Udklipsdesigner (Clip Contents Designer)

 • Forfattere: Noelia, Abdel.Forfatter: Noelia Ruiz Martinez.

Denne tilføjelse bruges til at tilføje tekst til udklipsholderen, hvilket kan være nyttigt, når du vil tilslutte tekstafsnit sammen klar til indsætning. Udklipsholderens indhold kan også ryddes og vises i gennemsynstilstand.

Tastaturkommandoer

 • NVDA+Windows+c: Tilføj tekst, Unicode-Braille-tegn, som repræsenterer MathML-objekter, eller den tekststreng, som er blevet markeret med læsemarkøren, til udklipsholderen.
 • NVDA+Windows+x: Ryd udklipsholderen.
 • Ikke tildelt: Kopierer til (eller klipper fra) udklipsholderen med mulighed for at blive bedt om en bekræftelse.
 • Ikke tildelt: Viser teksten i udklipsholderen i gennemgynstilstand som HTML-indhold. Du vil få besked, hvis udklipsholderen er tom eller hvis indholdet ikke kan vises i gennemsynstilstand. Dette kan eksempelvis være, hvis du har kopiere filer fra Stifinder.
 • Ikke tildelt: Viser teksten i udklipsholderen i gennemgynstilstand som rå tekst. Du vil få besked, hvis udklipsholderen er tom eller hvis indholdet ikke kan vises i gennemsynstilstand. Dette kan eksempelvis være, hvis du har kopiere filer fra Stifinder.

Indstillinger for Udklipsdesigner

Ovennævnte kommando kan ændres fra NVDAs menu, under "Opsætning".

Den indeholder følgende kontroller:

 • Indtast den streng, der skal bruges som separator mellem indhold tilføjet til udklipsholderen: Gør det muligt at indstille en separator, som kan bruges til at finde tekstsegmenterne, når hele den tilføjede tekst er indsat.
 • Tilføj tekst før klipdata: Det er også muligt at vælge, om den tilføjede tekst skal tilføjes foran eller bagefter tekst, der allerede befinder sig ved markøren.
 • Vælg de handlinger, der kræver tidligere bekræftelse: Du kan for hver tilgængelig handling vælge, om den skal udføres med det samme eller efter bekræftelse. Tilgængelige handlinger er: tilføj tekst, ryd udklipsholderen, emuler kopi og emuler klip.
 • Anmod om bekræftelse, før du udfører de valgte handlinger, når: Du kan vælge, om der altid skal anmodes om bekræftelser, hvis der kun er tekst i udklipsholderen, eller hvis udklipsholderen ikke er tom (f.eks. Hvis du har kopieret en fil, ikke tekst).
 • Formatér og vis udklipsholderteksten som HTML i gennemsynstilstand: Hvis du er ved at lære HTML, kan du vælge Forformateret tekst i HTML eller HTML som vist i en webbrowser for at få en idé om, hvordan din HTML -kode vil blive gengivet af NVDA i en browser. Forskellen mellem forformateret og konventionel HTML er, at den første mulighed bevarer fortløbende mellemrum og linjeskift, og den anden komprimerer dem. Skriv f.eks. Nogle HTML-tags som h1, h2, li, pre osv., Vælg og kopier teksten til udklipsholderen, og brug tilføjelsen til at vise teksten i en meddelelse, der kan gennemses.
 • Maksimalt antal tegn, når udklipsholdertekst vises i gennemsynstilstand: Vær opmærksom på, at forhøjelse af denne grænse kan give problemer, hvis udklipsholderen indeholder store tekststrenge. Standardgrænsen er 100000 tegn.
 • Restore defaults.

Bemærkninger:

 • Bekræftelse vil ikke blive anmodet, når en meddelelsesdialog fra NVDA stadig er åben. I disse situationer vil handlingen straks udføres.
 • Emulate copy and emulate cut commands mean that, when these features are enabled, the add-on will take control of control+c and control+x. This will allow to select if a confirmation should be requested before performing the actions corresponding to these keystrokes.

Changes for 22.0.0

 • Added a button to restore defaults in the add-on settings panel.
 • The add-on cannot be run in secure mode.

Changes for 17.0

 • Compatible with NVDA 2023.1.

Ændringer for 16.0

 • Reqires NVDA 2022.1 or later.

Ændringer for 15.0

 • Kommandoen til at tilføje tekst til udklipsholder vises igen i dialogboksen til håndtering af kommandoer.
 • Rettede kommandoer til at kopiere og klippe med persisk tastatur, takket være Mohammadhosein Ghezelsofla.

