Uspávanie v prostredí BGT

Automaticky uspí NVDA pri používaní aplikácií a hraní hier naprogramovaných v prostredí BGT.

NVDA naďalej bude oznamovať výstup z aplikácie odoslaný do NVDA a tiež dialógové okná.