Bộ cập nhật add-on

Add-on này biến đề nghị số 3208 của NVDA thành sự thật: khả năng kiểm tra cập nhật, tải về, và cài các bản cập nhật add-on.

Để kiểm tra cập nhật, sau khi cài add-on này, vào trình đơn NVDA / Công cụ / Kiểm tra cập nhật add-on. Nếu có các bản cập nhật, danh sách các bản add-on có cập nhật sẽ hiển thị, mỗi mục sẽ có các phần: mô tả, phiên bản hiện tại và phiên bản mới. Bấm vào cập nhật, và NVDA sẽ tải rồi cài các cập nhật và yêu cầu khởi động lại NVDA sau khi cập nhật hoàn tất.

Các add-on sau đây đã có khả năng tự kiểm tra cập nhật và vì vậy chúng không được kiểm tra bởi add-on này:

 • Braille Extender
 • WeatherPlus

Các lưu ý quan trọng:

 • Đây là nhóm add-on chữa cháy. khi các tính năng thích hợp được bao gồm trong NVDA, add-on này sẽ bị khai tử.
 • This add-on is not intended to be used in secure screens. If you have add-ons installed in the secure screen, even if you copy Add-on Updater to secure screen mode, Add-on Updater will not work.
 • Nếu các cập nhật mới của add-on quy định một phạm vi tương thích (phiên bản NVDA thấp nhất và bản được thử nghiệm sau cùng) và nếu phiên bản NVDA đang chạy không nằm trong phạm vi tương thích này, việc cập nhật ad-on sẽ không dược thực hiện.
 • Không phải tất cả add-on đều phát hành bản thử nghiệm. Nếu không nhận được các bản cập nhật sau khi chọn cài đặt các bản thử nghiệm của một add-on, hãy chuyển sang kênh chính thức cho các add-on đó.
 • On some systems (particularly computers joined to a corporate domain), add-on update check functionality may not work properly, therefore add-on updates must be downloaded manually.

Version 22.03

 • Improved security by not loading the add-on when NVDA is running in secure mode.

Version 22.02

 • NVDA 2021.3 or later is required.
 • On Windows 10, add-on update toast notifications are localized.

Version 22.01

 • NVDA 2021.2 or later is required.
 • On server systems running Windows Server 2016 and later, add-on updates will be presented in a dialog instead of using toast notifications.

Version 21.10

 • It is again possible to check for add-on updates on some systems, notably after a clean Windows installation.

Version 21.09

 • NVDA 2021.1 or later is required.
 • on Windows 10 and later, it is possible to select add-on update notification between a toast message and an update dialog. This can be configured from Add-on Updater settings found in NVDA Settings screen.
 • Add-on Updater will no longer check minimum Windows release information for add-ons as add-ons such as Windows App Essentials provide better Windows compatibility information.

Phiên bản 21.07

 • Trên Windows 10 trở lên, một thông báo dạng toast sẽ hiển thị khi có các bản cập nhật add-on. Lưu ý là bạn không thể bấm vào các thông báo này - bạn phải mở trình đơn NvDA / Công cụ / Kiểm tra cập nhật add-onđể xem các bản cập nhật.
 • Khi hộp thoại các add-on lỗi thời được hiển thị lúc khởi động, bạn có thể xem lí do lỗi thời giống như cập nhật add-on.
 • Cải thiện khả năng kiểm tra cập nhật các add-on bên ngoài, bao gồm việc sử dụng siêu dữ liệu của add-on được cung cấp bởi cộng đồng để kiểm tra tính tương thích của add-on.

Phiên bản 21.05

 • NvDA sẽ không còn phát âm báo lỗi khi nỗ lực kiểm tra cập nhật với NVDA 2021.1 alpha snapshots. Nguyên nhân do các thay đổi trong wxPython GUI toolkit.

Phiên bản 21.03

 • Yêu cầu NVDA 2020.4 trở lên.
 • NVDA sẽ hiển thị một hộp thoại báo lỗi nếu có trục trặc xảy ra khi kiểm tra cập nhật các add-on như mất kết nối mạng.

