Nástroje pre vývojárov

Doplnok umožňuje získavať informácie o vizuálnych vlastnostiach prvkov a objektov. Pomocou vstavaných príkazov sa môžete pohybovať medzi prvkami a zistiť informácie o veľkosti, pozícii a ďalších vlastnostiach prvkov. Najprv je potrebné presunúť kurzor na požadovaný objekt. Následne stlačte ALT+WINDOWS+K. Prácu v režime doplnku ukončíte opätovným stlačením ALT+WINDOWS+K. V režime prehliadania najprvj aktivujte režim fokusu skratkou nvda+medzera a vypnite rýchlu navigáciu skratkou nvda+shift+medzera.

Príkazy

Po aktivovaní režimu doplnku sú dostupné tieto príkazy:

 • ALT+WINDOWS+K - Aktivuje a deaktivuje funkcie pre vývojárov.
 • ľavá šípka - Zameria predchádzajúci objekt rovnakej úrovne.
 • pravá šípka - zameria nasledujúci objekt rovnakej úrovne.
 • Šípka hore - zameria nadradený rodičovský objekt.
 • Šípka dole - zameria podradený objekt potomka.
 • CTRL+HOME - Zameria prvý hlavný objekt.
 • home - presunie kurzor na definovaného relatívneho rodiča.
 • A - vo webovom zobrazení oznámi HTML atribúty. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou skopíruje informáciu do schránky.
 • B - Oznámi pozíciu spodného okraja objektu. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou skopíruje informáciu do schránky.
 • SHIFT+B - oznámi vzdialenosť spodného okraja objektu od spodného okraja rodičovského objektu. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou skopíruje informáciu do schránky.
 • C - oznámi počet podradených objektov (potomkov) objektu. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou skopíruje informáciu do schránky.
 • ctrl+c - Prepína oznamovanie farieb. Dostupné sú možnosti RGB, Hex a názvy.
 • CTRL+D - Prepína medzi dlhými a krátkymi správami.
 • F - V režime prehliadania oznámi informácie o formátovaní prvku. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou skopíruje informáciu do schránky.
 • h - oznámi výšku objektu. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou skopíruje informáciu do schránky.
 • L - Oznámi pozíciu ľavého okraja objektu. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou skopíruje informáciu do schránky.
 • n - Oznámi názov objektu. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou skopíruje informáciu do schránky.
 • CTRL+P - Umožní nastaviť relatívneho rodiča pre neskoršie určenie pozície nadradených a podradených objektov.
 • P - Oznámi názov relatívneho rodiča. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou skopíruje informáciu do schránky.
 • R - Oznámi pozíciu pravého okraja objektu. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou skopíruje informáciu do schránky.
 • SHIFT+R - Oznámi vzdialenosť pravého okraja objektu od pravého okraja relatívneho rodiča. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou skopíruje informáciu do schránky.
 • ALT+R - oznámi typ prvku. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou skopíruje informáciu do schránky.
 • S - Oznámi počet objektov na rovnakej úrovni ako zameraný objekt. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou skopíruje informáciu do schránky.
 • shift+s - Oznámi stav prvku. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou skopíruje informáciu do schránky.
 • T - Oznámi pozíciu horného okraja objektu. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou skopíruje informáciu do schránky.
 • V - Oznámi verziu doplnku. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou skopíruje informáciu do schránky.
 • W - oznámi šírku objektu. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou skopíruje informáciu do schránky.

Poznámky

 • Nefunguje použitie numerického klávesu home, pretože NVDA ho odosiela ako numerickú číslicu 7. Nepomáha ani použitie doplnkov, ktoré sa snažia potlačiť toto správanie.
 • Ak použijete funkciu relatívneho rodiča, doplnok nastaví ako relatívneho rodiča v nasledujúcich situáciách pracovnú plochu:

  • Zameraný objekt a relatívny rodič sú rovnaké.
  • Relatívny rodič nie je priamim rodičom zameraného objektu.
 • Doplnok nedokáže identifikovať CSS pravidlá, ako výplň, orámovanie, z-index. Toto by totiž mohlo byť potenciálne nebezpečné pre používateľa.

Známe problémy

 • Zoznam písiem sa vám môže javiť nedostatočný alebo nepoužiteľný. Toto je spôsobené dostupnými typmi písma v NVDA.

Zoznam zmien

20.04

 • Pridané gesto (home), ktoré zameria definovaného relatívneho rodiča.

