dropbox

Na prvé stlačenie klávesovej skratky Oznamuje stav Dropboxu. Dvojité stlačenie klávesovej skratky otvorí kontextové menu. Tiež upravuje prístupnosť položiek v menu.

 • Skratka: NVDA+alt+D

Changes for 4.6

 • Specify NVDA 2021.1 compatibility

Zmeny vo verzii 4.4

 • Kompatibilné s prostredím Python 3
 • Používa šablónu posledného doplnku
 • Repozitár je postavený na Appveyor
 • Odstránené nepoužívané klávesové skratky z dokumentácie
 • Upravený popis v návode k doplnku a odstránená informácia o oznamovaní verzie

Zmeny vo verzii 4.0

 • Pomocník k doplnku je dostupný zo správcu doplnkov.
 • Klávesová skratka zmenená na nvda+alt+d, aby nedochádzalo ku konfliktom s funkciou stíšenia.

Zmeny vo verzii 3.1

 • Používa sa lepší spôsob na získanie cesty k tlačidlu zrušiť (cancel). Nie je viac potrebné naň prejsť. Takisto záložky nemusia viac získať fokus pred použitím skratiek.
 • pri zmene aktívnej záložky sa tiež zmení fokus tak, že je na prvej položke novej záložky a nie na položke starej záložky, ktorá viac nie je aktívna.
 • na prechod medzi záložkami sa dajú použiť skratky ctrl+page up/down. Ctrl+tab a ctrl+shift+tab ostali zachované.
 • Všetky manifest súbory by mali byť v poriadku.
 • Drobné úpravy.

Zmeny vo verzii 3.0

 • Úprava v súbore manifest (autori sa zobrazujú správne)
 • Zlepšená podpora pre zobrazenie kontextovej ponuky po trojitom stlačení nvda+shift+D.
 • Ak používate NVDA v tom istom jazyku, ako Dropbox, funguje kláves Escape.
 • Mnoho úprav v kóde.
 • Pridaná a aktualizovaná dokumentácia pre skratky.
 • Nové jazyky: Arabčina, Brazílska portugalčina, Čeština, Holandčina, Fínčina, Galijcíčina, Nemčina, Maďarčina, japončina, Nepálčina, Poľština, Ruština, Španielčina, Slovenčina, Tamilčina, Turečtina.

Zmeny vo verzii 2.0

 • Preložený do Taliančiny
 • Stlačenie NVDA+Shift+D trikrát alebo viac, ak je fokus už v kontextovom menu nespôsobuje problémy.

Zmeny vo verzii 1.0

 • Prvé vydanie