Rýchla navigácia v tabuľkách

This plugin adds a layer command to use simplified key combination to navigate table cells. When the layered commands are enabled, you can perform the following actions:

 • Navigate to the previous or next cell horizontally or vertically using arrow keys
 • Navigate to the first or last cell of the row or the column using control+arrow keys or Home, End, PageUp and PageDown
 • Read the whole row or column without moving the system caret using windows+leftArrow / windows+upArrow
 • Read the row or column starting from the current cell using windows+rightArrow / windows+downArrow

Podporované tabuľky

 • Režim prehliadania (Internet explorer, Mozila firefox...)
 • Microsoft Word.

Skratky

 • Skratku pre zapínanie a vypínanie rýchlej navigácie po tabuľkách si musíte nastaviť v menu NVDA > Klávesové skratky.

Changes for 2.4

For this release, many thanks goes to Cyrille Bougot for his work.

 • Table navigation fixed in MS Word
 • Introduce new commands following changes in NVDA 2022.2 and 2022.4

  • home/end/pgUp/pgDown to jump to start/end of row/column
  • control+left/right/up/downArrow to jump to start/end of row/column (alternative shortcut key for the same result)
  • NVDA+left/up to read the whole row/column starting from the first cell without moving the current position of the cursor
  • NVDA+right/down for sayAll in row/column, i.e. read the cells of the current row/column, starting from the current cell and moving the cursor's position while reading until the last cell of the row/column.
 • Remaped some keys to avoid conflicts:

  • NVDA+upArrow/leftArrow becomes windows+upArrow/leftArrow (to read full column/row)
  • NVDA+downArrow/rightArrow becomes windows+downArrow/rightArrow (say all in column/row)
 • Compatibility with NVDA 2023.1

Changes for 2.3

 • It is now possible to disable table navigation layer from everywhere
 • Compatibility with NVDA 2022.1
 • Fix error when reloading the addon

Changes for 2.2.1

 • Fixed an error in some type of documents including Word and Outlook

Changes for 2.2

 • Update documentation style from addons template
 • First translated version

Changes for 2.1.1

 • New author in manifest and documentation

Changes for 2.1

 • Compatibility with NVDA 2021.1

Verzia 2.0

 • Vyžaduje NVDA od verzie 2019.3.
 • Umožnený preklad doplnku do iných jazykov.

Verzia 1.2

 • Interné zmeny pre budúce verzie NVDA.

Verzia 1.1

 • Opravená chyba, ktorá nastávala pri zapnutej kontrole pravoopisu v programe MS Outlook.

Verzia 1.0

 • prvé vydanie.