Opdateringsværktøj til tilføjelsespakker

 • Forfatter: Joseph Lee, Luke Davis
 • Download stabil version
 • NVDA-kompatibilitet: 2023.1
 • This is a would-be legacy add-on: NVDA 2023.2 includes add-on update check functionality through add-on store

Denne tilføjelse bringer NVDA Core issue nummer 3208 til livs: Giver evnen til at kontrollere, hente og anvende tilføjelsesopdateringer.

For at søge efter opdateringer efter installation af denne tilføjelse, skal du gå til NVDA-menuen>Værktøjer>Søg efter tilføjelsesopdateringer. Hvis NVDA fandt opdateringer, vil menupunktet i stedet hedde "Gennemse tilføjelsesopdateringer" efterfulgt af antallet af opdateringer. Hvis opdateringer er tilgængelige, vises de i en liste over tilføjelsesopdateringer med hvert element bestående af en beskrivelse, nummeret på den aktuelle version, den nye version og opdateringskanal. Vælg Opdater, og NVDA henter og opdaterer tilføjelserne i rækkefølge, hvorefter en dialog fremkommer, hvor du skal tage stilling til om du ønsker at genstarte NVDA.

Følgende tilføjelsesprogrammer indeholder en indbyggede opdateringsfunktion, og opdateringer til disse tilføjelsespakker bliver derfor ikke kontrolleret via denne tilføjelse:

 • Braille Extender
 • Tienda NVDA (Butikken for NVDA tilføjelser fra det spanske fællesskab)

Vigtige bemærkninger:

 • Dette er et bevis på koncepttillæg. Når den relevante funktion er inkluderet i NVDA i form af et tilføjelsescenter (introduceret i NVDA 2023.2), vil denne tilføjelse udgå.
 • Denne tilføjelse kræver Windows 10 version 22H2 eller nyere.
 • Denne tilføjelse er ikke beregnet til at blive brugt på sikre skærme. Hvis du har tilføjelser installeret på den sikre skærm, selvom du kopierer Værktøjet for Tilføjelsesopdateringer til sikker skærmtilstand, vil tilføjelsen ikke fungere.
 • Hvis de nye tilføjelsesopdateringer angiver et kompatibilitetsinterval (minimum og sidst testede NVDA-versioner), og hvis NVDA-versionen du kører ikke falder inden for kompatibilitetsområdet, fortsætter opdateringen af tilføjelsespakker ikke.
 • Ikke alle tilføjelser kommer med udviklingsudgivelser. Hvis du ikke får opdateringer efter at have valgt at installere udviklingsversioner af en tilføjelse, skal du skifte til den stabile kanal for berørte tilføjelser.
 • På nogle systemer (især computere, der er tilsluttet et virksomhedsdomæne), fungerer tilføjelsesopdateringskontrolfunktionen muligvis ikke korrekt. Derfor skal tilføjelsesopdateringer downloades manuelt.
 • Nogle funktioner kræver, at NVDA er installeret på computeren.
 • Nogle tilføjelsesversioner inkluderer SHA256-hash-værdier til kontrol af tilføjelsespakkens integritet (alle tilføjelser offentliggjort i Tilføjelsescenteret inkluderer SHA256-værdier), og hvis hashværdien ikke stemmer overens, vil opdateringen af tilføjelsesprogrammet fejle.

Tilføjelsesindstillinger

Du kan konfigurere indstillingerne for Opdateringsværktøj til tilføjelsespakker fra NVDA-indstillingerne (NVDA-menu, Opsætning, Indstillinger) under kategorien Opdateringsværktøj til tilføjelsespakker. Der er følgende indstillinger:

 • Søg automatisk efter opdateringer til tilføjelser: Hvis denne indstilling er aktiveret, vil NVDA søge efter tilføjelsesopdateringer én gang om dagen. Automatisk opdateringskontrol er aktiveret på Windows-klientsystemer og deaktiveret på serversystemer.
 • Vis meddelelser om tilføjelsesopdateringer som: Du kan vælge at modtage opdateringsmeddelelse som en dialogboks eller toast. På Windows-versioner tidligere end 10 og på serversystemer, eller hvis du kører en flytbar kopi af NVDA, vil opdateringsmeddelelser blive vist som en dialogboks.
 • Opdater tilføjelser i baggrunden, og opdateringsmeddelelser indstillet til toast: hvis denne indstilling er aktiveret, vil tilføjelsen opdatere tilføjelser i baggrunden. Der vises en toast-besked, der informerer dig om, at tilføjelsesopdateringer bliver downloadet og installeret, efterfulgt af endnu en meddelelse, der meddeler opdateringsresultatet. Samme begrænsninger som tilføjelsesopdateringsmeddelelsesindstilling og toast skal vælges fra ovenstående mulighed, for at baggrundsopdateringer kan fungere.
 • Opdater ikke tilføjelser: Du kan vælge tilføjelser, der ikke skal opdateres.
 • Foretræk udviklingsudgivelser: Alle tilføjelser, der er markeret på denne liste, vil modtage udviklingsudgivelser (forudgivet).
 • Udviklingsversionskanal (valgte tilføjelser skal markeres fra foretræk udviklingsversion): gør det muligt at vælge udviklingsopdateringer, der kommer fra enten dev- eller betakanal.
 • Kilde til tilføjelsesopdatering: Du kan vælge, hvor du vil hente opdateringer fra. I øjeblikket understøtter denne tilføjelse hentning af opdateringer fra kilderne nedenfor. En bekræftelsesmeddelelse vil blive vist efter ændring af opdateringskilde.