Ændringer for 14.0

 • Kompatibel med NVDA 2021.1.

Ændringer for 13.0

 • Rettet et problem i det visuelle layout for indstillingspanelet takket være Cyrille Bougot.
 • Forbedret dokumentationen.
 • Tilføjede en Udklipsdesigner-kategori for at tildele inputbevægelser til alle kommandoer, der er tilgængelige for denne tilføjelse.
 • Rettede fejl ved brug af "Emuler kopi" i browsere, hvis fokustilstand er aktiv.
 • Du kan tildele forskellige kommandoer til visning af udklipsholderens tekstlige indhold. Indholdet kan vises som rå tekst eller formateret i HTML. Formatet til visning af udklipsholderteksten i indstillingspanelet er blevet ændret i overensstemmelse hermed, så du kan vælge de to mulige indstillinger.

Ændringer for 12.0

 • Rettede fejl ved brug af "Emuler kopi" i applikationer som LibreOffice Writer.

Ændringer i 11.0

 • Nu er det muligt at tilføje tekst markeret med læsemarkøren ved hjælp af standardkommandoer for NVDA (NVDA+f9 og NVDA+f10). NVDA+windows+f9 bruges ikke længere til, således tilføjelsen fungerer i overensstemmelse med NVDA+Shift+F9.
 • Kræver NVDA 2019.3 eller nyere.

Ændringer i 10.0

 • Rettet en fejl i den dialog, der blev brugt til at vise teksten i udklipsholderen, når dens titel indeholdte ikke-latinske tegn.
 • Rettet en fejl ved brug af emuleringen af klip/kopier og kopieringsfunktioner med et arabisk tastaturlayout. Dette er rettet af Abdel, nu tilføjet som en forfatter.

Ændringer for 9.0

 • Tilføjet mulighed for at vise udklipsholderens aktuelle tekstindhold i gennemsynstilstand.
 • Tilføjet en mulighed for at vælge, om der skal kræves bekræftelse, hvis udklipsholderen ikke er tom, hvis der f.eks. Er kopieret filer eller mapper.
 • Kræver NVDA 2018.4 eller nyere.

Ændringer i 8.0

Ændringer i7.0

 • Hvis du vælger "nej" i dialogen, hvor du kan konfigurere funktionaliteten til at emulere kopi og klip under installationen, vil kommandoerne for disse funktioner blive deaktiveret. Dette gendanner den sædvanlige adfærd for Ctrl+C og Ctrl+X.

Ændringer i 6.0

 • Added options to choose if available actions should be performed after confirmation.
 • Added Emulate copy and Emulate cut commands, which could be assigned from the Input gestures dialog.
 • Added a dialog to configure the Emulate copy and Emulate cut functionalities at installation. This allows to add the control+c and control+x commands to copy and cut, and be asked if you want to replace the clipboard contents when pressing these keystrokes.
 • Fixed documentation for script_add (Windows+NVDA+c).

ændringer i 5.0

 • Dialogens visuelle præsentation er blevet forbedret og overholder udseendet af de dialoger, der vises i NVDA.
 • Kræver NVDA 2016.4 eller nyere.

Ændringer i 4.0

 • Tilføjelsesindstillinger administreres fra NVDA-konfiguration, så standardprofiler kan bruges til at gemme forskellige separatorer, og det er ikke nødvendigt at kopiere indstillingerne til import ved geninstallation.
 • Nu er det muligt at vælge, om den tilføjede tekst vil blive tilføjet til begyndelsen eller slutningen, ved at markere checkboksen "Tilføj tekst før data i udklipsholder" i dialogen Indstillinger for udklipsdesigner.

ændringer i 3.0

 • Punktskriftrepræsentation af MathML-objekter kan tilføjes til udklipsholderen, hvis MathPlayer er installeret.
 • Hvis der ikke er indstillet nogen separator, vil der blot blive indsat en enkelt linje mellem de tilføjede tekstsegmenter.
 • Der kan knyttes en genvejstast til at åbne dialogen Indstillinger for Udklipsdesigner.
 • Tilføjede en checkboks i dialogen Indstillinger til at vælge, om separatoren skal kopieres, så den kan importeres, når tilføjelsesprogrammet bliver geninstalleret.

ændringer i 2.0

 • Hindi-tegn kan nu bruges som separator mellem tilføjet indhold.

ændringer i 1.0

 • Første version.