.

You can mute permanently the remote speech while you work on your local machine by enable that setting from the TeleNVDA category on the NVDA settings dialog.

Afslutning af en fjernsession

Gør følgende for at afslutte en fjernsession:

 1. På den kontrollerende computer skal du trykke på F11 for at stoppe med at styre den eksterne maskine. Du bør få følgende besked: "Kontrollerer lokal maskine." Hvis du i stedet får besked om, at du styrer den eksterne maskine, skal du trykke på F11 igen.
 2. Gå ind i NVDA-menuen>Værktøjer>Fjernsupport, og vælg "Afbryd".

Du kan også trykke NVDA+alt+side ned for at afbryde forbindelsen. Denne kommando kan ændres fra dialogen "Håndter kommandoer". For at sikre, at den anden ende af forbindelsen forbliver sikker, kan du udføre denne tastaturkommando, når du sender taster til fjerncomputeren. Dette vil afbryde fjerncomputerens forbindelse.

Send udklipsholder

Denne indstilling fra menuen "Fjernsupport" lader dig sende indholdet fra din udklipsholder.

Når dette menupunkt aktiveres, vil indholdet fra din udklipsholder sendes til de andre maskiner.

Sådan sendes filer

Indstillingen Send fil i fjernmenuen giver dig mulighed for at sende små filer til alle sessionsmedlemmer, inklusive den kontrollerede maskine. Bemærk venligst, at du kun kan sende filer mindre end 10 MB. Det er ikke tilladt at sende eller modtage filer på sikre skærme.

Bemærk også, at afsendelse af filer kan forbruge for meget netværkstrafik på serveren, afhængigt af filstørrelsen, de computere, der er tilsluttet den samme session, og mængden af sendte filer. Kontakt din serveradministrator og spørg dem, om trafikken faktureres. Overvej i så fald at bruge en anden platform til at udveksle filer.

Når filen er modtaget på fjernmaskinerne, vil en "Gem som" dialog vises, så du kan vælge, hvor du vil gemme filen.

Konfigurer TeleNVDA til at fungere på en sikker skærm

For at TeleNVDA kan fungere på det sikre skrivebord, skal tilføjelsen være installeret i den NVDA, der kører på den sikre skærm.

 1. Fra NVDA-menuen, skal du vælge "Opsætning" og herefter "Indstillinger" og "Generelt".
 2. Tab til knappen Brug aktuelt gemte indstillinger på logon- og andre sikre skærme (kræver administratorrettigheder), og tryk på Enter.
 3. Svar Ja til meddelelserne om kopiering af dine indstillinger og om kopiering af tilføjelser, og evt. til dialogen om kontrol af brugerkonti.
 4. Når indstillingerne er kopieret, skal du trykke på Enter for at afvise dialogen. Tab til OK og tryk Enter for at afslutte dialogen.

Når TeleNVDA er installeret til brug på sikre skærme, vil du herefter have adgang til fjernmaskinen med både punkt og tale, hvis maskinen bliver kontrolleret i et sikkert miljø.

Rydning af SSL-certifikatets fingeraftryk

Hvis du ikke længere har tillid til de serverfingeraftryk, du har godkendt, kan du rydde alle de godkendte fingeraftryk ved at trykke på knappen "Slet alle godkendte fingeraftryk" i dialogboksen "Indstillinger".

Brug af en brugerdefineret portcheck-tjeneste

Som standard kontrollerer TeleNVDA åbne porte ved hjælp af en tjeneste leveret af det spanske NVDA-fællesskab. Du kan ændre tjenestens URL fra indstillingsdialogen. Sørg for, at porten, der skal kontrolleres, er en del af den tilpassede URL, og at resultaterne returneres i det forventede format. Et eksempel på et portcheck-script distribueres i TeleNVDA-repository, så du kan benytte din egen tjeneste.

Ændring af TeleNVDA

Dette projekt er omfattet af GNU General Public License, version 2 eller nyere. Du kan klone denne repo for at foretage ændringer i TeleNVDA, forudsat at du læser, forstår og respekterer licensbetingelserne. MiniUPNP-modulet er licenseret under en BSD-3-klausullicens.

Dependencies fra tredjeparter

Disse kan installeres med pip:

 • Markdown
 • scons

For at bygge den eksekverbare URL-handler skal du bruge Visual Studio 2019 eller nyere.

Sådan pakker du tilføjelsen til distribution:

 1. Åbn en kommandolinje, skift til roden af denne repo
 2. Kør kommandoen scons. Den oprettede tilføjelse, hvis der ikke var nogen fejl, placeres i den aktuelle mappe.