Day of the week (Ugedag)

 • Forfattere: Abdel, Noelia.

Med dette tilføjelsesprogram kan du finde den ugedag, som svarer til en valgt dato.

Denne pakke tilføjer en undermenu i NVDA-menuen under Værktøjer ved navn "Ugedag", der indeholder 2 elementer:

 • Den første med navnet "Find en dag" åbner en dialog bestående af 3 kontroller:

  • En listeboks, hvor du kan vælge eller indtaste din dato;
  • En OK-knap, som vil vise en meddelelsesboks med din ugedag;
  • En Annuller-knap, som lukker dialogen.
 • Den anden med navnet "Indstillinger for tilføjelsesprogrammet Ugedag" åbner parametrene for tilføjelsen for at angive, om du vil have etiketter til datafelter oplyst eller ej. Den består af følgende indstillinger:

  • Gør datovælgeren tilgængelig;
  • Annonceringsniveau for etiketter har tre valg:

   • Lang (det er standardvalg);
   • Kort (for korte meddelelser);
   • Fra (Deaktiverer annoncering af etiketter).
  • Annoncér kun det aktuelle datofelt, når der flyttes &lodret;

  • En OK-knap der gemmer dine indstillinger;
  • En Annuller-knap, som lukker dialogen.

Noter

 • Du kan lukke disse dialoger bare ved at trykke på Escape.
 • Du kan tilknytte en genvejstast til at åbne dialogen under Inputbevægelser, nærmere bestemt under kategorien "Ugedag";
 • Hvis du bruger NVDA 2018.2 eller nyere, finder du kun et punkt i værktøjsmenuen for at søge efter dage, og tilføjelsesindstillingerne er i NVDA-indstillingspanelet.

Kompatibilitet

 • This add-on is compatible with the versions of NVDA ranging from 2019.3 and beyond.

Changes for 20240326.0.0

 • Updated compatibility for nvda-2024.1.;
 • Deleted download link from readme, the download link for future updates will now only be available from the add-on store.

Changes for 20231229.0.0

 • Added a backward compatible implementation to support speak on demand mode, which will soon be available with nvda-2024.1.

Changes for 20231015.0.0

 • Fixed a bug detected when navigating with up arrow from the date picker in the latest versions of NVDA.

Changes for 20230728.0.0

 • Applied the flake8 and mypy rules to the code;
 • Changed the minimum supported NVDA version to 2019.3 to support annotations introduced in Python 3.

Changes for 20230508.0.0 and beyond

 • Changed version number, minimum NVDA version and download link according to store conventions/requirements.

Ændringer for 19.02

 • Ændret versionsnummerering til åå.MM (År i 2 cifre efterfulgt af et punktum, efterfulgt af måneden i 2 cifre);
 • Tilføjede kompatibilitet med det nye versionsformat af der fra nu af benyttes i tilføjelser, der blev aktuelt siden NVDA 2019.1.

Ændringer i 6.0

 • tilføjede tilføjelsesindstillingerne til NVDA indstillingspanelet for NVDA 2018.2 og nyere;
 • Flyttet punktet til at søge en dag til værktøjsmenuen;
 • Tilføjet bagudkompatibilitet for tilføjelsesprogrammet med NVDA versioner, der går forud for 2018.2, som omfatteder indstillingspanelet.

Ændringer i 5.0

 • Tilføjet kompatibilitet af tilføjelsesprogrammet med wxPython 4.0 og Python3;
 • Rettede en fejl med stier tilhørende tilføjelsespakken der indholder non-ASCII-tegn.

Ændringer i4.0

 • Tilføjelsesprogrammet er nu i stand til at genkende alle de regionale datoformater, som brugeren kan vælge;
 • Tilføjet bagudkompatibilitet for tilføjelsesprogrammet med NVDA versioner, der gik forud for 2016.4, som omfattede gui.guiHelper modul.

Ændringer i 3.1

 • Tilbage til det tidligere format for Ugedag, fordi det giver mulighed for at genkende et større antal sprog;
 • Forbedret tilgængelighed af dato selector med anerkendelsen af de 3 felter 'Dag', 'Måned' og 'År', og deres respektive værdier;
 • Tilføjet en teknik til integrering af det georgiske sprog for anerkendelse af dagene i ugen;
 • Tilføjet en konfigurationsdialog for at aktivere eller deaktivere tilgængeligheden af datovælgeren;
 • Flyttede tilføjelsespakkens undermenu fra "Værktøjer" til "Indstillinger";
 • Ændret tilføjelsespakkens kategori til "Ugedag".

Ændringer i 2.0

 • Brugt modulet gui.guiHelper for at sikre den korrekte udseende i dialogboksen der beder om en dato;
 • Tilføjet GPL-licensen til tilføjelsen;
 • Ugedag er blevet oversat, således at tilføjelsen virker korrekt på de forskellige sprog;
 • Ændret dagsformat for at undgå kodningsfejl.

Ændringer i 1.0

 • Første version.