Počasie Plus

 • Autor: Adriano Barbieri
 • NVDA compatibility: 2017.3 to beyond
 • Stiahnuť: Stabilnú verziu

O doplnku

POUŽITIE:

 • nvda+W: Oznámi informáciu o aktuálnom počasí.
 • Press NVDA+shift+W to get 24 hours forecast and forecast up to 2 days.
 • Press NVDA+shift+W twice to get hourlyforecast of temperature and atmospheric conditions.
 • NVDA + shift + ctrl + w: Umožňuje nastaviť dočasné mesto.
 • NVDA + shift + ctrl + alt + w: Otvorí nastavenia doplnku.
 • NVDA + alt + w: Oznámi dátum a čas poslednej aktualizácie informácií o počasí.
 • ctrl+ shift + w: prepína medzi oznamovaním teploty v stupňoch Celsia alebo Farenheita.

Nastavenia:

 • You must set the Weather Plus addon before its first use! Go to the Preferences submenu, Weather Plus Settings submenu and choose one of the following options:
 • Set and Manage Your Cities... - Displays or allows to set the current city from a list.
 • Set a temporary city... - Displays and allows to set one temporary city from a list if available.
 • Documentation - Opens the help file for the current language.
 • Check for Update... - Notifies about the availability of the new version.

Nové mesto na sledovanie pridáte nasledovne:

