Ngày của tuần

Add-on này cho phép bạn tìm kiếm ngày trong tuần căn cứ theo này đã chọn.

Nó thêm một trình đơn con trong trình đơn tùy chọn của NVDA với tên "Day of the week", có hai mục con:

 • Mục đầu tiên tên gọi "Tìm một ngày", mở một hộp thoại được thiết kế với ba điều khiển:

  • Một hộp danh sách để chọn hoặc nhập ngày của bạn;
  • Nút "OK" để hiển thị hộp thông điệp chứa ngày của bạn;
  • Nút "Cancel" để đóng hộp thoại.
 • Mục thứ hai tên gọi "cài đặt add-on ngày trong tuần" mở các tham số của add-on để quy định có thông báo nhãn cho trường ngày hay không, bao gồm các thành phần sau:

  • Bật khả năng truy cập cho bộ chọn ngày;
  • Cấp độ thông báo nhãn, bạn sẽ có ba lựa chọn:

   • Dài (là lựa chọn mặc định);
   • Ngắn (cho thông báo ngắn gọn);
   • Tắt (vô hiệu hóa thông báo).
  • Chỉ bật thông báo giá trị của trường ngày hiện tại, khi di chuyển theo hàng dọc;

  • Nút "OK" để lưu cấu hình của bạn;
  • Nút "Cancel" để hủy và đóng hộp thoại.

Lưu ý

 • Bạn có thể đóng các hộp thoại này bằng cách bấm Escape;
 • Bạn có thể gán thao tác để mở các hộp thoại này từ trình đơn "Quản lý các thao tác" hoặc trong phân loại "Ngày của tuần";
 • Nếu dùng NVDA 2018.2 trở lên, bạn sẽ chỉ tìm thấy một mục trong trình đơn công cụ cho việc tìm kiếm ngày của bạn, phần cài đặt add-on sẽ ở trong bản tùy chỉnh của NVDA.

Tương thích

 • Add-on này tương thích với các phiên bản NVDA từ 2014.3 đến 2019.3.

Các thay đổi cho phiên bản 19.02

 • Thay đổi cách đặt số phiên bản bằng YY.MM (hai chữ số năm, một dấu chấm, hai chữ số tháng);
 • Thêm tương thích với định dạng phiên bản mới của add-on, xuất hiện từ nvda 2019.1.

Các thay đổi cho phiên bản 6.0

 • đã thêm cài đặt addon vào bản tùy chỉnh NVDA cho NVDA 2018.2 trở lên;
 • Đã chuyển tùy chọn tìm kiếm ngày vào trình đơn công cụ;
 • Đã thêm tương thích ngược của add-on với các phiên bản NVDA trước 2018.2, bao gồm bản các thiết lập.

Các thay đổi cho phiên bản 5.0

 • Thêm tương thích của add-on với wxPython 4.0 và Python3;
 • Sửa lỗi với đường dẫn add-on có kí tự không phải mã ASCII.

Các thay đổi cho phiên bản 4.0

 • Add-on giờ đây đã nhận dạng được tất cả các định dạng ngày theo khu vực mà người dùng có thể chọn;
 • Thêm tương thích ngược của add-on với các phiên bản NVDA trước 2016.4, bao gồm module gui.guiHelper.

Các thay đổi cho phiên bản 3.1

 • Trở về định dạng trước của day of the week vì nó cho phép nhận dạng số lượng ngôn ngữ lớn hơn;
 • Cải thiện khả năng truy cập của bộ chọn ngày với việc nhận dạng ba trường 'Ngày', 'Tháng' và 'Năm', và giá trị tương ứng của nó;
 • Đã thêm công nghệ để tích hợp Tiếng Gruzia vào nhận dạng ngày trong tuần;
 • Thêm hộp thoại cấu hình để bật hoặc tắt khả năng truy cập của bộ chọn ngày;
 • Chuyển trình đơn của add-on từ "Công cụ" sang "Tùy chọn";
 • Đổi phân loại của add-on thành "Day of the week".

Các thay đổi cho phiên bản 2.0

 • Dùng module gui.guiHelper để đảm bảo hiển thị chính xác của hộp thoại hỏi ngày;
 • Thêm giấy phép GPL vào addon;
 • Đã phiên dịch ngày trong tuần, vậy nên add-on làm việc chính xác ở các ngôn ngữ khác nhau;
 • Thay đổi định dạng ngày để tránh lỗi mã hóa.

Các thay đổi cho phiên bản 1.0

 • Phiên bản đầu tiên.