eMule

 • Auteurs: Noelia, Chris, Alberto.

This add-on helps to improve accessibility of eMule with nVDA. It also provides additional keyboard commands for moving in different windows and gives Useful information about eMule.

It's based on the eMuleNVDASupport add-on, developed by the same author. You should uninstall that old add-on to use this one, since both have common keystrokes and features.

Tested on eMule 0.50a.

Sneltoetsen:

 • control+shift+h: Verplaatst de focus en de muis naar de belangrijkste taakbalk.
 • control+shift+t: Leest het huidige scherm.
 • control+shift+n: Verplaatst de focus naar het Naamveld in het Zoekvenster.
 • control+shift+p: In het Zoekscherm, verplaatst focus en muis naar de lijst met zoekopties, of opties voor het invoerveld.
 • control+shift+b: Verplaatst de focus naar de lijst in het huidige venster. Bijvoorbeeld:
 • control+shift+o: Verplaatst de focus naar alleen-lezen invoervelden in het huidige venster. Bijvoorbeeld: via IRC ontvangen berichten, beschikbare servers, etc.
 • control+NVDA+f: If the caret is located in a read only edit box, opens a find dialog to use the commands for searching text available in NVDA.
 • control+shift+l: Verplaatst het navigator object en de muis naar de hoofdingen van de huidige lijst.
 • control+shift+q: Leest het eerste object in de statusbalk; geeft informatie over recente activiteit.
 • control+shift+w: Leest het tweede object van de statusbalk; bevat informatie over bestanden en gebruikers op de huidige server.
 • control+shift+e: Leest het derde object van de statusbalk; nuttig om de UpLoad-/DownLoadsnelheid te kennen.
 • control+shift+r: Leest het vierde object van de statusbalk; meld over verbinding met eD2K en Kad netwerk.

Kolommen beheren.

Als u zich in een lijst bevindt, kunt u de cursor bewegen tussen de rijen en kolommen met alt+control+pijltjestoetsen. In deze Add-on zijn ook de volgende sneltoetsen beschikbaar:

 • nvda+control+1-0: Leest de eerste 10 kolommen.
 • nvda+shift+1-0: Leest kolommen 11 tot 20.
 • nvda+shift+C: Kopieer de inhoud van de laatstgelezen kolom naar het klembord.

Changes for 7.0

 • Compatible with NVDA 2023.1.

Changes for 6.0

 • Requires NVDA 2022.1 or later.

Changes for 5.0

 • Compatible with NVDA 2021.1.

Changes for 4.0

 • Requires NVDA 2019.3 or later.

Changes for 3.0

 • To search text in the readonly edit boxes,  the find dialog  can be used, such as nvda+control+f to activate the find dialog.

Veranderingen in 2.0

 • Add-on help is beschikbaar via Add-ons beheren.

Veranderingen voor 1.2

 • Bij het navigeren naar de IRC-berichten wordt de geselecteerde tekst correct gemeld.
 • De sneltoets die gebruikt werd voor het navigeren naar de zoekresultatenlijst wordt nu gebruikt om te navigeren naar iedere beschikbare lijst in het huidige venster.
 • Het gebruikte commando voor het weergeven van de IRC-berichten is algemeen gemaakt om te navigeren naar ieder alleen-lezen invoerveld, wat het mogelijk maakt om verbindingsinformatie in het servervenster te bekijken.
 • Bij het verplaatsen van de muis of de focus naar de werkbalk werd dit in sommige gevallen twee keer gemeld. Dit is opgelost.

Veranderingen voor 1.1

 • Probleem opgelost in eMule item onder NVDA's help menu, als de naam van de gebruikersconfiguratiemap niet-Latijnse karakters bevat.
 • Snelkoppelingen kunnen nu gewijzigd worden via het dialoogvenster Invoerhandelingen koppelen van NVDA.

Veranderingen in 1.0

 • Eerste versie.