Udklipsdesigner

Denne tilføjelse bruges til at tilføje tekst til udklipsholderen, hvilket kan være nyttigt, når du vil tilslutte tekstafsnit sammen klar til indsætning. Udklipsholderens indhold kan også ryddes og vises i gennemsynstilstand.

Tastaturkommandoer

 • NVDA+Windows+c: Tilføj tekst, Unicode-Braille-tegn, som repræsenterer MathML-objekter, eller den tekststreng, som er blevet markeret med læsemarkøren, til udklipsholderen.
 • NVDA+Windows+x: Ryd udklipsholderen.
 • NVDA+Windows+F9: Marker læsemarkørens aktuelle position som starten af den tekst, der skal tilføjes til udklipsholderen. Hvis du bruger NVDA+F9, vil teksten ikke blive tilføjet.
 • Ikke tildelt; Tilføjede mulighed for at kopiere test til eller klippe tekst fra udklipsholderen, med mulighed for at få dette bekræftet.
 • Ikke tildelt: Viser teksten i udklipsholderen i gennemsynstilstand, eller meddeler hvis udklipsholderen er tom eller indeholder tekst, der ikke kan vises i gennemsynstilstand. Dette kan f.eks. være, hvis filer eller mapper er blevet kopieret fra Windows Stifinder..

Bemærk: Kommandoerne ovenfor kan ændres fra NVDA-menuen / Præferencer/ Inputbevægelser / kategorien tekstlæsning.

Indstillinger-menuen

Indstillinger for Udklipsdesigner: Her kan du indstille en separator, som kan bruge til at finde de enkelte tekstsegmenter, når først hele den tilføjede tekst er blevet indsat. Her kan du også vælge om den tilføjede tekst skal indsættes før eller efter eksisterende tekst, om tilgængelige handlinger (tilføj, ryd udklipsholder, emuler kopi og emuler klip) skal udføres straks eller efter handlingen bekræftes, og om der kun skal anmodes om bekræftelse, hvis udklipsholderen indeholder tekst. Yderligere kan du ændre formatet og max antal af tegn, der skal vises i gennemsynstilstand, når du får udklipsholderens indhold vist i gennemsynstilstand. Det højeste tal er 100000 tegn.

Bemærkninger:

 • Ovennævnte kommando kan ændres fra NVDAs menu, under Præferencer. Herunder gå til Inputbevægelser og vælg kategorien "Configuration".
 • Bekræftelse vil ikke blive anmodet, når en meddelelsesdialog fra NVDA stadig er åben. I disse situationer vil handlingen straks udføres.

Changes for 10.0

 • Fixed a bug in the dialog used to show the clipboard text, when its title contains non latin characters.
 • Fixed a bug when using the emulate cut and copy features with an Arabic keyboard layout. This has been fixed by Abdel, added as an add-on author.

Ændringer for 9.0

 • Tilføjet mulighed for at vise udklipsholderens aktuelle tekstindhold i gennemsynstilstand.
 • Tilføjet en mulighed for at vælge, om der skal kræves bekræftelse, hvis udklipsholderen ikke er tom, hvis der f.eks. Er kopieret filer eller mapper.
 • Kræver NVDA 2018.4 eller nyere.

ændringer i 8.0

ændringer i 7.0

 • Hvis du vælger "nej" i dialogen, hvor du kan konfigurere funktionaliteten til at emulere kopi og klip under installationen, vil kommandoerne for disse funktioner blive deaktiveret. Dette gendanner den sædvanlige adfærd for Ctrl+C og Ctrl+X.

ændringer i 6.0

 • Tilføjede indstilling der lader dig vælge, om tilgængelige handlinger skal bekræftes, før de udføres.
 • Tilføjede tastetryk for emuler kopi og emuler klip, der kan tildeles under dialogen "Inputbevægelser".
 • Tilføjede en dialog, der lader dig konfigure emuler klip og emuler klip under installationen. Dette tilføjer handlingerne Kopi og Klip til kommandoerne Ctrl+C og Ctrl+X, og spørger om du vil erstatte udklipsholderens indhold, når du benytter disse taster.
 • rettede dokumentation for script_add (Windows+NVDA+c).

ændringer i 5.0

 • Dialogens visuelle præsentation er blevet forbedret og overholder udseendet af de dialoger, der vises i NVDA.
 • Kræver NVDA 2016.4 eller nyere.

ændringer for 4.0

 • Tilføjelsesindstillinger administreres fra NVDA-konfiguration, så standardprofiler kan bruges til at gemme forskellige separatorer, og det er ikke nødvendigt at kopiere indstillingerne til import ved geninstallation.
 • Nu er det muligt at vælge, om den tilføjede tekst vil blive tilføjet til begyndelsen eller slutningen, ved at markere checkboksen "Tilføj tekst før data i udklipsholder" i dialogen Indstillinger for udklipsdesigner.

ændringer i 3.0

 • Punktskriftrepræsentation af MathML-objekter kan tilføjes til udklipsholderen, hvis MathPlayer er installeret.
 • Hvis der ikke er indstillet nogen separator, vil der blot blive indsat en enkelt linje mellem de tilføjede tekstsegmenter.
 • Der kan knyttes en genvejstast til at åbne dialogen Indstillinger for Udklipsdesigner.
 • Tilføjede en checkboks i dialogen Indstillinger til at vælge, om separatoren skal kopieres, så den kan importeres, når tilføjelsesprogrammet bliver geninstalleret.

ændringer i 2.0

 • Hindi-tegn kan nu bruges som separator mellem tilføjet indhold.

ændringer i 1.0

 • Første version.

https://addons.nvda-project.org/files/get.php?file=ccd