Các biểu tượng cảm xúc

 • Authors: Chris Leo, Noelia Ruiz Martínez, Mesar Hameed, Francisco Javier Estrada Martínez

Sử dụng add-on này, văn bản có các kí hiệu biểu tượng cảm xúc sẽ được thay thế bằng mô tả gần gũi với con người.

Ví dụ: nhóm kí tự ":)" sẽ được đọc là "mỉm cười", hoặc ví dụ khác là NVDA sẽ nhận ra ý nghĩa của mỗi biểu tượng.

Bạn có thể tận dụng các tính năng sau:

Chèn biểu tượng cảm xúc

Sometimes an image is worth a 1000 words: use the new emoji to liven up your instant message and to let your friends know how you’re feeling.

Khi không chắc chắn các kí tự cho một biểu tượng cụ thể, addon này giúp bạn chọn và chèn nó vào văn bản như chèn vào một dòng chat.

Bấm NVDA+I hoặc từ trình đơn công cụ -> Biểu tượng cảm xúc -> chèn biểu tượng cảm xúc để mở hộp thoại cung cấp các biểu tượng cảm xúc.

Hộp thoại này cho phép bạn chọn một biểu tượng cảm xúc và xem những biểu tượng làm bạn thích:

 • Một trường nhập liệu cho phép bạn lọc ra để tìm kiếm các biểu tượng cảm xúc trong những biểu tượng đang có.
 • Thông qua nhóm các nút radio, bạn có thể chọn để chỉ hiển thị biểu tượng emoji (alt+I) hay chỉ hiển thị các biểu tượng tiêu chuẩn (alt+c) hay hiển thị tất cả biểu tượng (alt+T).
 • Danh sách biểu tượng cảm xúc (alt+S) được hiển thị thành 3 cột tương ứng: tên biểu tượng, loại biểu tượng (tiêu chuẩn hay emoji), các kí tự tương ứng.

Khi bấm OK, các kí tự cho biểu tượng đã chọn sẽ được sao chép vào bộ nhớ tạm, sẵn sàng để dán vào.

Chèn kí hiệu

This dialog allows you to choose one of the symbols available in the Punctuation/symbol pronunciation dialog of NVDA. You can use the Filter edit box or the arrow keys to select an item from the symbols list.

If you want to copy various symbols, use the Add button to append them to the Symbols to copy edit box.

Then, press OK and the selected emoji or symbol, or the symbols contained in the mentioned edit box, will be copied to your clipboard, ready for pasting.

Associate gestures to symbols

From NVDA's menu, Preferences submenu, Input gestures dialog, category Insert symbols, you can configure NVDA to type symbols through associated gestures.

You can use the Edit field edit box to reduce the number of symbols presented, so that this category can be expanded faster.

Từ điển các biểu tượng cảm xúc

Add-on này cho phép tạo ra các từ điển khác nhau bằng cách sử dụng hồ sơ cấu hình.

Điều này có nghĩa là bạn có thể tạo hay chỉnh sửa một từ điển cụ thể cho mỗi cấu hình được bạn tùy chỉnh.

Từ trình đơn của NVDA, Tùy chỉnh-> Từ điển phát âm -> Từ điển các biểu tượng cảm xúc, bạn có thể mở hộp thoại để thêm hay sửa các biểu tượng cảm xúc hiện có.

Lưu các tùy chỉnh của bạn, thiết lập để cách đọc mới của việc đọc biểu tượng cảm xúc sẽ chỉ được áp dụng cho cấu hình đang hoạt động.

Ví dụ, có thể bạn chỉ muốn NVDA đọc các biểu tượng đã tùy chỉnh trong chương trình XxChat, các chương trình chat khác thì không: bạn có thể làm điều này bằng cách tạo một hồ sơ cho chương trình XxChat và gán cho nó một từ điển từ trình đơn từ điển phát âm, từ điển biểu tượng cảm xúc. Xem bên dưới để biết các thiết lập cho biểu tượng cảm xúc có liên quan đến hồ sơ cấu hình.

