Pomoc pre prácu s prvkami

 • Author: Joseph Lee, Noelia Ruiz Martínez

Doplnok poskytuje pomoc pre aktuálne zameraný prvok. Aby ste počuli pomocné hlásenie pre prvky, akými sú napríklad začiarkavacie alebo editačné polia , stlačte NVDA+h.

Go to NVDA's menu, Preferences submenu, Settings dialog, Control Usage Asistant category to configure add-on settings:

 • Automatic messages for focus: Checked by default.
 • Type the message to be used when an object can be activated: You may include a short message indicating the default or your configured gesture to know if the current object has an associated action when pressing a gesture like NVDA+enter in object navigation.
 • Select output modes for automatic messages: This list of checkboxes allows to select speech and braille.
 • Pitch change for automatic messages: This spin box allows to set the pitch change when NVDA reads automatic messages (from -30 to +30).

Version 20240324.0.0

 • Improved support for edit controls and suggestions.

Version 2023.02.19

 • The message configured for clickable objects will be reported after other properties.
 • Compatible with NVDA 2023.1.

Version 2022.07.10

 • Added ability to set a message for object navigation, to announce if the current object can be activated.

Version 2022.03.27

 • Requires NVDA 2022.1 or later.

Version 22.01

 • Added support for automatic messages.
 • Improved support for requested messages in browse mode.

Version 21.10

 • NVDA 2021.2 or later is required due to changes to NVDA that affects this add-on.

Version 20.10

 • Help messages are announced in languages other than English.

Verzia 20.06

 • Opravené drobné chyby v kóde.
 • NVDA will no longer appear to do nothing or play error tones when trying to obtain help for certain browse mode controls.

Verzia 20.01

 • Vyžaduje sa NVDA od verzie 2019.3.

Verzia 3.0/19.11

 • Číslo verzie je odteraz rok.mesiac.
 • Skratka nvda+H zobrazí okno a nie len notifikáciu.

Verzia 2.5

 • Kompatibilná s Python 3.

Verzia 2.1

 • Nové a aktualizované preklady.

Verzia 2.0

 • pridané pomocné správy pre ďalšie prvky vrátane konzolových aplikácií.
 • Pridané pomocné správy pre ďalšie časti v aplikáciách Microsoft Excel a Powerpoint a prihlasovacia obrazovka Windows 8.
 • Pridané pomocné správy pre prácu s formulármi v režime fokusu a režime prehliadania v dokumentoch (Internet Explorer, Adobe Reader, Mozilla Firefox, atď.).
 • pridaný dánsky preklad.

Verzia 1.0

 • Prvé vydanie