Dva hlasy

tento doplnok vám umožní používať dva hlasy na čítanie textu. Podrobnosti nájdete v návode (zatiaľ anglicky).