Phiên bản 20.11

 • Yêu cầu NVDA 2020.3 trở lên.
 • Giải quyết nhiều vấn đề về kiểu mã nguồn và các lỗi tiềm năng với Flake8.
 • NVDA sẽ không còn phát âm báo lỗi hoặc không làm gì khi dùng add-on trong bản NVDA chạy từ mã nguồn. Thay vào đó, thông điệp cho trường hợp này sẽ được ghi vào log.

Phiên bản 20.07

 • Yêu cầu NVDA 2020.1 trở lên.
 • Nếu có một hay nhiều add-ons cũ (Che màn hình chẳng hạn) được cài đặt, Bộ cập nhật Add-on sẽ hiển thị thông điệp yêu cầu bạn vô hiệu hay gỡ bỏ các add-ons được liệt kê.
 • Giờ bạn có thể lưu, gọi lại hay đặt lại các thiết lập của Bộ cập nhật Add-on bằng cách bấm Control+NVDA+C, Control+NVDA+R một lần hay Control+NVDA+R ba lần.

Phiên bản 20.06

 • Giải quyết nhiều vấn đề về kiểu mã nguồn và các lỗi tiềm năng với Flake8.

Phiên bản 20.04

 • NVDA không còn phát âm báo lỗi hoặc không làm gì khi nỗ lực cập nhật các add-on thông qua bộ cập nhật các add-on.
 • Sửa lỗi không hiển thị mục "Kiểm tra cập nhật add-on" trong trình đơn công cụ của NVDA.

Phiên bản 20.03

 • Yêu cầu NVDA 2019.3 trở lên.
 • Khi cài đặt các cập nhật add-on, bộ cập nhật Add-on sẽ không còn kiểm tra phạm vi tương thích nữa. NVDA sẽ tự làm điều đó.

Phiên bản 19.11

 • Khi có các cập nhật add-on, NVDA sẽ cho biết có bao nhiêu bản cập nhật.

Phiên bản 19.09

 • Yêu cầu NVDA 2019.2 trở lên.
 • Lỗi hết thời gian chờ khi chuẩn bị tải vài cập nhật add-on (đáng chú ý là các tập tin add-on được lưu trên GitHub) đã được khắc phục.

Phiên bản 19.04

 • Yêu cầu NVDA 2019.1 trở lên.
 • Khi cài các bản cập nhật add-on, cả phiên bản thấp nhất và bản đã thử nghiệm sau cùng sẽ được kiểm tra.

Phiên bản 19.01

 • Yêu cầu NVDA 2018.4 trở lên.
 • Cải thiện khả năng phản hồi khi kiểm tra cập nhật add-on.
 • Add-on tương thích hơn với Python 3.

Phiên bản 18.12.2

 • Đã chuyển sang Python 3.
 • Sửa lỗi tương thích với các bản NVDA alpha snapshot làm cho không tải được các bản cập nhật add-on.

Phiên bản 18.12.1

 • Thêm các bản phiên dịch.

Phiên bản 18.12

 • Có thể kiểm tra cập nhật các add-on đã bị vô hiệu hóa. Chúng sẽ được giữ nguyên trạng thái sau khi cập nhật.
 • Trong khi cập nhật, Nếu một add-on yêu cầu phiên bản cụ thể của NVDA hay Windows, chúng sẽ được kiểm tra, và nếu một trong các yêu cầu không thỏa, sẽ hiển thị một thông điệp báo lỗi và quá trình cập nhật sẽ bị hủy bỏ, kết quả là không có thay đổi nào cho phiên bản add-on đang được cài.
 • Khi bật tính năng tự kiểm tra cập nhật và có các bản cập nhật, NVDA sẽ hiển thị danh sách cập nhật thay vì hỏi bạn có muốn xem danh sách cập nhật hay không.

Phiên bản 18.10

 • Bản phát hành chính thức đầu tiên (vẫn được đánh dấu là bằng chứng về khái niệm).