Golden Cursor

 • Forfatter: Salah Atair, Joseph Lee
 • Download stabil version
 • NVDA-kompatibilitet: 2019.3 og derefter

Denne tilføjelse giver dig mulighed for at flytte musen ved hjælp af et tastatur og gemme musepositioner til applikationer.

Tastaturkommandoer:

 • Ctrl+NVDA+L: Få vist gemte musepositioner for et program, hvis der er nogen.
 • Skift+NVDA+L: Gem et tag eller en etiket for den aktuelle museposition i den aktuelt fokuserede applikation.
 • Windows+NVDA+C: Skift musens bevægelsesenhed.
 • Windows+NVDA+R: Skift tilstand for musebegrænsning.
 • Windows+NVDA+S: Skifte rapportering af musens position i pixels.
 • Windows+NVDA+J: Flyt musen til bestemte X og Y koordinater.
 • Windows+NVDA+P: Rapportér musens aktuelle position.
 • Windows+NVDA+M: Slå musepile til og fra.
 • Windows+NVDA+Piletaster (eller blot piletasterne alene, hvis musepile er slået til): Flyt mus.

Bemærk: Disse kommandoer kan ændres ved brug af NVDA-dialogen "Inputbevægelser" under kategorien "Golden Cursor".

Bemærkninger

 • Når der deles positioner (tags), skal hver part anvende samme skærmopløsning.
 • For maksimal kompatibilitet bør du maksimere vinduer ved at trykke på Windows+Pil op.
 • Når man deler positioner, skal eksisterende positionetiketter omdøbes.
 • Version 1.x og 2.x muspositionsformater er inkompatible.
 • For at udføre funktioner, der kræver brug af piletasterne, skal du først slå musepilene fra.
 • Når der slettes gemte positioner, vil alle positioner for den aktuelle applikation ryddes, hvis der ikke længere eksistere gemte positioner.

Version 4.0

 • Kræver NVDA 2019.3 eller nyere.
 • Golden Cursor-indstillingsdialogen er blevet erstattet af Golden Cursor-indstillingspanelet.

Version 3.3

 • Interne ændringer for at bedre kunne understøtte fremtidige versioner af NVDA.

Version 3.2

 • Tilføjelse er kompatibel med NVDA 2018.3 (wxPython 4).

Version 3.0

 • Hvis du bruger NVDA 2018.2, findes yderligere indstillinger i det nye indstillingspanel under kategorien "Golden Cursor".

Version 2.1

 • Rettede Unicode-afkodningsfejl, når du forsøger at slette tagnavne.
 • Forhindre flere forekomster, når du åbner forskellige tilføjelsesdialoger.
 • Forbedret udseende af muspositionsliste og hoppe til positionsdialoger.

Version 2.0

 • Kræver NVDA 2017.3 og senere.
 • Positionfilformat er ukompatibelt med 1.x versioner. Hvis 1.x positionsformat er fundet, vil gamle positioner blive migreret til det nye format under installationen.
 • Tilføjet en ny Golden Cursor-indstillingsdialog i NVDAs indstillingsmenu for at konfigurere musens bevægelsesenhed og annoncering af museposition, når musen bevæges.
 • Forskellige meddelelser fra denne tilføjelse er ændret.
 • Når du skifter forskellige indstillinger, bliver tonen ikke længere afspillet.
 • Du kan nu indtaste musepile-tilstanden, hvor du kan flytte musen ved blot at trykke på piletasterne.
 • Ændringer i positionslistedialog, herunder nyt navn (nu kaldet Musepositioner) og layout, der viser musekoordinater for en etiket og viser navnet på den aktive app som en del af titellinjen.
 • Fra dialogboksen Musepositioner flyttes musen til den gemte placering ved at trykke på Enter på en gemt etiket.
 • Når du omdøber en museposition, vises en fejldialog, hvis der findes en etiket med samme navn som det nye navn.
 • Når du sletter eller rydder musepositioner, skal du nu svare Ja før positioner slettes og/eller ryddes.
 • Ændringer i musehopfunktionen, herunder et nyt navn (nu kaldet Ny museposition) og evne til at indtaste X- og Y-koordinater hver for sig eller ved hjælp af pilene op og ned.
 • Dialogboksen, der vises, når du gemmer den aktuelle museposition, viser nu koordinater for den aktuelle museplacering.
 • Løst et problem der udløste en fejltone, når du gemmer positioner, hvis positionsmappen ikke findes.

Version 1.4

 • Fjernet win32api afhængighed for at gøre den kompatibel med tidligere og fremtidige versioner af NVDA.

Version 1.0

 • Første udgivelse.