20.03

 • Pridaná skratka alt+r, ktorá oznámi typ prvku. Napríklad tlačidlo, položka zoznamu, zoznam, začiarkávacie pole, sekcia.
 • Pridaná skratka shift+s, ktorá oznámi stav prvku. Napríklad má fokus, vybraté, stlačené, iba na čítanie.
 • Odstránená podpora pre unikátny identifikátor IAccessible, keďže väčšinou tento údaj nedáva zmysel.
 • Odteraz sú verzie číslované v tvare rr.vv, kde RR určuje rok a VV poradové číslo verzie. Verzia 20.03 je tretia hlavná verzia vydaná v roku 2020.

2020.2

 • Starting DTK retains the cursor’s current position in web content. If the object under the caret can’t gain focus, DTK will place focus on the first available ancestor.
 • Odstránená stará podpora pre reťazce Unicode.
 • Odstránená možnosť zapnúť a vypnúť funkcie doplnku z nastavení doplnku. Skratka alt+windows+k stále funguje.
 • V možnostiach doplnku je možné nastaviť ako budú prezentované informácie o formátovaní.

  • Nový atribút formátovania pridáte tlačidlom pridať (add). Zadajte platný názov, tabulátorom ho presuňte do zoznamu a klávesom ESC zavrite dialóg.
  • Atribút odstránite zo zoznamu jeho vybratým a následným aktivovaním tlačidla odstrániť (delete attribute).
  • Atribút premenujte nasledovne: Vyberte ho v zozname. Aktivujte tlačidlo premenovať (rename attribute). Zadajte nový názov. Tabulátorom ho presuňte do zoznamu. Klávesom ESC zatvorte dialóg.
  • Atribút presúvajte vyššie stláčaním tlačidla posunúť hore (move up).
  • Atribút presúvajte nižšie stláčaním tlačidla posunúť dole (move down).
 • V možnostiach doplnku je možné nastaviť spôsob, akým chcete oznamovať farby. Oznamovanie sa dá v režime doplnku prepínať aj skratkou ctrl+c.

  • RGB - červená/zelená/modrá. Definuje farbu kombináciou týchto troch farieb. Užitočné pri grafickom umení.
  • Hex - '#' nasledovaný šiestimi znakmi v rozsahu 1-0 a A-F. Užitočné pri webových stránkach.
  • Názov - Slovná textová informácia. Užitočné na overenie predchádzajúcich dvoch interpretácií a tiež pre základnú informáciu o farbe.

2020.1.1

 • Zlepšená podpora pre znaky unicode.

2020.1.0

 • Odteraz môžete sledovať len malú časť prostredia nastavením relatívneho rodiča. Toto nastavíte skratkou ctrl+p. Toto je užitočné pri zisťovaní veľkosti a pozície objektov. Najprv aktivujte režim doplnku, nájdite požadovaný objekt, ktorý chcete nastaviť ako relatívneho rodiča, stlačte ctrl+p a pokračujte v práci.
 • Písmenom P získate názov relatívneho rodiča. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou skopíruje informáciu do schránky.
 • Pridaná skratka shift+b na zistenie vzdialenosti spodného okraja objektu od spodného okraja rodičovského objektu.
 • Pridaná skratka shift+r na zistenie vzdialenosti pravého okraja objektu od pravého okraja nadradeného objektu.
 • Doplnok podporuje konfiguračné profily.
 • Upravené číslovanie verzií, aby bolo možné doplnok aktualizovať cez automatizované nástroje.

2020.0 preview

 • Číslo verzii zmenené na 2020.0 preview aby sme upozornili na prebiehajúcu implementáciu Python3.
 • Pridaná kompatibilita s Python3.
 • Skratka "n" oznamuje názov objektu. Ak názov nie je, oznámi "žiadny".
 • Pri opätovnom načítaní doplnkov sa nepridá nová položka doplnku do menu s možnosťami NVDA.

2019.1.2

 • Doplnok oznamuje pozície a hodnoty veľkosti aj ak sú 0.
 • Navigácia teraz rešpektuje, ak je nastavené oznamovanie dlhými správami.
 • Upravené oznamovanie veľkosti a pozície objektov.
 • Zlepšená stabilita.

2019.1.1

 • Pri oznamovaní verzie sa doplnok opakovane nenačítava.
 • Pri inštalácii sú odteraz predvolene funkcie doplnku vypnuté.
 • V správach je odteraz možné používať aj znaky mimo ascii rozsahu.
 • Dvojité stlačenie skratiek a, b, c, f, h, l, r, s, t, v, a w neprerušuje reč NVDA.

2019.1

 • Opravený problém s vyžadovanou verziou NVDA, ktorá ešte nevyšla.

2019.0 (prvé stabilné vydanie)

 • Prvé vydanie so základnou navigáciou.