Aktualizácie doplnkov

 • Autor: Joseph Lee
 • Stiahnuť stabilnú verziu
 • NVDA compatibility: 2020.3 to 2020.4

Umožňuje skontrolovať, sťahovať a aktualizovať doplnky. Doplnok súčasne rieši ticket 3208.

Aktualizácie doplnkov skontrolujete z menu nástroje aktivovaním položky skontrolovať aktualizácie doplnkov. Ak sú k dispozícii, zobrazí sa zoznam dostupných doplnkov, pričom každá položka bude obsahovať popis, aktuálnu verziu a novú verziu. Zvoľte aktualizovať. Po aktualizácii doplnkov sa NVDA reštartuje.

Nasledujúce doplnky poskytujú vstavanú aktualizačnú funkciu, takže sa aktualizácie nebudú kontrolovať prostredníctvom tohto doplnku:

 • Rozšírenie pre Braille
 • Počasie

Dôležité:

 • Doplnok je návrhom funkcie, ktorá bude časom zahrnutá do NVDA. Po zahrnutí funkcionality do NVDA bude vývoj doplnku ukončený.
 • Ak nové aktualizácie doplnku určujú rozsah kompatibility (minimálna a posledná testovaná verzia NVDA) a ak spustená verzia NVDA nespadá do rozsahu kompatibility, doplnok sa neaktualizuje.

verzia 20.07

 • Vyžaduje NVDA od verzie 2020.1.
 • Ak používate nepodporované doplnky, tento nástroj na to upozorní a odporučí ich zakázanie alebo odinštalovanie.
 • Skratka ctrl+nvda+c uloží nastavenia doplnku. Ctrl+nvda+r načíta uložené nastavenia. Ctrl+nvda+r stlačené trikrát rýchlo za sebou obnoví pôvodné nastavenia doplnku. (Poznámka prekladateľa: toto sú predvolené skratky nvda a nie výhradné skratky doplnku. Myslite na to pri prípadnom resete nastavení doplnku, keďže skratka obnoví aj pôvodné nastavenia NVDA).

verzia 20.06

 • Opravené drobné chyby v kóde.

verzia 20.04

 • NVDA viac nehlási chybu pri pokkuse aktualizovať doplnky.
 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že v menu nástroje nebola zobrazená položka aktualizovať doplnky.

verzia 20.03

 • Vyžaduje NVDA od verzie 2019.3.
 • Aktualizačný nástroj viac nekontroluje kompatibilitu doplnkov, nakoľko toto už kontroluje priamo NVDA.

Verzia 19.11

 • Ak sú dostupné aktualizácie, NVDA oznámi ich počet.

verzia 19.09

 • Vyžaduje NVDA od verzie 2019.2.
 • Opravené chyby pri sťahovaní doplnkov zo servera Github.

verzia 19.04

 • Vyžaduje sa NVDA 2019.1 alebo novší.
 • Pri inštalácií aktualizácií doplnkov sa kontroluje vyžadovaná a naposledy testovaná verzia NVDA.

Verzia 19.01

 • Vyžaduje sa NVDA 2018.4 alebo novší.
 • Vylepšená odozva pri kontrole aktualizácií doplnkov.
 • Doplnok je teraz kompatibilný s Pythonom 3.

Verzia 18.12.2

 • Pripravené pre Python 3.
 • Opravená kompatibilita s alpha verziami NVDA, v ktorých nefungovalo sťahovanie aktualizácií.

Verzia 18.12.1

 • Pridané preklady.

Verzia 18.12

 • Pridaná možnosť aktualizovať aj zakázané doplnky. Po aktualizácii ostanú zakázané doplnky aj naďalej vypnuté.
 • Pri aktualizácii sa skontroluje vyžadovaná verzia NVDA a operačného systému. Ak nie sú splnené systémové požiadavky, NVDA na to upozorní a doplnok sa nebude aktualizovať.
 • Ak je povolená kontrola automatickej aktualizácie a sú pripravené na aktualizácie, NVDA zobrazí aktualizácie namiesto toho, aby sa vás NVDA opýtal, či chcete skontrolovať aktualizácie.

Verzia 18.10

 • Prvé stabilné vydanie, označené ako návrh.