De tilgængelige tilføjelsesopdateringskilder er:

 • NV Access tilføjelsescenter (standard)
 • Tilføjelser til NVDA fra fællesskabets hjemmeside
 • Katalog over tilføjelser til NVDA på spansk
 • Kataloger vedligeholdt af NVDA-fællesskaber i Kina og Taiwan

Version 23.10

 • Changed update notification message to mention NV Access add-on store if running NVDA 2023.2 or later and add-on update source is set to add-on store.

Version 23.09

 • Windows 10 version 22H2 eller nyere er påkrævet.

Version 23.08

Dette er den endelige version, der understøtter Windows 7, 8, 8.1 og 10 21H2 og tidligere.

 • Dialogboks for opdatering af tilføjelsesresultater eller toast-meddelelse vil blive vist, når meddelelsen om tilføjelsescenter lukkes.
 • Hvis dialogboksen for tilføjelsesopdateringer vises og derefter lukkes uden at installere tilføjelser, vil NVDA ikke længere rapportere, at tilføjelsesopdateringer ikke længere er tilgængelige, når der efterfølgende søges efter tilføjelsesopdateringer.
 • Tilføjelsen vil ikke længere præsentere startmeddelelser og udføre opdateringstjek, hvis du opdaterer en flytbar kopi af NVDA.

Version 23.07

 • Hvis du bruger en NVDA-version med tilføjelsescenteret inkluderet, vil der blive vist en opstartsmeddelelse, der informerer brugerne om den nye tilføjelsesfunktion. Hvis dette sker, vil dialogboksen for tilføjelsesopdateringsresultater ikke blive vist. Denne tilføjelse vil fortsætte med at fungere.
 • Forbedret ydeevne, når der søges efter tilføjelsesopdateringer fra NV Access Tilføjelsescenter og tilføjelserne fra fællesskabets hjemmeside, især når ingen tilføjelsesopdateringer er tilgængelige.

Version 23.06

 • NVDA 2023.1 eller nyere er påkrævet.
 • Ændret standard tilføjelsesopdateringskilde fra Tilføjelser til NVDA fra fællesskabets hjemmeside til NV Access tilføjelsescenter.

Version 23.05

 • Den aktuelle tilføjelsesopdateringskanal vil blive vist, når du gennemgår tilgængelige tilføjelsesopdateringer.
 • NVDA vil vise en besked om tilføjelsescenteret, hvis du bruger en versioin af NVDA, hvor denne funktionalitet er inkluderet.

Version 23.04

 • Tilføjet udviklingsopdateringskanalindstilling for at lade brugere af udviklingstilføjelser vælge mellem dev- og betaopdateringskanaler. Denne mulighed vises, hvis den valgte tilføjelse fra listen over foretrukne udviklingsversioner er markeret.
 • NV Access Tilføjelsescenter er tilgængelig som en opdateringskilde fra Værktøjet til opdatering af tilføjelser.

Version 23.03

 • På grund af ændringer foretaget på webstedet, der bruges af nogle opdateringskilder, skal dette installeres manuelt.
 • Tilføjet NV Access Tilføjelsescenter som en eksperimentel tilføjelsesopdateringskilde.

Version 23.02

 • NVDA 2022.4 eller nyere er påkrævet.
 • NVDA vil ikke længere tilbyde, hvad der ser ud til at være ældre tilføjelsesopdateringer til de fleste tilføjelser efter at have tjekket for tilføjelsesopdateringer. Dette gælder for tilføjelser med versionstekst af formen nummer.nummer.

