Udvidelse til Punktskrift

BrailleExtender er en tilføjelsespakke til NVDA, der tilføjer forskellige funktioner i forhold til punkt. I øjeblikket indeholder pakken følgende funktioner:

 • Genindlæs to foretrukne punktdisplays med genvejstaster
 • Følg automatisk læsemarkøren i terminalprogrammer som PuTTY, Powershell, bash, cmd
 • Rul display automatisk (autorul)
 • Skift hurtigt mellem flere indtastnings- og oversættelsestabeller
 • Markér teksten med særlige attributter gennem punkt 7, punkt 8 eller begge
 • Brug to oversættelsestabeller samtidigt
 • Vis tab-tegnet som mellemrum
 • Byt om på knapperne til at panorere frem og tilbage
 • Sig den aktuelle linje når punktdisplayet ruller i læsetilstand
 • Nem oversættelse af tekst i Unicode -punktskrift og omvendt. F.eks .: z <--> ⠵.
 • Konvertér beskrivelse af punktceller til Unicode punktskrift og omvendt. Fx: 123 <--> ⠵.
 • Lås punkttastatur
 • Åbn en applikation/URL med en kommando
 • Punktskriftordbøger
 • Skriv med én hånd fra punktskriftstastaturet
 • Vis udefinerede tegn fra punkttabeller (herunder emojis) ved hjælp af alternative gengivelser
 • Indtast et hvilket som helst tegn fra punkttastaturet (inklusive emojis)
 • Sig den aktuelle linje når punktdisplayet ruller i læsetilstand
 • og meget mere!

For nogle punktdisplays udvider det kommandosættet til at give:

 • Adgang til et komplet sæt af kommandoer, herunder funktionstaster, medietaster, bogstavnavigation, osv.
 • Emulere funktionstaster, og dermed enhver tastaturgenvej
 • Tilbyde flere tastatur konfigurationer vedrørende muligheden for at indtaste punkt 7 og 8, enter og backspace
 • Handlinger og bogstavnavigation via en rotor

Når tilføjelsesprogrammet er installeret, læs dokumentationen og gå gennem indstillingerne ved hjælp af menuen BrailleExtender (placeret i roden af NVDA-menuen). Dokumentationen er primært genereret automatisk, fordi den afhænger af punktdisplayet i brug.

Lad os undersøge nogle generelle funktioner

Gengivelse af udefinerede tegn

Udvidelsen giver dig mulighed for at tilpasse, hvordan et udefineret tegn skal gengives i en punktskriftstabel. For at gøre dette skal du gå til indstillingerne "Repræsentation af ikke-definerede tegn". Du kan vælge mellem følgende repræsentationer:

 • Brug virkemåde for punkttabel(ingen beskrivelse mulig)
 • Punkterne 1-8 (⣿)
 • Punkterne 1-6 (⠿)
 • Tom celle (⠀)
 • Andet punktmønster (f.eks .: 6-123456)
 • Spørgsmålstegn (afhænger af visningstabel)
 • Andet tegn/mønster (f.eks.: ??)
 • Hexadecimal
 • Hexadecimal, HUC8
 • Hexadecimal, HUC6
 • Decimal
 • Octal
 • Binær

Denne indstilling kan også kombineres med indstillingen “beskriv tegnet hvis muligt”.

Bemærkninger:

 • For at fremhæve gruppen med ikke-definerede tegn og samtidig udnytte pladsen, er den bedste kombination at bruge HUC8-gengivelsen uden at afkrydse indstillingen "Vis sætningstegn/symbol&navn for ikke-definerede tegn hvis det findes"
 • For at lære mere om HUC-gengivelsen, læs https://danielmayr.at/huc/
 • Husk på, at definitioner i tabeller og dem i dine tabelordbøger har forrang i forhold til tegnbeskrivelser, som selv har forrang i forhold til den valgte gengivelse af ikke-definerede tegn.

Få oplysninger om det aktuelle tegn

Denne funktion gør det muligt at få forskellige oplysninger om tegnet under markøren ved hjælp af den aktuelt valgte indtastningstabel såsom: Gengivelserne i HUC8 og HUC6, værdierne i hexadecimal, decimal, octal eller binær, en beskrivelse af tegnet hvis muligt, punktskriftgengivelsen i Unicode og punkterne i punktmønstret.

Hvis du udfører den indstillede kommando til denne funktion én gang, vises informationen i en flash-meddelelse, og udføres kommandoen to gange, vises de samme informationer i en NVDA buffer.

På understøttede displays er den definerede kommando ⡉+mellemrum. Der er som standard ikke angivet nogen system-kommando.

