Golden Cursor

 • Forfatter: Salah Atair, Joseph Lee
 • Download stabil version
 • NVDA compatibility: 2022.4 and beyond

Denne tilføjelse giver dig mulighed for at flytte musen ved hjælp af et tastatur og gemme musepositioner til applikationer.

Tastaturkommandoer:

 • Ctrl+NVDA+L: Få vist gemte musepositioner for en applikation, hvis musepositioner eksisterer. Du kan også tildele tastetryk til disse positioner fra denne dialog. Når du trykker på det tildelte tastetryk, udføres et venstreklik ved den gemte position.
 • Skift+NVDA+L: Gem et tag eller en etiket for den aktuelle museposition i den aktuelt fokuserede applikation.
 • Windows+NVDA+C: Skift musens bevægelsesenhed.
 • Windows+NVDA+R: Skift tilstand for musebegrænsning.
 • Windows+NVDA+S: Skifte rapportering af musens position i pixels.
 • Windows+NVDA+J: Flyt musen til bestemte X og Y koordinater.
 • Windows+NVDA+P: Rapportér musens aktuelle position.
 • Windows+NVDA+M: Slå musepile til og fra.
 • Windows+NVDA+Piletaster (eller blot piletasterne alene, hvis musepile er slået til): Flyt mus.

Bemærk: Disse kommandoer kan ændres ved brug af NVDA-dialogen "Inputbevægelser" under kategorien "Golden Cursor".

Bemærkninger

 • Når der deles positioner (tags), skal hver part anvende samme skærmopløsning.
 • For maksimal kompatibilitet bør du maksimere vinduer ved at trykke på Windows+Pil op.
 • Når man deler positioner, skal eksisterende positionetiketter omdøbes.
 • Version 1.x og 2.x muspositionsformater er inkompatible.
 • For at udføre funktioner, der kræver brug af piletasterne, skal du først slå musepilene fra.
 • Når der slettes gemte positioner, vil alle positioner for den aktuelle applikation ryddes, hvis der ikke længere eksistere gemte positioner.

Version 6.2

 • Requires NVDA 2022.4 or later.
 • Compatible with NVDA 2023.1.

Version 6.1

 • Kræver NVDA 2021.3 eller nyere.
 • Nu kan du tildele genveje til gemte positioner fra positionslisten. Når du trykker på en genvej, udføres et venstreklik for positionen.

Version 5.0

 • Moderniserede tilføjelsens kildekode for at gøre den kompatibel med NVDA 2021.1.
 • Løst mange problemer med kodningstil og potentielle fejl med Flake8.

Version 4.0

 • Kræver NVDA 2019.3 eller nyere.
 • Golden Cursor-indstillingsdialogen er blevet erstattet af Golden Cursor-indstillingspanelet.

Version 3.3

 • Interne ændringer for at bedre kunne understøtte fremtidige versioner af NVDA.

Version 3.2

 • Tilføjelse er kompatibel med NVDA 2018.3 (wxPython 4).

Version 3.0

 • Hvis du bruger NVDA 2018.2, findes yderligere indstillinger i det nye indstillingspanel under kategorien "Golden Cursor".

Version 2.1

 • Rettede Unicode-afkodningsfejl, når du forsøger at slette tagnavne.
 • Forhindre flere forekomster, når du åbner forskellige tilføjelsesdialoger.
 • Forbedret udseende af muspositionsliste og hoppe til positionsdialoger.

Version 2.0

 • Kræver NVDA 2017.3 og senere.
 • Positionfilformat er ukompatibelt med 1.x versioner. Hvis 1.x positionsformat er fundet, vil gamle positioner blive migreret til det nye format under installationen.
 • Tilføjet en ny Golden Cursor-indstillingsdialog i NVDAs indstillingsmenu for at konfigurere musens bevægelsesenhed og annoncering af museposition, når musen bevæges.
 • Forskellige meddelelser fra denne tilføjelse er ændret.
 • Når du skifter forskellige indstillinger, bliver tonen ikke længere afspillet.
 • Du kan nu indtaste musepile-tilstanden, hvor du kan flytte musen ved blot at trykke på piletasterne.
 • Ændringer i positionslistedialog, herunder nyt navn (nu kaldet Musepositioner) og layout, der viser musekoordinater for en etiket og viser navnet på den aktive app som en del af titellinjen.
 • Fra dialogboksen Musepositioner flyttes musen til den gemte placering ved at trykke på Enter på en gemt etiket.
 • Når du omdøber en museposition, vises en fejldialog, hvis der findes en etiket med samme navn som det nye navn.
 • Når du sletter eller rydder musepositioner, skal du nu svare Ja før positioner slettes og/eller ryddes.
 • Ændringer i musehopfunktionen, herunder et nyt navn (nu kaldet Ny museposition) og evne til at indtaste X- og Y-koordinater hver for sig eller ved hjælp af pilene op og ned.
 • Dialogboksen, der vises, når du gemmer den aktuelle museposition, viser nu koordinater for den aktuelle museplacering.
 • Løst et problem der udløste en fejltone, når du gemmer positioner, hvis positionsmappen ikke findes.

Version 1.4

 • Fjernet win32api afhængighed for at gøre den kompatibel med tidligere og fremtidige versioner af NVDA.

Version 1.0

 • Første udgivelse.