Udvidelse til Punktskrift

BrailleExtender er en tilføjelsespakke til NVDA, der tilføjer forskellige funktioner i forhold til punkt. I øjeblikket indeholder pakken følgende funktioner:

 • Genindlæs to foretrukne punktdisplays med genvejstaster
 • Følg automatisk læsemarkøren i terminalprogrammer som PuTTY, Powershell, bash, cmd
 • Rul display automatisk (autorul)
 • Skift hurtigt mellem flere indtastnings- og oversættelsestabeller
 • Markér teksten med særlige attributter gennem punkt 7, punkt 8 eller begge
 • Brug to oversættelsestabeller samtidigt
 • Vis tab-tegnet som mellemrum
 • Byt om på knapperne til at panorere frem og tilbage
 • Sig den aktuelle linje når punktdisplayet ruller i læsetilstand
 • translate text easily in Unicode braille and vice versa. E.g.: z <--> ⠵.
 • convert cell description to Unicode braille and vice versa. E.g.: 123 <--> ⠇.
 • Lås punkttastatur
 • Åbn en applikation/URL med en kommando
 • Punktskriftordbøger
 • Skriv med én hånd fra punktskriftstastaturet
 • Vis udefinerede tegn fra punkttabeller (herunder emojis) ved hjælp af alternative gengivelser
 • Indtast et hvilket som helst tegn fra punkttastaturet (inklusive emojis)
 • Sig den aktuelle linje når punktdisplayet ruller i læsetilstand
 • og meget mere!

For nogle punktdisplays udvider det kommandosættet til at give:

 • Adgang til et komplet sæt af kommandoer, herunder funktionstaster, medietaster, bogstavnavigation, osv.
 • Emulere funktionstaster, og dermed enhver tastaturgenvej
 • Tilbyde flere tastatur konfigurationer vedrørende muligheden for at indtaste punkt 7 og 8, enter og backspace
 • Handlinger og bogstavnavigation via en rotor

Når tilføjelsesprogrammet er installeret, læs dokumentationen og gå gennem indstillingerne ved hjælp af menuen BrailleExtender (placeret i roden af NVDA-menuen). Dokumentationen er primært genereret automatisk, fordi den afhænger af punktdisplayet i brug.

Lad os undersøge nogle generelle funktioner

Gengivelse af udefinerede tegn

The extension allows you to customize how an undefined character should be represented within a braille table. To do so, go to the — Representation of undefined characters — settings. You can choose between the following representations:

 • Brug virkemåde for punkttabel(ingen beskrivelse mulig)
 • Dots 1-8 (⣿)
 • Dots 1-6 (⠿)
 • Empty cell (⠀)
 • Andet punktmønster (f.eks .: 6-123456)
 • Spørgsmålstegn (afhænger af visningstabel)
 • Andet tegn/mønster (f.eks.: ??)
 • Hexadecimal
 • Hexadecimal, HUC8
 • Hexadecimal, HUC6
 • Decimal
 • Octal
 • Binær

You can also combine this option with the “describe the character if possible” setting.

Bemærkninger:

 • To distinguish the undefined set of characters while maximizing space, the best combination is the usage of the HUC8 representation without checking the “Show punctuation/symbol name for undefined characters if available” option.
 • For at lære mere om HUC-gengivelsen, læs https://danielmayr.at/huc/
 • Husk på, at definitioner i tabeller og dem i dine tabelordbøger har forrang i forhold til tegnbeskrivelser, som selv har forrang i forhold til den valgte gengivelse af ikke-definerede tegn.

Få oplysninger om det aktuelle tegn

Denne funktion gør det muligt at få forskellige oplysninger om tegnet under markøren ved hjælp af den aktuelt valgte indtastningstabel såsom: Gengivelserne i HUC8 og HUC6, værdierne i hexadecimal, decimal, octal eller binær, en beskrivelse af tegnet hvis muligt, punktskriftgengivelsen i Unicode og punkterne i punktmønstret.

Hvis du udfører den indstillede kommando til denne funktion én gang, vises informationen i en flash-meddelelse, og udføres kommandoen to gange, vises de samme informationer i en NVDA buffer.

On supported displays the defined gesture is ⡉+space. No system gestures are defined by default.

