Goldwave

Dette app-modul forbedrer adgangen til og brugen af lydredigeringsprogrammet Goldwave. Bemærk: GoldWave-programmet har ikke en dansk sprogpakke tilgængelig. Derfor er tilføjelsen på nuværende tidspunkt ikke oversat.

Genveje

 • NVDA+Skift+C: Slår udtale af kommandoer til og fra under lydredigering.
 • Ctrl+Skift+P: Annoncerer aktuelle sporposition.
 • NVDA+Skift+R: Annoncerer resterende tid for det spor du er i færd med at redigere.
 • NVDA+Ctrl+1: Annoncerer kanalen du redigere.
 • NVDA+Ctrl+2: Annoncerer den fulde længde af lydfilen.
 • Ctrl+NVDA+3: Annoncerer en opsummering af markeringen for den del af lydfilen, du har valgt.
 • NVDA+Ctrl+4: Annoncere det aktuelle niveau for zoom.

For yderligere oplysninger om Goldwave og tastatur kommandoer, læs brugervejledningen til Goldwave.

Bemærk: GoldWave 6 kræver 64-bit version af Windows 7 eller senere. NVDA 2014.1 eller nyere kræves for at anvende tilføjelse 2.0.

Version 18.07

 • Løst et problem, hvor ledende nul ikke ville blive vist, når man forsøgte at opnå resterende tid for et spor.

Version 17.05

 • Tilføjet mulighed for at give fejlfindingsoplysninger, når NVDA kører med logføring aktiveret (NVDA 2017.1 eller senere).
 • Opdaterede oversættelser.

Version 16.12

 • Versionsordning er nu year.month i stedet for major.minor.

Ændringer i 4.0

 • Depotet til tilføjelsen er flyttet til GitHub (nu placeret på https://github.com/josephsl/goldwave).
 • Ydelsesforbedringer, når du slår op information som kanalnavn og anden statusinformation.

Ændringer i 3.0

 • Tilføjet en kommando til at annoncere resterende tid for det aktuelle spor (NvDA+Skift+R).
 • Små forbedringer når NVDA annoncerer statusoplysninger såsom kanaloplysninger.

Ændringer i 2.0

 • Understøttelse for GoldWave 6, herunder 64-bit version af GoldWave (se bemærkning ovenfor).
 • Hjælp til tilføjelsen kan nu tilgås ved hjælp fra dialogen "Styring af tilføjelsesprogrammer" (NVDA 2014.3 og nyere).
 • NVDA annoncerer nu den valgte kanal, hvis du trykker på kanalvalgskommandoer som Ctrl+Skift+L for den venstre kanal.
 • Forskellige problemer med numeriske redigere felter som censor felt og time selector i mix dialog er blevet rettet, herunder valg af tekst, opdatering værdier, osv.
 • Indstilling til annoncering af kommandoer vil blive husket, når der skiftes til andre programmer.

Ændringer i 1.2

 • Rettede et problem, hvor NVDA havde svært ved at annoncere nogle editfelter.
 • Nye og opdaterede oversættelser.
 • Bemærk venligst at på grund af de seneste ændringer i NVDA, vil kommandoer til valg af lyd og statuskommandoer ikke nødvendigvis fungerer korrekt på nogle systemer.

Ændringer i 1.1

 • Understøtter meddelelser på punkt, når informationer annonceres.
 • Opsummeringer af den markerede del af lydfilen vil nu blive præsenteret i andre sprog udover engelsk.
 • Flere kommandomeddelelser tilføjet, herunder bevægelser af startmarkeringer samt beskæring og sletning.
 • Rettede et problem i flere redigeringsfelter, såsom forskellige effect-dialoger hvor intet eller forkert feltnavn blev annonceret.
 • Nye og opdaterede oversættelser.

Ændringer i 1.0

 • Første version.