Deň v týždni

 • Autori: Abdel, Noelia.

Doplnok umožňuje zistiť, ktorý deň pripadá na zadaný dátum.

V menu NVDA > nástroje pribudne ponuka Deň v týždni. V tejto ponuke sú dostupné dve položky:

 • Položka Hľadať deň otvorí dialóg, v ktorom sú tri prvky:

  • Zoznam, v ktorom môžete vybrať alebo zadať dátum;
  • Tlačidlo OK na zobrazenie dňa;
  • Tlačidlo Zrušiť na zatvorenie dialógu.
 • Druhá položka s názvom Nastavenia deň v týždni obsahuje tieto možnosti:

  • Povoliť sprístupnenie prvku na výber dátumu;
  • Úroveň oznamovania prvkov, kde máte tri možnosti:

   • Dlhé (predvolená možnosť);
   • Krátke;
   • Vypnuté (na vypnutie oznamovania popiskov).
  • Počas nastavovania dátumu upozorniť na dnešný deň;

  • Tlačidlo OK na uloženie nastavení;
  • Tlačidlo zrušiť na zatvorenie dialógu.

Poznámky

 • Dialógi je možné zatvoriť tlačidlom escape;
 • Skratky na vyvolanie dialógov doplnku je možné nastaviť v menu nvda > možnosti > Klávesové skratky, vo vetve Deň v týždni.
 • Od verzie NVDA 2018.2 je v menu nástroje v podmenu doplnku len jedna položka. Nastavenia sú v strome s nastaveniami NVDA.

Kompatibilita

 • This add-on is compatible with the versions of NVDA ranging from 2019.3 and beyond.

Changes for 20240326.0.0

 • Updated compatibility for nvda-2024.1.;
 • Deleted download link from readme, the download link for future updates will now only be available from the add-on store.

Changes for 20231229.0.0

 • Added a backward compatible implementation to support speak on demand mode, which will soon be available with nvda-2024.1.

Changes for 20231015.0.0

 • Fixed a bug detected when navigating with up arrow from the date picker in the latest versions of NVDA.

Changes for 20230728.0.0

 • Applied the flake8 and mypy rules to the code;
 • Changed the minimum supported NVDA version to 2019.3 to support annotations introduced in Python 3.

Changes for 20230508.0.0 and beyond

 • Changed version number, minimum NVDA version and download link according to store conventions/requirements.

Verzia 19.02

 • Upravené číslovanie verzie. Používame tvar YY.MM (dve číslice pre rok a dve pre mesiac);
 • Pridaná podpora pre nové zadávanie verzií doplnkov predstavené v NVDA 2019.1.

Verzia 6.0

 • Nastavenia pridané do stromu nastavení pre NVDA od verzie 2018.2;
 • Položka vyhľadať deň presunutá do menu nástroje;
 • Pridaná spätná kompatibilita so staršími verziami NVDA pred 2018.2;

Verzia 5.0

 • Pridaná kompatibilita s rozhraním wxPython 4.0 a Python3;
 • Opravené problémy, ktoré nastávali, ak sa doplnok pokúsil uložiť nastavenia a cesta obsahovala znaky mimo ascii rozsahu.

Verzia 4.0

 • Doplnok rozpoznáva všetky regionálne dátumy;
 • Pridaná spätná kompatibilita s NVDA do verzie 2016.4, ktoré obsahovali modul gui.guiHelper.

Verzia 3.1

 • Vraciame sa k predošlému formátu doplnku, ktorý podporoval viacero jazykov;
 • Upravená prístupnosť prvku na výber dátumu, kde je možné vyrbať deň, mesiac a rok;
 • Doplnok dokáže oznamovať dni v Gruzínčine;
 • Pridaná možnosť nastaviť prístupnosť prvku na výber dátumu;
 • Nastavenia doplnku presunuté z menu nástroje do menu možnosti;
 • Zmenená kategória v dialógu klávesové skratky.

Verzia 2.0

 • Upravený vzhľad dialógov použitím gui.guiHelper;
 • Pridaná GPL licencia;
 • Preloľžené dni, takže doplnok je možné používať vo viacerých jazykoch;
 • Odstránené problémy s kódovaním.

Verzia 1.0

 • Prvé vydanie.