Pokročilé dotykové gestá

 • Autor: Joseph Lee
 • Stiahnuť stabilnú verziu
 • NVDA compatibility: 2022.4 and later

Poskytuje doplnkové dotykové gestá na ovládanie NVDA a tiež gestá pre prácu v režime prehliadania.

Note: this add-on requires NVDA 2022.3 or later running on a touchscreen computer with Windows 10 or 11.

Príkazy

Všeobecné

 • Poklepanie štyrmi prstami: Aktivuje a deaktivuje nápovedu vstupu.
 • Švihnutie vpravo štyrmi prstami: Aktivuje dotykovú klávesnicu.
 • Four finger flick left: toggle dictation (Windows+H; Windows 10 Version 1709 or later).

Objektový režim

 • Švihnutie dole troma prstami: Prečíta názov aktuálneho okna.
 • Švihnutie vľavo troma prstami: Oznámi zameraný objekt.
 • Švihnutie vpravo troma prstami: Oznámi navigačný objekt.
 • Švihnutie hore štyrmi prstami: Oznámi názov aktuálneho okna.
 • Švihnutie dole štyrmi prstami: Oznámi stavový riadok.

Webový režim

Tento režim umožňuje prezeranie dokumentov a prechádzanie po jednotlivých prvkoch dokumentu. Webový režim aktivujete v režime prehliadania poklepaním troma prstami. Švihaním hore a dole následne prechádzate medzi dostupnými prvkami. Švihaním doľava a doprava potom skáčete po vybratých prvkoch. Po opustení dokumentu sa automaticky aktivuje objektový režim.

Nastavenia kruhu hlasového výstupu

Pomocou dotykových gest môžete rovnako ako z klávesnice okamžite upravovať nastavenia hlasového výstupu. Švihaním dvoma prstami vľavo a vpravo vyberiete parameter, ktorý chcete zmeniť. Švihaním dvoma prstami hore a dole následne upravujete hodnoty.

Version 23.02

 • NVDA 2022.4 or later is required.
 • Windows 10 21H2 (November 2021 Update/build 19044) or later is required.

Version 23.01

 • NVDA 2022.3 or later is required.
 • Windows 10 or later is required as Windows 8.1 is no longer supported by Microsoft as of January 2023.
 • It is possible to reassign touch keyboard and dictation toggle commands from input gestures dialog under Enhanced Touch Gestures category.
 • Removed read-only state workaround for touch keyboard keys as it is resolved in Windows 10.

Version 22.03

 • NVDA 2021.3 or later is required.
 • A warning message will be displayed when attempting to install the add-on on Windows 7, 8, and 8.1.

Version 21.10

 • NVDA 2021.2 or later is required due to changes to NVDA that affects this add-on.

Version 21.08

 • Initial support for Windows 11.

Version 21.01

 • NVDA 2020.3 or later is required.
 • On Windows 10 Version 1709 and later, doing a four finger flick left will toggle dictation (Windows+H).
 • Remove dedicated touch interaction support toggle command from the add-on.
 • As touch interaction support can be toggled from NVDA's touch interaction settings panel, a dedicated Enhanced Touch Gestures settings panel has been removed.

Verzia 20.09

 • Odstránená funkcia na dočasné vypnutie dotykových gest.
 • Odstránené signalizovanie polohy.

Verzia 20.07

 • Pridaná skratka na zapínanie a vypínanie ovládania pomocou dotykovej obrazovky.
 • NVDA od verzie 2020.1 obsahuje dotykové gesto simulujúce kliknutie pravým tlačidlom myši. Preto bola táto funkcia z doplnku odstránená. Zároveň to znamená, že doplnok správne funguje v NVDA od verzie 2020.1.
 • Funkcia dočasného vypnutia ovládania pomocou dotykov sa viac nevyvíja a máme v pláne ju odstrániť. Skratka bude v budúcnosti len zapínať a vypínať ovládanie pomocou dotykovej obrazovky.
 • Vzhľadom na zmeny v dotykových gestách vo vývojových verziách NVDA je v týchto verziách nedostupný panel nastavení doplnku. Klávesová skratka vypína alebo zapína ovládanie pomocou dotykovej obrazovky.
 • Oznamovanie pozície zvukom sa viac nevyvíja a bude čoskoro odstránené.
 • NVDA pri používaní dotykovej klávesnice neoznamuje pozíciu zvukom.
 • NVDA viac nezamrzne pri prezeraní emoji panela a podobných prvkov pomocou dotykových gest.
 • NVDA zobrazí chybu, ak nie je možné zobraziť dotykovú klávesnicu.

