Khóa đầu vào

Giới thiệu

Nhà bạn có trẻ em hay thú cưng không? Bạn có nuôi mèo, nó leo trèo lên bàn rất nhiều và đi lên cả bàn phím của bạn không? Có khi nào bạn di chuyển chuột đến một vị trí ngoài ý muốn trên màn hình trong lúc dùng laptop không? nếu có thì Input Lock (tạm dịch khóa bàn phím) là dành cho bạn! Bạn sẽ rời khỏi máy tính của mình khi vẫn mở nó mà không xảy ra rủi ro nào.

Khi đã cài đặt, bạn sẽ khóa được bàn phím, màn hình cảm ứng, chuột và màn hình nổi nếu có.

Sử dụng

Addon này gán thêm hai thao tác vào NVDA. Mặc định, chúng không được gán phím tắt nên bạn phải cấu hình từ hộp thoại quản lý các thao tác. Đọc hướng dẫn sử dụng NVDA để biết thêm thông tin.

Khi bạn bấm thao tác bật / tắt khóa bàn phím, NVDA sẽ đọc "Input locked". Các thiệt bị đầu vào của bạn sẽ bị khóa cho đến khi bạn bấm lại thao tác đó. Trường hợp này, NVDA sẽ đọc "Input unlocked" và mọi thứ trở lại hoạt động bình thường.

Nếu bấm thao tác bật tắt chuột, chuột sẽ bị khóa. Bấm lại lệnh nữa để mở khóa. Khi chuột bị khóa, bạn có thể dùng các thao tác của NVDA để di chuyển và bấm chuột trái chuột phải, nhưng không thể di chuyển bằng chính con chuột. Việc nhấp chuột cũng có thể vô hiệu hóa từ phân loại Input lock trong hộp thoại cấu hình NVDA (NVDA 2018.2 trở lên) hoặc từ hộp thoại cài đặt add-on cho các phiên bản cũ hơn, trong trình đơn tùy chọn. Thêm nữa, từ các thiết lập này, bạn có thể chỉnh để khóa chuột khi khởi động NVDA.

Lưu ý: khi khóa nhấp chuột, bạn không thể dùng thao tác nào của NVDA với chuột.

Limitations and known problems

Input Lock has the following known problems:

 • The shortcuts control+alt+del and windows+l can be used even when the keyboard is locked.
 • On some laptops, the touchpad still accepts user input after mouse is blocked.

Bản ghi các thay đổi

Version 1.11

 • Thêm tương thích cho các bản phát hành gần đây của NVDA.
 • Cập nhật các bản phiên dịch.
 • Now, minimum supported version is 2022.4.

Version 1.10

 • Thêm tương thích cho các bản phát hành gần đây của NVDA.
 • Cập nhật các bản phiên dịch.
 • Updated documentation.
 • Now, minimum supported version is 2021.3.
 • The input will remain blocked after waking up from standby mode. Thanks to Javi Dominguez.

Version 1.9

 • Thêm tương thích cho các bản phát hành gần đây của NVDA.
 • Cập nhật các bản phiên dịch.
 • Updated documentation.

Phiên bản 1.8

 • Thêm tương thích cho các bản phát hành gần đây của NVDA.
 • Cập nhật các bản phiên dịch.

Phiên bản 1.7

 • Thêm tương thích cho các bản phát hành gần đây của NVDA.
 • Cập nhật các bản phiên dịch.

Phiên bản 1.6

 • Giờ đây, các thiết lập chỉ bị xóa bỏ khi gỡ cài đặt add-on. Cấu hình không còn bị khôi phục khi cài đặt cập nhật.
 • Thêm mới và cập nhật các bản phiên dịch.

Phiên bản 1.5

 • Thêm tương thích cho các bản phát hành gần đây của NVDA.
 • Các bản phiên dịch mới.

Phiên bản 1.4

 • Mặc định, không gán thao tác cho add-on.

Phiên bản 1.3

 • Thêm bản cấu hình trong hộp thoại cấu hình NVDA. Với các phiên bản cũ, thêm một mục trên trình đơn và một hộp thoại.
 • Thêm thiết lập để khóa chuột khi khởi động NVDA.
 • Thêm thiết lập để khóa việc nhấp chuột khi chuột đã bị khóa.
 • Sửa các lỗi nhỏ, vài cải thiện trong mã nguồn và gỡ bỏ các chuỗi văn bản trùng nhau cho người phiên dịch

Phiên bản 1.2

 • Giờ đây đã có thể khóa chuột
 • Lệnh mới để chỉ khóa và mở khóa chuột

Phiên bản 1.1

 • Nếu một add-on khác trước đó đã thêm tính năng chụp vào quản lý đầu vào, nó sẽ được phục hồi khi mở khóa.

Phiên bản 1.0

 • Bản phát hành đầu tiên