Calibre

Doplnok zlepšuje prístupnosť čítačky kníh Calibre.

  • F10: Presunie fokus na panel nástrojov. Na pohyb po položkách použite kláves tab alebo šípky. Položku aktivujete klávesom enter. Kontextové menu zobrazíte klávesom aplikácie. Panel nástrojov opustíte klávesom escape.
  • F12: Vyhľadá knihu cez vyhľadávač Google.
  • NVDA+alt+end prečíta celkový počet kníh a počet vybratých kníh v knižnici.
  • nvda+ctrl+h otvorí nastavenia pre aktuálny stĺpec.
  • I (v knižnici) prečíta informácie o knihe.

Klávesové skratky môžete upraviť v dialógu klávesové skratky. Dialóg s nastavením otvorte z aktívneho okna aplikácie Calibre. V možnostiach môžete tiež nastaviť spôsob, akým NVDA interpretuje tabuľku v knižnici (riadky a stĺpce, alebo len stĺpce, alebo vôbec).

Klávesové skratky sú popísané tiež v Dokumentácii k programu Calibre (anglicky).

Doplnok je poskytovaný pod všeobecnou GNU licenciou. Podrobnosti nájdete tu (anglicky).