Humørikoner (Emoticons)

 • Authors: Chris Leo, Noelia Ruiz Martínez, Mesar Hameed, Francisco Javier Estrada Martínez

Med dette tilføjelsesprogram vil du få udtalt humørikoner i tekster på en mere brugervenlig måde.

F.eks. vil ":)" blive udtalt som "smilende smiley", og NVDA vil også være i stand til at genkende og udtale emojis.

Du kan udnytte følgende funktioner:

Indsæt humørikon

Sometimes an image is worth a 1000 words: use the new emoji to liven up your instant message and to let your friends know how you’re feeling.

Når du er usikker på tegn for en særlig smiley, giver denne tilføjelse dig mulighed for at vælge og indsætte den i din tekst som i en chat.

Tryk på NVDA + I, eller fra menuen værktøjer-> Indsæt humørikon, kan du åbne en dialog med de medfølgende humørikoner eller emoji.

Denne dialog lader dig vælge et humørikon og vise de humørikoner, der interesserer dig:

 • Et redigeringsfelt lader dig filtrere søgning af de humørikoner, som du ønsker.
 • Ved brug af et sæt af radioknapper kan du vælge at se kun emoji (alt+E) eller se kun standardhumørikoner (alt+S) eller se alle tilgængelige humørikoner (alt+A).
 • I listen over humørikoner (Alt+L) kan du se tre kolonner: Disse viser henholdsvis navnet på humørikonet, typen af humørikon (standard eller emoji), og til sidst det pågældende tegn for humørikonet.

Når du trykker på OK, vil det valge humørikon blive indsat i udklipsholderen, klar til at indsætte.

Indsæt symbol

This dialog allows you to choose one of the symbols available in the Punctuation/symbol pronunciation dialog of NVDA. You can use the Filter edit box or the arrow keys to select an item from the symbols list.

If you want to copy various symbols, use the Add button to append them to the Symbols to copy edit box.

Then, press OK and the selected emoji or symbol, or the symbols contained in the mentioned edit box, will be copied to your clipboard, ready for pasting.

Associate gestures to symbols

From NVDA's menu, Preferences submenu, Input gestures dialog, category Insert symbols, you can configure NVDA to type symbols through associated gestures.

You can use the Edit field edit box to reduce the number of symbols presented, so that this category can be expanded faster.

Humørikonordbog

Tilføjelsespakken til humørikoner lader dig tildele forskellige udtaleordbøger ved brug af indstillingsprofiler.

Dette betyder, at du kan oprette eller redigere en bestemt udtaleordbog for en særlig indstillingsprofil.

Fra NVDA-menuen>Præferencer>Udtaleordbøger>Emoticons kan du åbne en indstillingsdialog, hvor du kan tilføje eller rette eksisterende humørikoner.

Ved at gemme dine tilpasninger, vil dine nye læseindstillinger kun blive anvendt på den indstillingsprofil, som du er i færd med at redigere.

F.eks. ønsker du måske, at NVDA kun udtaler tilpassede humørikoner i XXChat-programmet, men ikke i andre chatprogrammer: Du kan gøre dette ved at oprette en indstillingsprofil for applikationen XXChat, og derefter tildele en udtaleordbog til profilen fra menuen "udtaleordbøger" og ved at vælge Emoticons. Se herunder for Emoticons-indstillinger i henhold til indstillingsprofiler.

Du kan også eksportere dine tilpassede udtaleordbøger ved at trykke på "Gem og eksporter ordbog". Dine ordbøger vil blive gemt i din mappe med din egen brugerkonfiguration (user config) for NVDA i undermappen speechDicts/emoticons.

Det nøjagtige navn og placering af ordbogsfilen baseres på den redigerede indstillingsprofil, og vil blive vist i titlen på dialogen for Emoticons.

Indstillinger for Emoticons

Fra menuen Præferencer>Indstillinger>Emoticons åbnes et panel, hvor du konfigurerer aktivering af dine udtaleordbøger til hver profil.

I indstillingspanelet for Emoticons kan du vælge, om NVDA automatisk skal aktivere udtaleordbøger, når du skifter til den profil du er i færd med at redigere. Som standard er dette slået fra i den normale konfiguration af NVDA og alle dine nyoprettede indstillingsprofiler.

Desuden er det muligt at afgøre, om emojis der genkendes af tilføjelsen skal oplyses. Dette kan være nyttigt at bevare symboler, hvis emojis er inkluderet i NVDAs konfiguration.

Hvis du ønsker at holde konfigurationsmapperne rene, vil det også være muligt i denne dialog at vælge om ubrugte ordbøger (tilhørende ikke-eksisterende profiler) skal fjernes fra tilføjelsen når den udlæses.

Tastaturkommandoer:

Disse er de vigtigste kommandoer tilgængelige som standard. Du kan redigere dem eller tilføje nye tastetryk for at åbne indstillingspanelet for Humørikoner eller dialogen til styrelse af Humørikoner-ordbøger.

