Udvidede berøringsbevægelser)

 • Forfatter: Joseph Lee
 • Download stabil version
 • NVDA compatibility: 2019.3 and beyond
 • Download older version compatible with NVDA 2019.2.1 and earlier

Dette tilføjelsesprogram tilføjer ekstra berøringskommandoer til NVDA. Det giver et sæt bevægelser for lettere navigering i gennemsynstilstand.

Note: this add-on requires NVDA 2019.3 or later running on a touchscreen computer with Windows 8.1 or 10.

Kommandoer

Tilgængelig over alt

 • Dobbelt-tap med 4 fingre: Slå hjælpetilstand til/fra.
 • Tap og hold: udfører et højreklik på objektet under din finger.
 • Svirp til højre med 4 fingre: Slå berøringstastatur til/fra (som regel til).

Objekttilstand

 • Svirp ned med 3 fingre:Læs aktuelle vindue
 • Svirp til venstre med 3 fingre: Annoncer objekt med fokus.
 • Svirp til højre med 3 fingre: Annoncer aktuelle navigator-objekt.
 • Svirp op med 4 fingre: Annoncer titel på aktuelle vindue.
 • Svirp ned med 4 fingre: Annoncer tekst på statuslinjen.

Web-berøringstilstand

Med denne berøringstilstand, som kan bruges i gennemsynstilstand, kan du navigere i et dokument efter det valgte element. I dokumenter, der understøtter gennemsynstilstand, kan du skifte til web-tilstand ved at tappe med 3 fingre. I denne tilstand kan du svirpe op og ned med en finger for at vælge den type element, du vil navigere efter. Du kan svirpe mod højre eller venstre flytter til henholdsvis det næste eller forrige element af den valgte type. Når du går ud af et dokument, som understøtter gennemsynstilstand, vil objektberøringstilstand blive brugt.

Berøringstilstand til indstilling af talesyntese

Du kan bruge denne tilstand til hurtigt at at skifte indstillinger for talesyntese, f.eks. vælge en stemme og ændre lydstyrke. I denne tilstand kan du svirpe til højre eller venstre med to fingre for at flytte mellem de forskellige indstillinger for talesyntesen. Svirp op og ned for at ændre den valgte indstilling. Disse bevægelser svarer til tastaturkommandoerne til ringen for talesynteseindstillinger.

Annoncering af koordinater, lydsignal

Hvis du har slået indstillingen "Afspil lydkoordinater under flytning af mus" til under indstillinger for mus, vil du høre lydsignaler, som indikerer de aktuelle skærmkoordinater, når du bruger udforskningsbevægelser.

Slip berørngskommando igennem

En utildelt berøringskommando er tilgængelig, der lader dig benytte andre berøringskommandoer som om NVDA ikke kørte. For at benytte denne funktion, skal du tildel en kommando ved at benytte dialogen "Inputbevægelser" under kategorien "Enhanced Touch Gestures". Dette kan vare op til ti sekunder, eller dette kan slås fra manuelt. Gå herefter til NVDA-menu>Præferencer>Indstillinger>Touch-interaktion, og konfigurer Pause i NVDA's touch-understøttelse til mellem 3 og 10 sekunder. Som standard er det 5.

Version 20.01

 • NVDA 2019.3 or later is required.
 • Touch support toggle command (including touch passthrough) will no longer function if touch support is turned off completely.

Version 19.11

 • Added input help messages for additional touch commands.

Version 19.09

 • Berøringsunderstøttelse kan nu deaktiveres fra alle steder, ikke kun fra andre profiler end den normale profil.

Version 19.07

 • Interne ændringer for at bedre kunne understøtte fremtidige versioner af NVDA.

Version 18.12

 • Interne ændringer for at bedre kunne understøtte fremtidige versioner af NVDA.

Version 18.08

 • Kompatibel med NVDA 2018.3 og fremtidige versioner.

Version 18.06

 • Tilføjelsesindstillinger er nu at finde i kategorien "Udvidede berøringsbevægelser" i NVDAs indstillingsdialog. Som følge heraf er NVDA 2018.2 påkrævet.
 • Rettede kompatibilitetsproblemer med wxPython 4.

Version 18.04

 • Løser et problem, hvor indstillingskategorien "Berøringsinteraktion"i NVDA-indstillingspanelet kan forårsage fejllyde, der høres på grund af ændringer foretaget af denne tilføjelse.

Version 18.03

 • NVDA 2018.1 er påkrævet.
 • Fordi NVDA 2018.1 kommer med check box til at slå berøringsindtastning til og fra, er afkrydsningsfeltet ikke længere inkluderet i denne tilføjelse.

Version 17.12

 • Kræver NVDA 2017.4. Specifikt, kan denne tilføjelse nu håndtere skift af indstillingsprofiler.
 • Da NVDA 2017.4 omfatter meddelelser om skærmens orientering, er denne funktion ikke længere en del af denne tilføjelse.
 • Tilføjede en skjult check box i berøringsinteraktion, der lader dig slå understøttelse for berøring helt fra (tilgængelig hvis andre profiler end den normale indstillingsprofil er aktiv).
 • If using NVDA 2018.1 or later, Touch Interaction dialog will be listed twice in NVDA's preferences menu. The second item is the dialog that comes with the add-on.
 • Indstillingen til berøringsindtastning vises ikke længere i tilføjelsens egen dialog for berøringsindtastning, hvis du benytter NVDA 2018.2 eller nyere.

Version 17.10

 • På grund af støttepolitik fra Microsoft understøttes Windows 8 (original version) ikke længere.
 • NVDA meddeler ikke længere skærmorientation to gange, når du kører NVDA 2017.4 development snapshots.

Version 17.07.1

 • Tilføjet en mulighed i dialogboksen "Berøringsinteraktion" til at manuelt lade berøringsbevægelser slippe igennem, uden at bruge en timer.
 • Med tilstanden til manuelt at slippe berøringsbevægelser igennem slået fra, og hvis berøringsbevægelser slippes igennem før varigheden udløber, slås berøringsinteraktion til.

Version 17.07Version: 0.6

 • Tilføjet en ny dialogboks ved navn "Berøringsindtastning" under NVDAs menu under Præferencer til at konfigurere, hvordan NVDA fungere med berøringsskærme.
 • Du skal trykke to gange på den ønskede tast på berøringstastaturet, når du har installeret denne version. Du kan skifte tilbage til den forrige metode ved at benytte dialogen "Beræringsindteraktion".
 • Tilføjede en utildelt kommando, der lader NVDA ignorere alle berøringsbevægelser op til 10 sekunder.
 • Tilføjet en mulighed i dialogen "Berøringsinteraktion", der tillader NVDA at pause berøringsinteraktion mellem 3 til 10 sekunder for at udføre bevægelser direkte (som om NVDA ikke kørte, standard er 5 sekunder).
 • Tilføjede beskeder ang. fejlfinding når du udføre højreklik (tryk og hold nede), der skrives ind i din NVDA-logfil. Dette kræver NVDA 2017.1 eller nyere.
 • På grund af ændringer, der foretages ved afspilning af skærmkoordinater, kræves NVDA 2017.1 eller nyere.

Version 17.03

 • Løst et problem, hvor bip når koordinater blev annoncerede ikke spillede eller en fejltone blev spillet i stedet, når du bruger NVDA 2017.1 eller nyere.

Version 16.12

 • Web-berøringstilstand fungerer i Microsoft Edge, Microsoft Word og andre hvor steder gennemsynstilstand benyttes.
 • Tilføjede lister og landmærker til elementer af web-berøringstilstande.

Version 16.06

 • Første stabile version.