Rozšírená schránka

 • Autori: Noelia, Abdel.

Tento doplnok využijete, ak chcete do schránky Windows postupne vkladať rôzne časti textu a výsledok naraz prilepiť. Doplnok vie tiež vyčistiť obsah schránky a zobraziť obsah schránky v režime prehliadania.

Klávesové skratky

 • NVDA+windows+c: pripojí k obsahu schránky vybratý text, alebo text, ktorý ste označili prezeracím kurzorom. Takto je možné pridať aj znaky unicode, MathML.
 • NVDA+windows+x: vymaže obsah schránky.
 • Nepridelené: Skopíruje alebo vystrihne obsah, pričom zobrazí varovanie.
 • Not assigned: Shows the clipboard text as HTML in browse mode, or announces if clipboard is empty or has contents which can't be presented in a browseable message, for instance if files or folders are been copied from Windows Explorer.
 • Not assigned: Shows the textual clipboard contents as plain text in browse mode, or announces if clipboard is empty or has contents which can't be presented in a browseable message, for instance if files or folders are been copied from Windows Explorer.

Clip Contents Designer settings

This panel is available from NVDA's menu, Preferences submenu, Settings dialog.

It contains the following controls:

 • Type the string to be used as a separator between contents added to the clipboard: Allows to set a separator which can be used to find the text segments once the entire added text is pasted.
 • Add text before clip data: It's also possible to choose if the added text will be appended or prepended.
 • Select the actions which require previous confirmation: You can choose, for each action available, if it should be performed inmediately or after confirmation. Available actions are: add text, clear clipboard, emulate copy and emulate cut.
 • Request confirmation before performing the selected actions when: You can select if confirmations will be requested always, just if text is contained in the clipboard, or if clipboard is not empty (for example if you've copied a file, not text).
 • Format to show the clipboard text as HTML in browse mode: If you're learning HTML markup language, you may choose Preformatted text in HTML or HTML as shown in a web browser, to have an idea of how your HTML code will be rendered by NVDA in a browser. The difference between preformatted and conventional HTML is that the first option will preserve consecutive spaces and line breaks, and the second one will compact them. For example, write some HTML tags like h1, h2, li, pre, etc., select and copy the text to clipboard, and use clipContentsDesigner add-on to show the text in a browseable message.
 • Maximum number of characters when showing clipboard text in browse mode: Please, be aware that increasing this limit may produce issues if the clipboard contains large strings of text. The default limit is 100000 characters.
 • Restore defaults.

Poznámky:

 • Ak je otvorené nejaké okno NVDA, nie je možné zobraziť varovanie. V takomto prípade sa varovanie nezobrazí a akcia sa rovno vykoná.
 • Emulate copy and emulate cut commands mean that, when these features are enabled, the add-on will take control of control+c and control+x. This will allow to select if a confirmation should be requested before performing the actions corresponding to these keystrokes.

Changes for 22.0.0

 • Added a button to restore defaults in the add-on settings panel.
 • The add-on cannot be run in secure mode.

Changes for 17.0

 • Compatible with NVDA 2023.1.

Changes for 16.0

 • Reqires NVDA 2022.1 or later.

Changes for 15.0

 • The command to add text to clipboard is again presented in the input gestures dialog.
 • Fixed gestures to copy and cut with Persian keyboard, thanks to Mohammadhosein Ghezelsofla.

Changes for 14.0

 • Compatible with NVDA 2021.1.

Changes for 13.0

 • Fixed an issue in visual layout of the settings panel, thanks to Cyrille Bougot.
 • Improved documentation.
 • Added a Clip Contents Designer category to assign input gestures to all commands available for this add-on.
 • Fixed bugs when using emulate copy in browsers if focus mode is active.
 • You can assign different gestures to show the clipboard textual contents as raw text or formatted in HTML. The Format to show the clipboard text in the settings panel has being modified accordingly, to select the two options available for HTML format.

Changes for 12.0

 • Fixed bugs when using emulate copy in applications like LibreOffice Writer.

Zmeny vo verzii 11.0

 • Odteraz je možné do schránky pridať aj reťazce označené štandardnými príkazmi na označovanie pomocou prezeracieho kurzora (NVDA+F9, NVDA+F10). Nvda+windows+F9 sa už nepoužíva, pre lepšiu integráciu so skratkou nvda+shift+F9.
 • Vyžaduje NVDA od verzie 2019.3.

Zmeny vo verzii 10.0

 • Opravená chyba, ktorá nastávala pri zobrazení názvu okna so zobrazením textu v režime prehliadania, ak boli v názve okna špeciálne znaky.
 • Abdel opravil problémy s kopírovaním na Arabskom rozložení klávesnice.

Zmeny vo verzii 9.0

 • Pridané zobrazenie obsahu schránky v režime prehliadania.
 • Pridaná možnosť zobraziť varovanie, ak schránka nie je prázdna, napríklad ak sú v schránke súbory a priečinky.
 • Vyžaduje sa NVDA od verzie 2018.4.

Zmeny vo verzii 8.0

 • Nastavenia doplnku pridané do stromu s nastaveniami NVDA.
 • Vyžaduje NVDA od verzie 2018.2.
 • Stále si môžete stiahnuť verziu pre NVDA 2017.3.

Zmeny vo verzii 7.0

 • Ak nepovolíte simulovanie kopírovania pri inštalácii, doplnok neupravuje klávesové skratky.

Zmeny vo verzii 6.0

 • Added options to choose if available actions should be performed after confirmation.
 • Added Emulate copy and Emulate cut commands, which could be assigned from the Input gestures dialog.
 • Added a dialog to configure the Emulate copy and Emulate cut functionalities at installation. This allows to add the control+c and control+x commands to copy and cut, and be asked if you want to replace the clipboard contents when pressing these keystrokes.
 • Fixed documentation for script_add (Windows+NVDA+c).

Zmeny vo verzii 5.0

 • Opravené vizuálne zobrazenie dialógov doplnku.
 • Vyžaduje NVDA od verzie 2016.4

Zmeny vo verzii 4.0

 • Nastavenia sa ukladajú podľa pravidiel NVDA, takže je možné použiť konfiguračné profily NVDA a nie je potrebné po preinštalovaní doplnku nanovo importovať nastavenia.
 • Odteraz je možné v nastaveniach doplnku určiť, či sa bude text vkladať na koniec alebo na začiatok obsahu schránky.

Zmeny vo verzii 3.0

 • Braillovské znaky pre matematické operátory je takisto možné vkladať do schránky, ak je k dispozícii MathPlayer.
 • Ak nezadáte znaky na oddelenie, použije sa jeden prázdny riadok.
 • Nastavenia doplnku je možné vyvolať klávesovou skratkou, ktorú si nastavíte v dialógu klávesové skratky.
 • Pridané začiarkávacie políčko, ktoré zaistí importovanie nastavení po preinštalovaní doplnku.

Zmeny vo verzii 2.0

 • Znaky v jazyku Hindi môžu byť použité na oddelenie častí schránky.

Zmeny vo verzii 1.0

 • prvé vydanie.