 • NVDA+e: Skifter mellem at udtale tekst, som den er skrevet, eller med humørikonerne erstattet med den brugervenlige beskrivelse.
 • NVDA+i: Viser en dialog, hvor du kan vælge et humørikon, du vil kopiere.
 • Ikke tildelt: Få vist en dialog for at vælge et NVDA -symbol, du vil kopiere.
 • Ikke tildelt: Åbn et vindue, der viser symbolet, hvor læsemarkøren er placeret, så hele beskrivelsen kan gennemgås i gennemsynstilstand.
 • Ikke tildelt: Åbn et vindue, der viser symbolet, hvor systemmarkøren er placeret, så hele beskrivelsen kan gennemgås i gennemsynstilstand.

Note: On Windows 10 and higher, it's also possible to use the built-in emoji panel.

Changes for 22.0.0

 • Requires NVDA 2023.2 or later.

Changes for 17.0

 • Added ability to associate gestures to type symbols.
 • Added ability to copy various symbols at the same time.

Changes for 16.0

 • Compatible with NVDA 2023.1.

Changes for 15.0

 • Requires NVDA 2022.1 or later.
 • Cannot be used in secure mode.

Ændringer for 14.0

 • Kompatibel med NVDA 2021.1.

Ændringer for 13.0

 • Rettede fejl i dialogboksen "Indsæt humørikon".
 • Tilføjet en dialog for at indsætte et symbol, der er tilgængeligt i "Udtale af sætningstegn og symboler" for NVDA.

Ændringer for 12.0

 • Kræver NVDA 2019.3 eller nyere.

Ændringer i 11.0

 • Når tilføjelsen opdateres, kopieres ordbøger, der er gemt i den forrige version af tilføjelsen automatisk til den nye version, medmindre du foretrækker at importere ordbøger, der er gemt i NVDAs hovedordbøger.
 • Når symbolet, der viser hvor systemmarkøren eller gennemsynsmarkøren er placeret, bruges ordene Tegn og erstatning til at skelne mellem selve symbolet og dets beskrivelse i gennemsynstilstand, hvilket er nyttigt for brugere af tale.

Ændringer for 10.0

 • Tilføjede kommandoer for at vise symbolet, hvor system- eller læsemarkøren er placeret. Kommandoer for disse kan tildeles fra dialogboksen Inputbevægelser, kategorien Tekstlæsning.

Ændringer for 9.0

 • Tilføjet muligheden for at vælge, om emojis genkendt af tilføjelsen skal oplyses.
 • Brugt passende kodning for ordbognavne, retttede fejl, når de indeholder bestemte tegn.
 • Den oversatte beskrivelse af tilføjelsen bruges korrekt til titlen, der præsenteres i tilføjelseshjælp, tilgængelig fra styringen af tilføjelsespakker.
 • Tilføjet en bemærkning der nævner emoji-panelet tilgængeligt i Windows 10.

ændringer i 8.0

 • Kompatibel med NVDA 2018.3 eller nyere (påkrævet).

Ændringer i7.0

 • Dialogboksen med indstillinger for aktivering er blevet flyttet til et panel i NVDAs indstillinger, således den aktuelle profil vil blive vist i titlen på indstillingsdialogen.
 • Menuen til håndtering af humørikoner er blevet fjernet. Nu kan du finde "Indsæt humørikon" under menuen Værktøjer, og "Tilpas humørikoner" vil blive vist under "Udtaleordbøger" ligesom humørikoner-ordbøger.
 • Kræver NVDA 2018.2 eller nyere.
 • Hvis nødvendigt, kan du hente den sidste version kompatibel med NVDA 2017.3.

Ændringer i6.0

 • Tilføjede understøttelse for indstillingsprofiler.
 • I NVDA 2017.4 og nyere, vil konfigurationsindstillinger samt tilppassede ordbøger ændre sig, afhængigt af hvilken indstillingsprofil der er aktiv. I NVDA 2017.3 kan du anvende ændringer ved at genindlæse plug-ins ved brug af NVDA+Ctrl+F3.
 • Hvis du vælger at importere indstillinger, når du opdaterer tilføjelse, vil forældede filer (emoticons.ini og emoticons.dic) blive fjernet eller tilpasset til denne version.

Ændringer i6.0

 • Tilføjet understøttelse af emojis.
 • Forbedringer for Indsæt humørikon dialog med et felt til filtrering af humørikoner og radioknapper til at vælge viste humørikoner.
 • Benytter GuiHelper for dialogen til aktiveringsindstillinger og "Indsæt humørikoner". Dette kræver NVDA 2016.4 og nyere versioner.

Ændringer i4.0

 • Hvis du åbner dialogen "Indsæt smiley",mens en anden indstillingsdialog er åben, vil NVDA vise en tilsvarende fejlmeddelelse.

Ændringer i 3.0

 • I dialogen til tilpasning af humørikoner er det nu muligt at specificere, at et mønster kun skal matche, hvis der er tale om et helt ord i overensstemmelse med udtaleordbøgerne i NVDA 2014.4.

Ændringer i 2.0

 • Hjælp til tilføjelsesprogram er til rådighed fra styring af tilføjelsesprogrammer.

Ændringer i 1.1

 • Fjernet dobbelt humørikon.
 • Tilføjede nogle smileys.

Ændringer i 1.0

 • Første version.