\"Clock

[[! meta titel = "Ur og kalender for NVDA"]]

Denne tilføjelse tilføjer avancerede ur, alarm, tidtagning og kalenderfunktionalitet til NVDA.

I stedet for altid at få tid og dato fra Windows, kan du tilpasse, hvordan tider og datoer skal tales og gengives på punkt af NVDA.

Derudover kan du få den aktuelle dag, ugenummer samt de resterende dage inden udgangen af indeværende år, og du kan også indstille automatisk tidsmeddelelse ved et angivet interval.

Der er også et stopur og tidtagningsfunktionalitet indbygget i tilføjelsesprogrammet, der lader dig tage tid på dine opgaver, såsom kopiering af filer, installation af programmer eller madlavning.

Bemærk:

Hvis du installere tilføjelsen som en opdatering, vil programmet bekræfte om din gamle installation er kompatibel med den nye, hvorefter dette vil ettes hvis dette ikke er tilfældet. Du skal blot trykke på "ok" for at bekræfte.

Brug

 • Åbn tilføjelsens indstillinger via menuen "Værktøjer" i NVDA, eller ved hjælp af indstillingspanelet, afhængigt af hvilken version af NVDA du benytter.;
  • I konfigurationsdialogen lader de første to combo boxe dig vælge, hvilket tidsformat du vil brug til visning af klokkeslæt og dato;
  • Check boxen "Indtast ved brug af 24-timers-format" lader dig bestemme, om du vil indtaste tiden for stilletimer ved at benytte toltimersformat (A.M/P.M) eller det europæiske tidsformat (24 timer);
  • Combo boxen "Interval" lader dig vælge interval for tidsannoncering(15 minutter, 30 minutter, Hver time, eller fra);
  • Combo boxen "Tidsannoncering" lader dig konfigurere, hvordan tidsannoncering skal rapporteres (Tale og lyd, Kun tale, eller Kun lyd);
  • Combo boxen "Urets lyd" lader dig vælge en lyd der afspilles, når du bruger tidsannoncering;
  • Check boxen "Stilletimer" lader dig konfigurere, når tilføjelsen midlertidigt skal deaktivere tidsannoncering;
  • Tekstfelter til valg af start- og sluttidspunkt (kun synligt, hvis stilletimer er slået til) lader dig bestemme tiden hvor stilletimer automatisk aktiveres. Tiden skal indtastes i formatet HH:MM (timer/minutter);
  • Når du er færdig, tab til knappen "ok" og tryk enter for at gemme dine indstillinger;
  • I dialogen for alarmens opsætning, lader den første combo box dig bestemmedin foretrukne nedtællingslyd før alarmen ringer;
  • Tekstfeltet lader dig indtaste tiden der skal gå, før alarmen ringer. Denne værdi skal indtastes i tal, og ikke decimal;
  • Combo boxen "Lyd for alarm" lader dig vælge mellem forskellige lyde der skal afspilles, når alarmen går af;
  • Når du er færdig, tab til ok. En besked skulle vises der minder dig om ventetiden for din alarm;
 • Tryk NVDA+F12 en gang for at få den aktuelle tid oplyst, to gange for den aktuelle dato, eller tre gange for den aktuelle dag, ugenummer, såvel som de resterende dage for udgangen af det aktuelle år.

Tastaturkommandoer

 • NVDA + F12, få den aktuelle tid; - NVDA + F12 trykket to gange hurtigt, få den aktuelle dato; - NVDA + F12 tre gange hurtigt, rapporterer den aktuelle dag, ugenummeret, det aktuelle år og de resterende dage før årets udgang.

 • Ctrl+F12: Giver resterende og forløbet tid før næste alarm; - Ctrl+F12 trykket to gange hurtigt: Annuller den næste alarm.

Lagrede kommandoer

For at bruge lagrede kommandoer skal du trykke på NVDA+Skift+F12 efterfulgt af en af følgende taster:

 • S: Starter, nulstiller eller stopper stopuret; - R: Nulstiller stopuret til 0 uden at genstarte det; - A: giver den resterende og forløbet tid før den næste alarm; - C: Annuller den næste alarm; - Mellemrumstast: Oplæser nuværende stopur eller tidtagning - H: Liste af alle lagdelt kommandoer (Hjælp).

Kompatibilitet

 • Denne tilføjelse er kompatibel med versionerne af NVDA fra 2014.3 til 2019.1.