Aktualizácie doplnkov

 • Autor: Joseph Lee
 • Stiahnuť stabilnú verziu
 • NVDA compatibility: 2020.4 to 2021.1

Umožňuje skontrolovať, sťahovať a aktualizovať doplnky. Doplnok súčasne rieši ticket 3208.

Aktualizácie doplnkov skontrolujete z menu nástroje aktivovaním položky skontrolovať aktualizácie doplnkov. Ak sú k dispozícii, zobrazí sa zoznam dostupných doplnkov, pričom každá položka bude obsahovať popis, aktuálnu verziu a novú verziu. Zvoľte aktualizovať. Po aktualizácii doplnkov sa NVDA reštartuje.

Nasledujúce doplnky poskytujú vstavanú aktualizačnú funkciu, takže sa aktualizácie nebudú kontrolovať prostredníctvom tohto doplnku:

 • Rozšírenie pre Braille
 • Počasie

Dôležité:

 • Doplnok je návrhom funkcie, ktorá bude časom zahrnutá do NVDA. Po zahrnutí funkcionality do NVDA bude vývoj doplnku ukončený.
 • Ak nové aktualizácie doplnku určujú rozsah kompatibility (minimálna a posledná testovaná verzia NVDA) a ak spustená verzia NVDA nespadá do rozsahu kompatibility, doplnok sa neaktualizuje.
 • Not all add-ons come with development releases. If you are not getting updates after choosing to install development versions of an add-on, switch to stable channel for affected add-ons.

Version 21.07

 • On Windows 10 and later, a toast notification will be shown when add-on updates are available. Note that you cannot click this notification - you must open NvDA menu/Tools/Check for add-on updates to review updates.
 • When legacy add-ons dialog is shown at startup, you can now review legacy add-ons and reasons just like add-on updates.
 • Improved add-on update check internals, including use of add-on metadata collection provided by the community to validate add-on compatibility. Among other things, this eliminates add-on releases for adding update checks for new add-ons.

Version 21.05

 • NvDA will no longer play error tones if trying to check updates while using NVDA 2021.1 alpha snapshots, caused by changes to wxPython GUI toolkit.

Version 21.03

 • NVDA 2020.4 or later is required.
 • NVDA will present an error dialog if errors occur while checking for add-on updates such as loss of Internet connection.

Version 20.11

 • NVDA 2020.3 or later is required.
 • Resolved more coding style issues and potential bugs with Flake8.
 • NVDA will no longer play error tones or appear to do nothing when using the add-on while NVDA is running from source code. A message about this fact will be recorded in the log instead.

verzia 20.07

 • Vyžaduje NVDA od verzie 2020.1.
 • Ak používate nepodporované doplnky, tento nástroj na to upozorní a odporučí ich zakázanie alebo odinštalovanie.
 • Skratka ctrl+nvda+c uloží nastavenia doplnku. Ctrl+nvda+r načíta uložené nastavenia. Ctrl+nvda+r stlačené trikrát rýchlo za sebou obnoví pôvodné nastavenia doplnku. (Poznámka prekladateľa: toto sú predvolené skratky nvda a nie výhradné skratky doplnku. Myslite na to pri prípadnom resete nastavení doplnku, keďže skratka obnoví aj pôvodné nastavenia NVDA).

verzia 20.06

 • Opravené drobné chyby v kóde.

verzia 20.04

 • NVDA viac nehlási chybu pri pokkuse aktualizovať doplnky.
 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že v menu nástroje nebola zobrazená položka aktualizovať doplnky.

verzia 20.03

 • Vyžaduje NVDA od verzie 2019.3.
 • Aktualizačný nástroj viac nekontroluje kompatibilitu doplnkov, nakoľko toto už kontroluje priamo NVDA.

Verzia 19.11

 • Ak sú dostupné aktualizácie, NVDA oznámi ich počet.

verzia 19.09

 • Vyžaduje NVDA od verzie 2019.2.
 • Opravené chyby pri sťahovaní doplnkov zo servera Github.

verzia 19.04

 • Vyžaduje sa NVDA 2019.1 alebo novší.
 • Pri inštalácií aktualizácií doplnkov sa kontroluje vyžadovaná a naposledy testovaná verzia NVDA.

Verzia 19.01

 • Vyžaduje sa NVDA 2018.4 alebo novší.
 • Vylepšená odozva pri kontrole aktualizácií doplnkov.
 • Doplnok je teraz kompatibilný s Pythonom 3.

Verzia 18.12.2

 • Pripravené pre Python 3.
 • Opravená kompatibilita s alpha verziami NVDA, v ktorých nefungovalo sťahovanie aktualizácií.

Verzia 18.12.1

 • Pridané preklady.

Verzia 18.12

 • Pridaná možnosť aktualizovať aj zakázané doplnky. Po aktualizácii ostanú zakázané doplnky aj naďalej vypnuté.
 • Pri aktualizácii sa skontroluje vyžadovaná verzia NVDA a operačného systému. Ak nie sú splnené systémové požiadavky, NVDA na to upozorní a doplnok sa nebude aktualizovať.
 • Ak je povolená kontrola automatickej aktualizácie a sú pripravené na aktualizácie, NVDA zobrazí aktualizácie namiesto toho, aby sa vás NVDA opýtal, či chcete skontrolovať aktualizácie.

Verzia 18.10

 • Prvé stabilné vydanie, označené ako návrh.