\"Clock

[[! meta titel = "Ur og kalender for NVDA"]]

 • Authors: Hrvoje Katić, Abdel and NVDA contributors
 • Download stabil version

 • NVDA-kompatibilitet: 2019.3 og nyere

Denne tilføjelse tilføjer avancerede ur, alarm, tidtagning og kalenderfunktionalitet til NVDA.

Du kan konfigurere NvDA til at annoncere klokkeslæt og dato i andre formater, end hvad Windows leverer som standard. Derudover kan du få den aktuelle dag, ugenummer samt de resterende dage inden udgangen af det aktuelle år, og du kan også indstille automatiske tidsannoncering for et angivet interval. Der er også et stopur og tidtagningsfunktioner indbygget i tilføjelsen, der lader dig time dine opgaver, såsom kopiering af filer, installation af programmer eller tilberedning af måltider.

Bemærkninger:

 • Hvis du installerer tilføjelsen som en opdatering, opdager guiden under installationsprocessen, om den gamle konfiguration er kompatibel med den nye, og tilbyder at rette den før installation. Tryk på "ok" for at bekræfte.
 • I Windows 10 og nyere kan du bruge appen Alarmer og ur til at administrere stopur og timere.

Tastaturkommandoer

 • NVDA+F12: Få den aktuelle tid oplyst.
 • NVDA+F12 trykket hurtigt to gange: få aktuel dato
 • NVDA+F12 trykket tre gange hurtigt: Oplyser den aktuelle dag, ugenummeret, det aktuelle år og de resterende dage før årets udgang.
 • NVDA+Shift+F12: indtast urlag

Ikke-tildelte kommandoer

Følgende kommandoer er ikke tildelt som standard. Hvis du ønsker at tilknytte dem, skal du bruge dialogboksen "Håndter kommandoer" til at tilføje brugerdefinerede kommandoer. For at gøre det skal du åbne NVDA-menuen, Opsætning og derefter Håndter kommandoer. Udvid kategorien Ur, find derefter ikke-tildelte kommandoer fra listen nedenfor, og vælg "Tilføj", og indtast derefter den kommando, du ønsker at bruge.

 • Forløbet og resterende tid før næste alarm. Hvis du trykker denne kommando to gange hurtigt, annulleres den næste alarm.
 • Stop afspilning af den aktuelle alarmlyd
 • Vis dialog til indstilling af alarmer

Lagrede kommandoer

For at bruge lagrede kommandoer skal du trykke på NVDA+Skift+F12 efterfulgt af en af følgende taster:

 • S: Starter, nulstiller eller stopper stopuret
 • R: Nulstiller stopuret til 0 uden at genstarte det
 • A: Giver den resterende og forløbet tid før den næste alarm
 • T: Åbner dialogen til indstilling af alarmer.
 • C: Annuller den næste alarm
 • Mellemrum: Udtaler nuværende stopur eller nedtælling
 • P: Hvis en alarm er for lang, kan du stoppe den via dette tastetryk.
 • H: Liste over alle lagdelte kommandoer (Hjælp)

Konfiguration og brug

For at konfigurere urfunktionaliteten skal du åbne NvDA-menuen, Opsætning og derefter Indstillinger og konfigurere følgende muligheder fra indstillingskategorien Ur:

 • Visningsformat for klokkeslæt og dato: Brug disse kombinationsbokse til at konfigurere, hvordan NVDA vil annoncere klokkeslæt og dato, når du trykker på NVDA+F12 en eller to gange hurtigt.
 • Interval: Vælg tidsmeddelelsesintervallet fra denne combo box( fra, hvert
  1. minut, 15. minut, 30. minut eller hver time).
 • Tidsannoncering (aktiveret, hvis interval ikke er slået fra): vælg mellem tale og lyd, kun lyd eller kun tale.
 • Urets ringelyd (aktiveret, hvis interval ikke er slået fra): vælg lyden for uret.
 • Checkboxe "Stilletimer" (kun synlig, hvis muligheden "Fra" ikke er valgt i boksen) giver dig mulighed for at konfigurere tidsintervallet, hvor den automatiske tidsannoncering ikke skal forekomme.
 • Tidsformat for stilletimer (aktiveret, hvis stilletimer er aktiveret): vælg, hvordan indstillingerne for stilletimer præsenteres (12-timers eller 24-timers format).
 • Stilletimers start- og sluttidspunkter: Vælg time- og minutinterval for stilletimer fra combo boxe for timer og minutter.

For at planlægge alarmer skal du åbne NVDA-menuen, Værktøjer, og derefter vælge Indstil alarmer. Dialogen indeholder følgende indstillinger:

 • Alarmens varighed i: Vælg alarm/timer-varighed mellem timer, minutter og sekunder.
 • Varighed: Indtast alarmvarigheden som anvist ovenfor.
 • Alarmlyd: Vælg den alarmlyd, der skal afspilles.
 • Knapper til pause og stop giver dig mulighed for at sætte alarmen på pause og genoptage lange alarmer.

Klik på OK, og en meddelelse vil informere dig om den aktuelt valgte alarmvarighed.