For tegnet '&' får vi eksempelvis følgende oplysninger:

&: 0x26, 38, 0o46, 0b100110
and (AMPERSAND [Po])
⢿ (1234568)
⣥⣺⡧, ⠿⠺⠏⠏

Avanceret indtastning i punktskrift

This feature allows you to enter any character from its HUC8 representation or its hexadecimal/decimal/octal/binary value. Moreover, it allows you to develop abbreviations. To use this function, enter the advanced input mode and then enter the desired pattern. Default gestures: NVDA+Windows+i or ⡊+space (on supported displays). Press the same gesture to exit this mode. Alternatively, an option allows you to automatically exit this mode after entering a single pattern. If you want to enter a character from its HUC8 representation, simply enter the HUC8 pattern. Since a HUC8 sequence must fit on 3 or 4 cells, the interpretation will be performed each time 3 or 4 dot combinations are entered. If you wish to enter a character from its hexadecimal, decimal, octal or binary value, do the following:

 1. Enter ⠼
 2. Angiv basen som følger

  • ⠭ or ⠓: for a hexadecimal value
  • ⠙: for a decimal value
  • ⠕: for an octal value
  • ⠃: for a binary value
 3. Angiv tegnets værdi svarende til den base, der tidligere er valgt

 4. Tryk på mellemrum for at godkende.

For abbreviations, you must first add them in the dialog box — Advanced input mode dictionary —. Then, you just have to enter your abbreviation and press space to expand it. For example, you can define the following abbreviations: "⠎⠺" with "sandwich", "⠋⠛⠋⠗" to "🇫🇷".

Her følger nogle eksempler på sekvenser, der kan indtastes for bestemte tegn:

Character HUC8 Hexadecimal Decimal Octal Binary
👍 (thumbs up) ⣭⢤⡙ ⠭1f44d or ⠓1f44d ⠙128077 ⠕372115 ⠃11111010001001101
😀 (grinning face) ⣭⡤⣺ ⠭1f600 or ⠓1f600 ⠙128512 ⠕373000 ⠃11111011000000000
🍑 (peach) ⣭⠤⠕ ⠭1f351 or ⠓1f351 ⠙127825 ⠕371521 ⠃11111001101010001
🌊 (water wave) ⣭⠤⠺ ⠭1f30a or ⠓1f30a ⠙127754 ⠕371412 ⠃11111001100001010

Bemærk: Indtastning med HUC6 understøttes ikke i øjeblikket.

Enhåndstilstand

This feature allows you to compose a cell in several steps. This can be activated in the general settings of the extension's preferences or on the fly using NVDA+Windows+h gesture by default (⡂+space on supported displays). Three input methods are available.

Metode #1: fyld en celle i 2 trin på begge sider

Bruges denne metode, indtastes først punkterne i venstre side efterfulgt af punkterne i højre side. Hvis den ene side er tom, skriv de punkter 2 gange, der hører til på den modsatte side, eller med andre ord: Skriv punkterne tilhørende den ikke-tomme side i 2 trin.

For eksempel:

 • For ⠛: press dots 1-2 then dots 4-5.
 • For ⠃: press dots 1-2 then dots 1-2, or dot 1 then dot 2.
 • For ⠘: press 4-5 then 4-5, or dot 4 then dot 5.

Metode #2: fyld en celle i to trin på én side (Mellemrum = tom side)

Ved at bruge denne metode kan man sammensætte en celle ved at bruge én hånd uanset, hvilken side af punkttastaturet der vælges. Det første trin gør det muligt at indtaste punkterne 1-2-3-7 og det andet punkterne 4-5-6-8. Tryk Mellemrum, hvis den ene side er tom. Man laver en tom celle ved at trykke to gange på Mellemrum.

For eksempel:

 • For ⠛: press dots 1-2 then dots 1-2, or dots 4-5 then dots 4-5.
 • For ⠃: press dots 1-2 then space, or 4-5 then space.
 • For ⠘: press space then 1-2, or space then dots 4-5.

Metode #3: fyld en celle ppunkt for punkt (hvert punkt kan slås til og fra, tryk Mellemrum for at bekræfte tegnet)

Ved brug af denne metode fungerer hvert punkt som en kontakt. Så snart de ønskede punkter er indtastet, skal man trykke Mellemrum for at skrive det ønskede tegn. Jo flere punkter, der findes i cellen, desto flere muligheder findes for at indtaste et tegn.

For example, for ⠛, you can compose the cell in the following ways:

 • Punkterne 1-2, derefter punkterne 4-5, derefter mellemrum.
 • Punkterne 1-2-3, derefter punkt 3 (for at rette), dernæst punkterne 4-5 derefter mellemrum.
 • Punkt 1, derefter punkterne 2-4-5, derefter mellemrum.
 • Punkterne 1-2-4, derefter punkt 5, derefter mellemrum.
 • Punkt 2, derefter punkt 1, derefter punkt 5, derefter punkt 4 og derefter mellemrum.
 • osv.