Bạn cũng có thể xuất các từ điển phát âm đã tùy chỉnh, bấm nút "Lưu và xuất từ điển": bằng cách này, từ điển phát âm của bạn sẽ được lưu trong thư mục cấu hình người dùng của bạn, speechDicts/emoticons.

Tên và đường dẫn chính xác của tập tin từ điển sẽ dựa trên hồ sơ cấu hình đang hoạt động, được hiển thị trong tên của hộp thoại từ điển các biểu tượng cảm xúc.

Thiết lập cho các biểu tượng cảm xúc

Từ trình đơn tùy chỉnh của nvda -> Cấu hình -> Các biểu tượng cảm xúc mở ra một bản để cấu hình việc kích hoạt từ điển biểu tượng cảm xúc cho mỗi hồ sơ.

Trong bảng cài đặt biểu tượng cảm xúc bạn có thể chọn tự động hay không tự động kích hoạt từ điển biểu tượng cảm xúc khi NVDA chuyển đến hồ sơ đang hoạt động. Mặc định, nó bị vô hiệu hóa trong cấu hình bình thường của NVDA và trong tất cả hồ sơ mới của bạn.

Ngoài ra, cũng có thể quy định rằng các biểu tượng cảm xúc dạng emoji của add-on phải được đọc lên. Điều này có thể hữu dụng để đảm bảo việc đọc các kí hiệu nếu emoji được ao gồm trong cấu hình của NVDA.

Nếu bạn muốn giữ sạch thư mục cấu hình của mình, trong hộp thoại này cũng có thể chọn nếu từ điển không còn được dùng (tích hợp vào một hồ sơ không tồn tại) sẽ bị xóa khỏi add-on khi nó bị tắt.

Các phím lệnh:

Đây là những phím lệnh mặc định hoạt động, bạn có thể chỉnh sửa chúng hay thêm lệnh mới để mở bảng thiết lập biểu tượng cảm xúc hoặc hộp thoại từ điển biểu tượng cảm xúc:

 • NVDA+E: bật / tắt đọc biểu tượng cảm xúc, chuyển giữa dọc văn bản như nó đã được viết hay thay thế bằng biểu tượng cảm xúc.
 • NVDA+I: hiển thị hộp thoại để chọn biểu tượng muốn sao chép.
 • Chưa gán: hiển thị hộp thoại để chọn một kí hiệu của NVDA mà bạn muốn sao chép.
 • Chưa gán: mở của sổ thông điệp có thể duyệt, hiển thị vị trí kí hiệu mà con trỏ duyệt đã được xác định để có thể xem phần mô tả đầy đủ trong chế độ duyệt.
 • Chưa gán: mở cửa sổ thông điệp có thể duyệt, hiển thị vị trí kí hiệu mà con trỏ nháy được xác định, để có thể xem phần mô tả đầy đủ trong chế độ duyệt.

Note: On Windows 10 and higher, it's also possible to use the built-in emoji panel.

Changes for 17.0

 • Added ability to associate gestures to type symbols.
 • Added ability to copy various symbols at the same time.

Changes for 16.0

 • Compatible with NVDA 2023.1.

Changes for 15.0

 • Requires NVDA 2022.1 or later.
 • Cannot be used in secure mode.

Các thay đổi cho phiên bản 14.0

 • Tương thích với NVDA 2021.1.

Các thay đổi cho phiên bản 13.0

 • Sửa các lỗi ở hộp thoại chèn biểu tượng cảm xúc.
 • Thêm một hộp thoại để chèn kí hiệu có trong phần phát âm kí hiệu và dấu câu của NVDA.

Các thay đổi cho phiên bản 12.0

 • Yêu cầu NVDA 2019.3 trở lên.

Các thay đổi cho phiên bản 11.0

 • Khi cập nhật add-on, các từ điển đã lưu trong phiên bản trước sẽ tự được chép vào phiên bản mới, trừ khi bạn chọn nạp các từ điển đã lưu trong thư mục từ điển chính của NVDA.
 • Khi hiển thị kí hiệu tại vị trí con trỏ nháy hay con trỏ duyệt, các từ Kí tự và Thay thế được dùng để phân biệt giữa chính kí hiệu đó và mô tả của nó trong chế độ duyệt, có ích cho người dùng bộ đọc.