Version 23.01

 • NVDA vil kontrollere minimumsversionen af Windows for tilføjelsesopdateringer, hvis opdateringskilden er indstillet til NVDA-fællesskabets tilføjelseswebsted.
 • Forbedret ydeevne ved download af mange ad-on-opdateringer på én gang. Som følge heraf vil rækkefølgen af tilføjelsesdownloads, der vises i dialogboksen for downloadfremskridt, være tilfældig.
 • Dele af tilføjelsen bruger nu Pythons concurrent.futures-modul til at forbedre ydeevnen, specifikt opdateringstjek og downloadprocesser.

Version 22.11

 • NVDA 2022.3 eller nyere er påkrævet.

Version 22.10

 • Tilføjede kataloger fra NVDA-fællesskaber i Kina og Taiwan som tilføjelsesopdateringskilder (af Woody Tseng).

Version 22.09

 • NVDA 2022.2 eller nyere er påkrævet.
 • NVDA vil kontrollere SHA256-hash-værdier, mens tilføjelsesopdateringer downloades, hvis tilføjelsesopdateringskilden indeholder hash-værdier for tilføjelsespakker. Hvis hash-værdien er ugyldig, vil tilføjelsesopdateringen fejle.

Version 22.08

 • Betydelig intern kodeomlægning og omskrivninger.
 • På Windows Server-systemer er automatisk søgning efter tilføjelsesopdateringer deaktiveret som standard (påvirker nye installationer).
 • Tilføjet mulighed for at vælge forskellige tilføjelsesopdateringskilder. Tilføjelsen kan søge efter opdateringer, der er tilgængelige fra den officielle hjemmeside med tilføjelser fra fællesskabet (addons.nvda-project.org) eller Katalog over tilføjelser til NVDA på spansk (nvda.es). En ny combo box er blevet tilføjet i panelet med indstillinger for tilføjelsen for at vælge opdateringskilde.
 • I Windows 10 og nyere er det muligt at lade tilføjelsen søge efter, downloade og installere tilføjelsesopdateringer i baggrunden, forudsat at NVDA faktisk er installeret og meddelelsen om nye tilføjelsesopdateringer er indstillet til toast.
 • Når du henter flere tilføjelsesopdateringer på én gang, vil fremgangen af download og installation af tilføjelser nu vises via én dialog i stedet.
 • Hvis NVDA er indstillet til at meddele om nye tilføjelsesopdateringer via toast-meddelelser, vil menupunktet "Søg efter tilføjelsesopdateringer" i stedet hedde "Gennemse tilføjelsesopdateringer" og vise antallet af opdateringer.
 • I NVDA 2022.1 og nyere kan kommandolinjeparametre benyttes for denne tilføjelse (for øjeblikket ingen tilgængelige).
 • I dialogboksen for tilføjelsesopdateringer er tilføjelser, der er deaktiveret af brugeren, som standard ikke markeret, og der vises en bekræftelsesmeddelelse, der markerer deaktiverede tilføjelser og forsøger at opdatere dem. Opdatering af tilføjelserne vil aktivere dem.

Version 22.07

 • URL'er brugt af tilføjelsen er nu konstanter, der befinder sig i et nyt modul (tak til Luke Davis).
 • Dialogen, der viser fremgangen af tilføjelser, når de hentes, er nu centreret på skærmen.

Version 22.03

 • Forbedrede sikkerheden ved ikke at køre tilføjelsen, når NVDA køres i sikker tilstand.

Version 22.02

 • NVDA 2021.3 eller nyere er påkrævet.
 • I Windows 10 er meddelelser om tilføjelsesopdateringer vist på det aktuelle sprog.

Version 22.01

 • NVDA 2021.2 eller nyere er påkrævet.
 • På serversystemer, der kører Windows 2016 og ældre, vil meddelelser om tilføjelsesopdateringer vises i en dialog i stedet for at bruge Toast.

Version 21.10

 • Det er igen muligt at søge efter tilføjelsesopdateringer på nogle systemer, navnligt efter en ren Windows-installation.

Version 21.09

 • NVDA 2021.1 eller nyere er påkrævet.
 • I Windows 10 og nyere er det muligt at vælge, hvordan meddelelser om nye tilføjelsesopdateringer skal vises. Du kan vælge mellem Toast eller en dialog. Toast vil blot meddele, at opdateringer er tilgængelige, hvorefter du selv skal gå ind i NVDA-menuen for at opdatere. Dette kan vælges under NVDA-menuen>Opsætning>Indstillinger og under kategorien "Opdateringsværktøj til tilføjelser".
 • Tilføjelsen vil ikke længere kontrollere minimumsoplysninger om Windows-versioner for tilføjelser, da tilføjelser såsom Vigtige forbedringer til Windows apps angiver bedre Windows-kompatibilitetsoplysninger.

