Pomocník pre ladenie

Cieľom doplnku je uľahčiť vývoj NVDA a diagnostiku chýb. Ak máte nápady na nové funkcie, napíšte mi e-mail, veľmi rád ich zaradím. Akceptujem tiež Hlásenia chýb a návrhy na GitHub.

Klávesové skratky

 • NVDA+shift+F1: Vloží do logu NVDA značku.

Využitie

Po stlačení klávesovej skratky sa do logu NVDA zapíše značka v tomto tvare:

-- Mark 1 --

NVDA takisto oznámi zapísanie značky 1.

Po opätovnom stlačení skratky sa do logu zapíše:

-- Mark 2 --

NVDA oznámi zapísanie značky 2.

Predstavme si nasledujúcu situáciu: Viete, že určité správanie spôsobuje chybu v NVDA a táto chyba sa zapíše dlhým záznamom do logu NVDA. Záznam chcete poslať do mailinglistu, alebo ako report do NVDA GitHub issue trackera. Nechcete ale prehľadávať celý log, aby ste našli príslušnú časť. Preto najprv pomocou klávesovej skratky vložíte značku a potom vykonáte činnosti, ktoré spôsobujú zamrznutie a pád NVDA. Ak viete, že chcete zaznamenať ďalšie chyby, môžete vložiť ďalšie značky. Takto viete určiť, čo ste robili pri vkladaní napríklad tretej značky. Iná situácia môže nastať, keď používate nejakú aplikáciu a znenazdajky dôjde k chybe. Nechcete prerušiť prácu, súčasne si ale chcete miesto poznačiť. Preto pomocou klávesovej skratky vložíte značku, ktorú neskôr viete v logu vyhľadať. Chybu budete potom hľadať smerom od značky nahor.

Značky môžete rýchlo vyhľadať pomocou poznámkového bloku alebo napríklad Notepad++. Pred každou značkou doplnok automaticky vloží prázdny riadok. Toto je užitočné pri rýchlom prezeraní záznamu. Aj pri rýchlom stláčaní šípky dokážete rozpoznať slovo "prázdny". Môžete tiež nastaviť, aby sa pred značku vložilo viac prázdnych riadkov.

Upozorňujem, že znovu načítanie doplnkov NVDA nemá vplyv na číslovanie značiek. Značky sa číslujú od 1 po reštarte NVDA.

Nastavenie

V nastaveniach NVDA po nainštalovaní doplnku pribudne vetva "Pomoc pri ladení". Tu môžete nastaviť, koľko prázdnych riadkov chcete vložiť pred a za značku. Pred značku sa predvolene vkladá jeden prázdny riadok, za značku sa nevkladajú žiadne prázdne riadky. V oboh prípadoch môžete vložiť maximálne 10 riadkov. Klávesovú skratku na vloženie značky môžete nastaviť v dialógu klávesové skratky, hľadajte vetvu nástroje.

Zmeny

 • Verzia 1.0.2 (2019-08-28)

  • Pridané preklady a upravený kód.
 • Verzia 1.0.1 (2019-08-26)

  • Drobné úpravy a opravené problémy s inštaláciou na niektorých verziách Windows.
 • Verzia 1.0 (2019-08-22)

  • Prvotné vydanie. Dostupné sú tieto možnosti:

   • Pridávanie značiek do logu NVDA (od úrovne ifo).
   • Možnosť pridať pred a po značke až do desať prázdnych riadkov.
   • Nastavenie cez strom nastavení NVDA.