eMule

 • Autori: Noelia, Chris, Alberto.

Tento doplnok zlepšuje prístupnosť programu eMule s NVDA. Poskytuje užitočné klávesové skratky a informácie z okien a prostredia Emule.

Je postavený na staršom aplikačnom module pre eMule od toho istého autora. odporúčame vám starý aplikačný modul odstrániť, keďže majú spoločné klávesové skratky a funkcie.

Testované s eMule 0.50a.

klávesové skratky:

 • ctrl+shift+h: Presunie myš a fokus do hlavného panela nástrojov.
 • ctrl+shift+t: prečíta aktuálne okno.
 • ctrl+shift+n: Presunie fokus do poľa názov v okne hľadania.
 • ctrl+shift+p: Presunie fokus na zoznam parametrov alebo do editačného poľa s možnosťami v okne hľadania.
 • ctrl+shift+b: Presunie fokus do zoznamu v aktuálnom okne. Funguje napríklad v okne hľadania, v okne so sťahovaním a podobne.
 • ctrl+shift+o: Presunie kurzor do editačného poľa iba na čítanie. Napríklad do okna s IRC správami, dostupnými servermi a podobne.
 • ctrl+NVDA+f: Ak ste v editačnom poli iba na čítanie, otvorí štandardné okno hľadania, ktoré poznáte z NVDA.
 • ctrl+shift+l: presunie navigačný objekt a myš na hlavičku pre aktuálny zoznam.
 • ctrl+shift+q: Prečíta prvý objekt na stavovom riadku; informáciu o poslednej aktivite.
 • ctrl+shift+w: Prečíta druhý objekt na stavovom riadku; informácie o súboroch a používateľoch na aktuálnom serveri.
 • ctrl+shift+e: prečíta tretí objekt na stavovom riadku; rýchlosť sťahovania a posielania.
 • ctrl+shift+r: prečíta štvrtý objekt na stavovom riadku; Oznámy stav pripájania do siete eD2K a Kad.

práca so stĺpcami.

Na pohyb po riadkoch a stĺpcoch v zozname môžete použiť ctrl+alt+šípky. V doplnku sú dostupné aj tieto skratky:

 • nvda+ctrl+1-0: Prečíta prvých 10 stĺpcov.
 • nvda+shift+1-0: Číta stĺpce 11-20.
 • nvda+shift+C: Skopíruje posledný prečítaný stĺpec do schránky.

Changes for 7.0

 • Compatible with NVDA 2023.1.

Changes for 6.0

 • Requires NVDA 2022.1 or later.

Changes for 5.0

 • Compatible with NVDA 2021.1.

Zmeny vo verzii 4.0

 • Vyžaduje NVDA od verzie 2019.3.

Zmeny vo verzii 3.0

 • Na vyhľadávanie textu v neprepisovateľných poliach je odteraz možné použiť štandardné príkazy NVDA a skratku nvda+ctrl+f.

Zmeny vo verzii 2.0

 • Návod k doplnku nájdete v správcovi doplnkov.

Zmeny vo verzii 1.2

 • Pri pohybe v IRC správach je správne oznamovaný vybratý text.
 • Skratka na prechod do výsledkov hľadania bola upravená tak, že prechádza do akého koľvek zoznamu v aktuálnom okne.
 • Skratka na prechod k správam IRC bola upravená tak, že prechádza do ľubovolného editačného poľa, takže je možné čítať informácie o spojení v okne servera.
 • NVDA viac opakovane nečíta obsah panela nástrojov, ak naň presuniete fokus alebo myš.

Zmeny vo verzii 1.1

 • opravená chyba v pomocníkovy Emule, ktorá sa objavovala, ak názov priečinka s používateľskými dátami obsahoval iné ako ascii znaky.
 • Skratky sa dajú meniť v dialógu klávesové skratky.

Zmeny vo verzii 1.0

 • prvé vydanie.