Blind Extra

  • Tác giả: Ahmed Star

Add-on này đã được tuyên bố là cho phép truy cập một số phần mềm cụ thể.

Vào tháng 11/2016, add-on này đã bị gắn cờ là một Trojan điều khiển từ xa (điều khiển từ xa và phá hỏng dữ liệu mà người dùng không biết) bởi các thành viên của cộng đồng NVDA add-on vì những lí do sau:

  • Đổi tên các tập tin sau khi sử dụng nó một lát mà không thông báo cho người dùng.
  • Điều khiển từ xa, bao gồm gửi tin nhắn Skype.

Lưu ý: add-on này chưa bao giờ được lưu trên trang cộng đồng add-on.

Cộng đồng add-on thúc giục người dùng NVDA gỡ add-on này, và chạy các chương trình antivirus, hơn nữa là định dạng lại ổ cứng nếu máy tính đó có những thông tin nhạy cảm. Họ cũng muốn nhắc nhở người dùng hãy cẩn thận khi cài các add-on từ các nguồn không rõ, vì các add-on của NVDA có thể thực hiện nhiều thứ, bao gồm truy cập các tập tin hệ thống và Internet. Các add-on của NVDA là những công cụ mạnh mẽ có thể làm được nhiều điều tuyệt vời, nhưng phải được nghiên cứu cẩn thận. Các Add-on không phải từ trang này không được kiểm tra bởi cộng đồng add-on. Xin cảm ơn.