For tegnet '&' får vi eksempelvis følgende oplysninger:

&: 0x26, 38, 0o46, 0b100110
and (AMPERSAND [Po])
⢿ (1234568)
⣥⣺⡧, ⠿⠺⠏⠏

Avanceret indtastning i punktskrift

Denne funktion gør det muligt at indtaste et hvilket som helst tegn ud fra HUC8-repræsentationen eller via hexadecimal/decimal/octal/binær værdien. Den giver desuden mulighed for at opbygge egne forkortelser. Gå til den avancerede indtastningstilstand for at få adgang til denne funktion og indtast det ønskede mønster. Standard kommandoer: NVDA+Windows+i eller ⡊+mellemrum (på understøttede displays). Brug samme inputbevægelse til at forlade denne tilstand. Alternativt giver en indstilling mulighed for at forlade denne tilstand efter indtastning af et enkelt mønster. Hvis du ønsker at indtaste et tegn ud fra dets HUC8-gengivelse, skal du blot indtaste HUC8-mønstret. Eftersom en HUC8-sekvens skal fylde 3 eller 4 celler, bliver fortolkningen udført efter indtastning af 3 eller 4 punktkombinationer. Hvis du ønsker at indtaste et tegn ved hjælp af dets hexadecimal, decimal, octal eller binære værdi, skal du gøre følgende:

 1. Enter ⠼
 2. Angiv basen som følger

  • ⠭ eller ⠓: hexadecimal værdi
  • ⠙: for en decimal værdi
  • ⠕: for en octal værdi
  • ⠃: for en binær værdi
 3. Angiv tegnets værdi svarende til den base, der tidligere er valgt

 4. Tryk på mellemrum for at godkende.

Forkortelser skal først tilføjes i dialogboksen — Avanceret indtastningstilstand ordbog —. Indskriv derefter forkortelsen og tryk Mellemrum for at udvide den. Man kan fx definere følgende forkortelser: "⠎⠺" for "sandwich", "⠋⠛⠋⠗" for "🇫🇷".

Her følger nogle eksempler på sekvenser, der kan indtastes for bestemte tegn:

Tegn HUC8 Hexadecimal Decimal Octal Binær
👍 (thumbs up) ⣭⢤⡙ ⠭1f44d or ⠓1f44d ⠙128077 ⠕372115 ⠃11111010001001101
😀 (grinning face) ⣭⡤⣺ ⠭1f600 or ⠓1f600 ⠙128512 ⠕373000 ⠃11111011000000000
🍑 (peach) ⣭⠤⠕ ⠭1f351 or ⠓1f351 ⠙127825 ⠕371521 ⠃11111001101010001
🌊 (water wave) ⣭⠤⠺ ⠭1f30a or ⠓1f30a ⠙127754 ⠕371412 ⠃11111001100001010

Bemærk: Indtastning med HUC6 understøttes ikke i øjeblikket.

Enhåndstilstand

Denne funktion gør det muligt at sammensætte en celle i flere trin. Den kan aktiveres fra tilføjelsens generelle indstillinger eller direkte med kommandoen NVDA+Windows+h som standard (⡂+mellemrum på understøttede displays). Der findes tre metoder til indtastning.

Metode #1: fyld en celle i 2 trin på begge sider

Bruges denne metode, indtastes først punkterne i venstre side efterfulgt af punkterne i højre side. Hvis den ene side er tom, skriv de punkter 2 gange, der hører til på den modsatte side, eller med andre ord: Skriv punkterne tilhørende den ikke-tomme side i 2 trin.

For eksempel:

 • For ⠛: tryk punkterne 1-2 efterfulgt af punkterne 4-5.
 • For ⠃: tryk punkterne 1-2 efterfulgt af punkterne 1-2 eller punkt 1 efterfulgt af punkt 2.
 • For ⠘: Tryk punkterne 4-5 efterfulgt af punkterne 4-5 eller punkt 4 efterfulgt af punkt 5.

Metode #2: fyld en celle i to trin på én side (Mellemrum = tom side)

Ved at bruge denne metode kan man sammensætte en celle ved at bruge én hånd uanset, hvilken side af punkttastaturet der vælges. Det første trin gør det muligt at indtaste punkterne 1-2-3-7 og det andet punkterne 4-5-6-8. Tryk Mellemrum, hvis den ene side er tom. Man laver en tom celle ved at trykke to gange på Mellemrum.

For eksempel:

 • For ⠛: tryk punkterne 1-2 efterfulgt af punkterne 1-2 eller punkterne 4-5 efterfulgt af punkterne 4-5.
 • For ⠃: Tryk punkterne 1-2 efterfulgt af mellemrum eller 4-5 efterfulgt af mellemrum.
 • For ⠘: Tryk mellemrum efterfulgt af 1-2 eller mellemrum efterfulgt af punkterne 4-5.

Metode #3: fyld en celle ppunkt for punkt (hvert punkt kan slås til og fra, tryk Mellemrum for at bekræfte tegnet)

Ved brug af denne metode fungerer hvert punkt som en kontakt. Så snart de ønskede punkter er indtastet, skal man trykke Mellemrum for at skrive det ønskede tegn. Jo flere punkter, der findes i cellen, desto flere muligheder findes for at indtaste et tegn.

For eksempel, for ⠛ kan du bygge cellen op på følgende måder

 • Punkterne 1-2, derefter punkterne 4-5, derefter mellemrum.
 • Punkterne 1-2-3, derefter punkt 3 (for at rette), dernæst punkterne 4-5 derefter mellemrum.
 • Punkt 1, derefter punkterne 2-4-5, derefter mellemrum.
 • Punkterne 1-2-4, derefter punkt 5, derefter mellemrum.
 • Punkt 2, derefter punkt 1, derefter punkt 5, derefter punkt 4 og derefter mellemrum.
 • osv.