Các thay đổi cho phiên bản 10.0

 • Thêm phím lệnh để hiển thị vị trí kí hiệu mà con trỏ nháy hay con trỏ duyệt được xác định. Có thể gán thao tác cho các lệnh này từ hộp thoại quản lý các cử chỉ, phân loại Duyệt nội dung.

Các thay đổi cho phiên bản 9.0

 • Thêm khả năng chọn đọc các biểu tượng dạng emoji.
 • Dụng kiểu mã hóa phù hợp cho các tên từ điển, Sửa các lỗi khi chúng chứa một số kí tự nhất định.
 • Phần tóm tắt của add-on đã được dùng đúng cách cho tiêu đề được hiển thị trong trợ giúp add-on, truy cập từ trình quản lý add-on.
 • Thêm một ghi chú để nhắc đến bảng biểu tượn cảm xúc có trong Windows 10.

Các thay đổi cho phiên bản 8.0

 • Tương thích với NVDA 2018.3 hay cao hơn (yêu cầu).

Các thay đổi cho phiên bản 7.0

 • Hộp thoại cài đặt kích hoạt đã được chuyển vào bảng trong cấu hình NVDA, vậy nên hồ sơ hiện tại sẽ hiện trong tên của hộp thoại cấu hình NVDA.
 • Trình đơn quản lý các biểu tượng cảm xúc đã được gỡ bỏ: giờ đây lệnh chèn biểu tượng cảm xúc sẽ được tìm thấy trong trình đơn công cụ, và tùy chỉnh các biểu tượng cảm xúc được hiển thị trong từ điển phát âm là từ điển biểu tượng cảm xúc.
 • Yêu cầu NVDA 2018.2 trở lên.
 • Nếu cần, bạn có thể tải về phiên bản cuối cùng tương thích với NVDA 2017.3.

Các thay đổi cho phiên bản 6.0

 • Đã hỗ trợ cho hồ sơ cấu hình.
 • Từ NVDA 2017.4 trở đi, các thiết lập và từ điển người dùng sẽ tự thay đổi theo hồ sơ được chọn. Từ 2017.3 về trước, bạn có thể áp dụng các thay đổi bằng cách tải lại plugins (bấm control+NVDA+f3).
 • Nếu bạn chọn nạp các thiết lập khi cập nhật add-on, các tập tin không sử dụng (emoticons.ini và emoticons.dic) sẽ bị gỡ bỏ hoặc tích hợp vào phiên bản này.

Các thay đổi cho phiên bản 5.0

 • Đã hỗ trợ cho emojis.
 • Cải thiện hộp thoại chèn biểu tượng cảm xúc với một trường bộ lọc và các nút radio để chọn loại biểu tượng sẽ hiển thị.
 • Dùng guiHelper cho hộp thoại thiết lập kích hoạt và chèn biểu tượng cảm xúc: yêu cầu NVDA 2016.4 trở lên

Các thay đổi cho phiên bản 4.0

 • Nếu hộp thoại chèn biểu tượng cảm xúc được mở khi có một hộp thoại cài đặt khác đang hoạt động, NVDA sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng.

Các thay đổi cho phiên bản 3.0

 • Trong hộp thoại tùy chỉnh biểu tượng cảm xúc, đã có thể quy định rằng một mẫu chỉ được xác định khi nó là một từ đầy đủ, căn cứ theo từ điển phát âm của NVDA 2014.4.

Các thay đổi cho phiên bản 2.0

 • Phần giúp đỡ cho Add-on đã có trong trình quản lý Add-ons.

Các thay đổi cho phiên bản 1.1

 • Gỡ bỏ các biểu tượng trùng nhau.
 • Đã thêm vào một vài biểu tượng.

Các thay đổi cho phiên bản 1.0

 • Phiên bản đầu tiên.