Cập nhật add-on

Add-on này biến đề nghị số 3208 của NVDA thành sự thật: khả năng kiểm tra cập nhật, tải về, và cài các bản cập nhật add-on.

Để kiểm tra cập nhật, sau khi cài add-on này, vào trình đơn NVDA / Công cụ / Kiểm tra cập nhật add-on. Nếu có các bản cập nhật, danh sách các bản add-on có cập nhật sẽ hiển thị, mỗi mục sẽ có các phần: mô tả, phiên bản hiện tại và phiên bản mới. Bấm vào cập nhật, và NVDA sẽ tải rồi cài các cập nhật và yêu cầu khởi động lại NVDA sau khi cập nhật hoàn tất.

Các add-on sau đây đã có khả năng tự kiểm tra cập nhật và vì vậy chúng không được kiểm tra bởi add-on này:

 • Braille Extender
 • WeatherPlus

Các lưu ý quan trọng:

 • Đây là nhóm add-on chữa cháy. khi các tính năng thích hợp được bao gồm trong NVDA, add-on này sẽ bị khai tử.
 • Nếu các cập nhật mới của add-on quy định một phạm vi tương thích (phiên bản NVDA thấp nhất và bản được thử nghiệm sau cùng) và nếu phiên bản NVDA đang chạy không nằm trong phạm vi tương thích này, việc cập nhật ad-on sẽ không dược thực hiện.

Phiên bản 19.09

 • Yêu cầu NVDA 2019.2 trở lên.
 • Lỗi hết thời gian chờ khi chuẩn bị tải vài cập nhật add-on (đáng chú ý là các tập tin add-on được lưu trên GitHub) đã được khắc phục.

Phiên bản 19.04

 • Yêu cầu NVDA 2019.1 trở lên.
 • Khi cài các bản cập nhật add-on, cả phiên bản thấp nhất và bản đã thử nghiệm sau cùng sẽ được kiểm tra.

Phiên bản 19.01

 • Yêu cầu NVDA 2018.4 trở lên.
 • Cải thiện khả năng phản hồi khi kiểm tra cập nhật add-on.
 • Add-on tương thích hơn với Python 3.

Phiên bản 18.12.2

 • Đã chuyển sang Python 3.
 • Sửa lỗi tương thích với các bản NVDA alpha snapshot làm cho không tải được các bản cập nhật add-on.

Phiên bản 18.12.1

 • Thêm các bản phiên dịch.

Phiên bản 18.12

 • Có thể kiểm tra cập nhật các add-on đã bị vô hiệu hóa. Chúng sẽ được giữ nguyên trạng thái sau khi cập nhật.
 • Trong khi cập nhật, Nếu một add-on yêu cầu phiên bản cụ thể của NVDA hay Windows, chúng sẽ được kiểm tra, và nếu một trong các yêu cầu không thỏa, sẽ hiển thị một thông điệp báo lỗi và quá trình cập nhật sẽ bị hủy bỏ, kết quả là không có thay đổi nào cho phiên bản add-on đang được cài.
 • Khi bật tính năng tự kiểm tra cập nhật và có các bản cập nhật, NVDA sẽ hiển thị danh sách cập nhật thay vì hỏi bạn có muốn xem danh sách cập nhật hay không.

Phiên bản 18.10

 • Bản phát hành chính thức đầu tiên (vẫn được đánh dấu là bằng chứng về khái niệm).