Version 21.07

 • I Windows 10 og nyere vises en toast-meddelelse, når tilføjelsesopdateringer er tilgængelige. Bemærk, at du ikke kan klikke på denne meddelelse. Du skal åbne NvDA -menuen>Værktøjer>Gennemse tilføjelsesopdateringer for at gennemgå opdateringerne.
 • Når dialogboksen for forældede tilføjelser vises ved opstart, kan du nu gennemgå ældre tilføjelser og årsager ligesom tilføjelsesopdateringer.
 • Forbedret opdatering af tilføjelsesopdateringer, herunder brug af tilføjelsesmetadataopsamling leveret af fællesskabet for at validere tilføjelseskompatibilitet. Dette eliminerer blandt andet tilføjelsesudgivelser til tilføjelse af opdateringstjek for nye tilføjelser.

Version 21.05

 • NvDA afspiller ikke længere fejltoner, hvis der søges efter opdateringer, mens du bruger NVDA 2021.1 alpha-snapshots, forårsaget af ændringer i wxPython GUI- toolkit.

Version 21.03

 • NVDA 2020.4 eller nyere er påkrævet.
 • NVDA vil vise en fejldialog, hvis der opstår fejl under kontrol af tilføjelsesopdateringer, såsom tab af internetforbindelse.

Version 20.11

 • NVDA 2020.3 eller nyere er påkrævet.
 • Løst mange problemer med kodningstil og potentielle fejl med Flake8.
 • NVDA afspiller ikke længere fejltoner eller se ud til at gøre ingenting, når du bruger tilføjelsesprogrammet, mens NVDA kører fra kildekoden. En besked om dette vil blive registreret i loggen i stedet.

Version 20.07

 • NVDA 2020.1 eller nyere er påkrævet.
 • Hvis en eller flere forældede tilføjelser (f.eks. Skærmtæppe) er installeret, vil denne tilføjelse vise en meddelelse, der beder dig om at deaktivere eller afinstallere de anførte tilføjelser.
 • Du kan nu gemme, genindlæse eller nulstille indstillingerne for tilføjelsen ved at trykke på henholdsvis Ctrl+NVDA+C, Ctrl+NVDA+R eller Ctrl+NVDA+R tre gange.

Version 20.06

 • Løst mange problemer med kodningstil og potentielle fejl med Flake8.

Version 20.04

 • NVDA vil ikke længere gøre ingenting eller afspille fejletoner, når man prøver at opdatere tilføjelser via værktøjet.
 • Løst et problem, hvor "Søg efter tilføjelsesopdateringer" ikke var til stede i NVDA-menuen under "Værktøjer".

Version 20.03

 • NVDA 2019.3 eller nyere er påkrævet.
 • Når du installerer tilføjelsesopdateringer, kontrollerer denne tilføjelse ikke længere for kompatibilitet. NVDA kontrollerer selv tilføjelseskompatibilitet.

Version 19.11

 • Når tilføjelsesopdateringer er tilgængelige, meddeler NVDA, hvor mange opdateringer der er tilgængelige.

Version 19.09

 • Kræver NVDA 2019.2 eller nyere.
 • Timeout-fejl, der blev set, når man forsøger at downloade nogle tilføjelsesopdateringer (især tilføjelsesfiler, der er på GitHub), er blevet løst.

Version 19.04

 • Kræver NVDA 2019.1 eller nyere.
 • Når du installerer tilføjelsesopdateringer, kontrolleres både minimale og sidst testede versioner.

Version 19.01

 • Kræver NVDA 2018.4 eller nyere.
 • Forbedret hurtigheden, når du tjekker for tilføjelsesopdateringer.
 • Gjorde tilføjelsen mere kompatibel med Python 3.

Version 18.12.2

 • Python 3 klar.
 • Rettede kompatibilitet med nyere NVDA-alfa-snapshots, hvor tilføjelsesopdateringer ikke kunne downloades.

Version 18.12.1

 • Tilføjede oversættelser.

Version 18.12

 • Opdateringer til deaktiverede tilføjelser kan kontrolleres. De vil forblive deaktiveret efter opdatering af dem.
 • Under opdatering af tilføjelsespakker, der kræver en bestemt version af NVDA eller Windows, vil du modtage en fejlmeddelelse, hvis disse krav til tilføjelsen ikke stemmer overens. Hvis dette er tilfældet og du ikke kan opdatere pga. en ukompatibel version af NVDA eller Windows, vil opdateringsprocessen for den pågældende tilføjelsespakke blive afbrudt, og ingen ændringer foretages.
 • Når automatisk opdateringskontrol er aktiveret, og når opdateringer er klar, vil NVDA præsentere opdateringslisten i stedet for at spørge om du vil gennemgå opdateringer.

Version 18.10

 • Indledende stabil udgivelse (stadig markeret som konceptbevis).