Pomocník doplnkovInformácie

 • Autori: Rui Fontes, Ângelo Abrantes, Zougane, Remy, Abdel a James Scholes
 • Aktualizované 21/03/2022
 • Stiahnúť stabilnú verziu
 • Kompatibilita: NVDA 2017.2 a novší

Popis

Doplnok umožňuje zobraziť návody pre doplnky, ktoré máte nainštalované. V pomocníkovi NVDA pribudnú po nainštalovaní dve položky. Dokumentácia pre bežiace doplnky: Obsahuje návody pre doplnky a tabuľku klávesových skratiek pre všetky doplnky. V podmenu Dokumentácia pre zakázané doplnky, nájdete návody a klávesové skratky pre doplnky, ktoré sú zakázané. Upozorňujeme, že ovládače pre hlasové výstupy a brailové riadky sa v týchto zoznamoch nezobrazujú. Dokumentáciu k doplnkom a stav si môžete predvolene zobraziť v správcovi doplnkov. Skratky doplnkov sú predvolene dostupné v dialógu Klávesové skratky. V tomto okne však nie sú skratky pre doplnky zoskupené a nemôžete tu nájsť doplnky s klávesom "Windows".

Zmeny

Verzia 2022.03

 • Pripravené pre NVDA 2022.1

Verzia 21.05

 • Pripravené pre NVDA 2021.1

Verzia 2.1

 • Pripravené pre NVDA 2019.3

Verzia 2.0

 • Doplnok teraz vytvorí v pomocníkovi dve podmenu.
 • V menu "dokumentácia pre bežiace doplnky" pribudla položka na zobrazenie klávesových skratiek doplnkov v tabuľke.
 • V podmenu "dokumentácia pre zakázané doplnky" sú len návodyk doplnkom, ktoré sú aktuálne zakázané.
 • Upozorňujeme, že ovládače pre braillovské riadky a hlasové výstupy nie sú zobrazené.
 • Doplnky sú teraz reprezentované ich zhrnutím a nie ich menom.
 • vylepšenia v kóde.

Verzia 1.2

 • Opravené menšie chyby;
 • Opravené importovanie podmenu zo súhrnu doplnku
 • Vynútenie otvorenia dokumentácie v predvolenom prehliadači, ak je to možné, v novom okne.

Verzia 1.1

 • Kompatibilita s pithonom 3`;
 • Nový spôsob pridania podmenu;
 • Ak existuje preklad, Názvy podmenu sú teraz v predvolenom jazyku NVDA.

Verzia 1.0

 • Prvé vydanie vytvorili Zoudane, Rémy a Addel, aktualizované tak, aby spolupracovalo s NVDA 2019.1