 • Aktivujte položku Spravovať mestá.
 • Zobrazí sa táto správa: Predvolené mesto nie je. f1: Pomocník, f2: Oznámy aktuálne vybratú záložku, f3: presunie kurzor na editačné pole alebo zoznam, f4: Nastaví dĺžku predpovede počasia, F5: Nastavenie úrovne hlasitosti.
 • In the edit box, enter a City or choose one from the list, if available. Note: The F5 key is available if the sound effects are activated.
 • Po aktivovaní položky spravovať mestá sú dostupné tieto možnosti:
 • Test - Test the validity of the city and find the data of it.
 • Pridať: pridá aktuálne mesto do zoznamu. Toto tlačidlo sa dá aktivovať, ak je vybraté mesto zo zoznamu, a ak ste zadané mesto otestovali.
 • Podrobnosti: zobrazuje informácie o aktuálnom meste. Toto tlačidlo sa dá aktivovať, ak je zo zoznamu vybraté mesto alebo ak ste ho už otestovali.
 • Nastavenie zvukových efektov: Umožňuje definovať oblasť s cieľom prispôsobiť zvukové efekty. Toto tlačidlo sa dá aktivovať, ak sú zvukové efekty nainštalované a aktivované a ak je zo zoznamu vybraté mesto.
 • Predvolené mesto: Ak nastavíte mesto ako predvolené, použije sa pri každom reštarte doplnku. Toto tlačidlo sa dá aktivovať, keď vyberiete mesto, ktoré bolo predtým vložené do zoznamu a nie je zatiaľ predvolené alebo ak prešlo testovaním.
 • Odstrániť: Odstráni aktuálne mesto zo zoznamu. Toto tlačidlo sa dá aktivovať, ak vyberiete mesto, ktoré bolo predtým vložené do zoznamu.
 • Premenovať: Premenuje aktuálne mesto. Toto tlačidlo sa dá aktivovať, ak vyberiete mesto, ktoré bolo predtým vložené do zoznamu.
 • Importovať: Toto tlačidlo umožňuje importovať mestá z iného zoznamu miest s príponou * .zipcodes. Počas importu môžete začiarknuť mestá, ktoré chcete importovať.
 • Exportovať: Umožňuje vám uložiť mestá do súboru s príponou * .zipcodes. Exportovať môžete len vtedy, ak je v zozname aspoň jedno mesto.
 • hourly forecast setting... - This button allows you to choose the contents of the hourly forecast report.
 • Jednotky merania teploty: Pomocou prepínača vyberte medzi stupňami Celzia (predvolené), Fahrenheita alebo Kelvina.
 • Zobraziť stupne ako: Pomocou prepínača vyberte medzi Celzia - Fahrenheita - Kelvina (redvolené) C- F - K alebo neurčovať.
 • Combo box: Weather Forecasts up to days: 1; you can choose between 1 to 3 (1 days by default)
 • Combo box: API response language: English, en; you can choose the language of the weather conditions text.
 • Dostupné sú aj tieto začiarkávacie polia:
 • kopírovať predpoveď počasia, aktuálne počasie a informácie o meste do schránky - predvolene vypnáté
 • Predpoveď oznamovať aj Zvukom: Po začiarknutí môžete spravovať zvukové efekty. Ak sú nainštalované zvukové efekty a pole je začiarknuté, môžete upravovať hlasitosť zvukov klávesom F5.
 • Pribudne tiež začiarkávacie políčko Neprehrávať zvuky Prostredia.
 • Môžete zmeniť celkovú úroveň hlasitosti, prípadne upraviť hlasitosť pre jednotlivé udalosti. Predvolene nie je začiarknuté.
 • Neprehrávať zvuky Prostredia: Táto možnosť je k dispozícii, ak sú zvukové efekty povolené. Po začiarknutí sa budú prehrávať len zvuky počasia (dážď, búrka, vietor) a nie zvuky prostredia. Predvolene je vypnuté.
 • Používať 24-hodinový formát: Ak je odčiarknuté, oznamuje čas v 12-hodinovom formáte, napríklad 12 AM - 12 PM. Predvolene je zapnuté.
 • Povoliť texty Pomocníka v oknách s nastaveniami: Predvolene je zapnuté.
 • Oznamovať poveternostné podmienky: Predvolene je vypnuté. Po zapnutí budú dostupné tieto možnosti:
 • Oznamovať smer vetra: bude oznamovať pri počasí aj smer vetra. Predvolene zapnuté.
 • Oznamovať rýchlosť vetra: Bude oznamovať rýchlosť vetra v mýľach alebo kilometroch za hodinu. Predvolene zapnuté.
 • Oznamovať rýchlosť vetra v metroch za sekundu: Predvolene zapnuté.
 • Add wind gust speed of the wind; checkbox checked (by default)
 • Oznamovať pocitovú teplotu: Predvolene zapnuté.
 • Oznamovať atmosferické informácie: Predvolene je vypnuté. Po zapnutí budú dostupné tieto možnosti:
 • Oznamovať vlhkosť: Oznamuje vlhkosť vzduchu v percentách. Predvolene zapnuté.
 • Oznamovať Viditeľnosť: Oznamuje viditeľnosť v míľach alebo kilometroch. Predvolene zapnuté.
 • Oznamovať hodnotu Atmosferického tlaku: Oznamuje stav tlaku v milibaroch alebo palcoch ortuti. Predvolene je zapnuté. Po začiarknutí je tiež možné začiarknuť oznamovanie tlaku v milimetroch ortuti.
 • Oznamovať barometrický tlak: Predvolene zapnuté.
 • Add cloudiness value; check box checked (by default)
 • Add precipitation value; check box checked (by default)
 • Add ultraviolet radiation value; check box checked (by default)
 • Read astronomical information; indicates the time of sunrise and sunset and the time of moonrise and moonset. Checkbox not checked (by default)
 • Desatinné čísla oddeľovať čiarkou: Ak je začiarknuté, použije na oddelenie celých a desatinných čísel desatinnú čiarku (,). Predvolene je vypnuté a používa sa bodka (.)
 • Skontrolovať aktualizácie: Skontroluje dostupnosť novej verzie doplnku.
 • Nastavenia uložíte tlačidlom OK a zrušíte tlačidlom Zrušiť.
 • Ak ste upravili zoznam s mestami a aktivujete tlačidlo Zrušiť, doplnok vás upozorní, že ste zabudli uložiť zmeny. Nastavenia sa ukladajú do súborov:
 • "Weather.ini": prvotné nastavenia doplnku.
 • "Weather.volumes": Nastavenia hlasitosti pre jednotlivé udalosti.
 • "Weather.zipcodes": zoznam miest.
 • "Weather.default": Your default city.
 • "Weather_searchkey": Uložené vyhľadávané reťazce.