Verzia 20.06

 • Oopravené drobné chyby v kóde.

Verzia 20.04

 • Gesto na simulovanie kliknutia pravým tlačidlom myši je priamo súčasťou NVDA 2020.1.

Verzia 20.01

 • Vyžaduje NVDA od verzie 2019.3.
 • Ak je vypnutá podpora pre dotykové gestá, vypnú sa aj gestá na zapínanie a vypínanie pokročilých gest a tiež gesto na prepustenie dotykov.

Verzia 19.11

 • Pridané texty do nápovedy vstupu.

Verzia 19.09

 • Gestá sa dajú vypnúť kedykoľvek, aj v iných profiloch.

Verzia 19.07

 • Interné zmeny, príprava na podporu budúcich verzií NVDA.

Verzia 18.12

 • Interné zmeny, príprava na podporu budúcich verzií NVDA.

Verzia 18.08

 • Vyžaduje NVDA od verzie 2018.3.

Verzia 18.06

 • Nastavenia presunuté do stromu nastavení NVDA.
 • Opravená kompatibilita s wxPython 4.

Verzia 18.04

 • Pri zmene nastavení viac NVDA neprehráva chybový zvuk.

Verzia 18.03

 • Vyžaduje NVDA 2018.1.
 • Odstránené nastavenie Písať okamžite po dotyku, keďže táto funkcia je súčasťou NVDA.

Verzia 17.12

 • Vyžaduje NVDA 2017.4. Umožňuje mať špecifické nastavenia v konfiguračných profiloch.
 • Keďže táto verzia NVDA oznamuje orientáciu obrazovky, bola táto funkcia odstránená z doplnku.
 • Pridané začiarkávacie políčko na vypnutie podpory dotyku (ak je aktívny iný ako normálny profil).
 • V NVDA od verzie 2018.1 je v menu dialóg s nastaveniami pre dotykové gestá dvakrát. Druhý patrí k tomuto doplnku.
 • Funkcia písať okamžite po dotyku nie je dostupná, ak používate NVDA od verzie 2018.1.

Verzia 17.10

 • Odstránená podpora pre Windows 8.
 • NVDA vo vývojovej verzii 2017.4 neoznamuje dvakrát orientáciu obrazovky.

Verzia 17.07.1

 • Pridaná možnosť ručne prepínať prepustenie dotykov bez časovača.
 • Ak aktivujete prepustenie pred uplynutím času predchádzajúceho prepustenia, prepustenie sa deaktivuje a aktivuje sa normálne správanie NVDA.

Verzia 17.07

 • Pridané nastavenia doplnku.
 • Po nainštalovaní doplnku funguje písanie tak, že je potrebné na príslušný znak poklepať. Môžete začiarknúť funkciu písať okamžite po dotyku v nastaveniach doplnku.
 • Pridaná možnosť ignorovať dotykové gestá (prepustenie do 10 sekúnd).
 • Pridaná možnosť nastaviť dĺžku prepustenia. V tomto čase sa budú gestá posielať priamo do systému, ako keby nebolo NVDA spustené.
 • Do záznamu sa pridávajú informácie pri gesteklepnúť a podržať (vykonáva kliknutie pravým tlačidlom myši). Toto správne funguje len v NVDA od verzie 2017.1.
 • Vyžaduje sa NVDA od verzie 2017.1, hlavne pre zmeny, ktoré sa urobili v NVDA na oznamovanie pozície myši zvukom.

Version 17.03

 • Opravené oznamovanie pozície kurzora myši zvukom pre NVDA od verzie 2017.1.

Version 16.12

 • Webový režim funguje v aplikáciách MS Edge, Word a ďalších.
 • Do webového režimu pridaná možnosť prechádzať po oblastiach stránky a zoznamoch.

Verzia 16.06

 • Prvé stabilné vydanie.