Calibre

En NVDA-tilføjelse, der indeholder nogle tilgængelighedsforbedringer til grænsefladen for Caliber eBook Management

  • F10 bringer fokus til værktøjslinjen. Derefter kan du navigere med standardtasterne (Tab og piletasterne); enter for at aktivere element og apllikationstasten for at vise kontekstmenuen; esc for at forlade værktøjslinjen.
  • F12 Søg i den aktuelle bog i Google
  • NVDA+Alt+End siger mængden af bøger i den aktuelle biblioteksvisning og antallet af valgte bøger
  • NVDA+Control+H åbner kontekstmenuen til indstillinger for den aktuelle kolonne
  • I i biblioteksvisning læser informationer om den aktuelle bog.

Tastetryk kan tilpasses i dialogen Inputbevægelser I NVDA-menuen under Opsætning, når Calibre er åbne. Du kan også vælge i indstillingsmenuen, hvordan NVDA skal læse tabeloverskrifter i biblioteket (rækker og kolonner, kun kolonner eller ingen).

Tag et kig på dokumentationen til Calibre hvis du vil vide mere om de forskellige tastaturgenveje.

Omfattet af GNU General Public License. Se filen COPYING.txt for yderligere oplysninger.