Pípajúca klávesnica

Umožňuje zapnúť pípanie pri určitých klávesových skratkách.

Vlastnosti

Dostupné sú tieto funkcie:

 • Pípať pri písaní veľkých písmen s Capslockom: NVDA bude pípať, ak napíšete znak so shiftom a súčasne je zapnutý capslock.
 • Pípať pri písaní veľkých písmen so Shiftom: NVDA bude pípať, ak s písmenom stlačíte súčasne shift.
 • Pípať pri prepínaní Capslocku, Numlocku a iných preraďovačov: NVDA nižším tónom oznamuje vypnutie a vyšším zapnutie. Takto môžete mať oznamované zapnutie a vypnutie capslocku a numlocku. Táto funkcia je dostupná aj priamo v centre prístupnosti v systéme Windows. Funkcia priamo v doplnku lepšie funguje na rozložení desktop.
 • Oznamovať prepínanie Capslocku, Numlocku a iných preraďovačov (: Ak zapnete pípanie, môžete si ešte nechať okrem zvukov oznamovať stav aj hlasom.
 • Vždy pípať pri napísaní týchto znakov: NVDA bude pípať pri znakoch, ktoré nastavíte v pokročilých nastaveniach.
 • Nepípať v heslových editačných poliach: Toto nastavenie je predvolene začiarknuté, aby sa predišlo bezpečnostným rizykám. Môžete ho odčiarknuť, ak chcete oznamovať znaky pri písaní hesiel pípaním.

Systémové požiadavky

Potrebujete NVDA od verzie 2018.2.

Inštalácia

Doplnok stačí ainštalovať pomocou správcu doplnkov.

Použitie

Nastavenia doplnku nájdete v nastaveniach NVDA, vo vetve pípajúca klávesnica.

 • Predvolene je zapnuté pípanie v situáciách, ak je zapnutý capslock a súčasne píšete znaky so Shiftom.

Ďalšie nastavenia môžete upraviť v dialógu Pokročilé nastavenia.

 • Ignorované znaky so stlačeným shiftom: Tu uveďte znaky, pri ktorých nebude NVDA pípať. Môžete použiť aj "\t" pre tab, "\r" pre koniec riadka.
 • Vždy pípať pri napísaní týchto znakov: Tu uveďte znaky, pri ktorých bude NVDA pípať. môžete použiť "\t" pre tab, "\r" pre koniec riadka.
 • Vyberte tón, ktorého nastavenia chcete upraviť. Môžete upraviť parametre pre všetky zvuky. Hodnoty zadáte v nasledujúcich editačných poliach. NVDA zapípa pri vybratí príslušného zvuku.
 • Výška: Výška aktuálne vybratého tónu.
 • Dĺžka: Dĺžka práve vybratého tónu.
 • Hlasitosť: Hlasitosť vybratého tónu.
 • Testovať: Prehrá zvuk s novými nastaveniami.
 • Nastavenia uložíte tlačidlom OK, zahodíte tlačidlom Zrušiť.