Gyorsfordító

 • Készítők: Alexy Sadovoy, Beqa Gozalishvili, Mesar Hameed, Alberto Buffolino, és további NVDA közreműködők.
 • Letöltés Stabil verzió
 • Letöltés Fejlesztői verzió

A kiegészítő használatával egy kijelölt és/vagy vágólapra másolt szöveget fordíthat le egyik nyelvről a másikra egy külső fordítási szolgáltató, jelenleg a Yandex fordító segítségével.

Nyelvek beállítása

A forrás, célnyelv, és nyelvek felcserélésére szolgáló lehetőségeket az NVDA menü->beállítások->Gyorsfordító beállításai menüpontban érheti el.

A megnyíló ablakban két kombinált listamező található a forrásnyelv és célnyelv beállítására, ill. egy jelölőnégyzet, mellyel a fordítás vágólapra másolását lehet elrendelni vagy tiltani.

Amennyiben a forrásnyelvnél az automatikus nyelvfelismerését választotta ki (a listában az első elem), megjelenik egy "Felcserélés nyelve" megnevezésű lista, amellyel a nyelv felcserélését lehet konfigurálni, és egy az automatikus felcserélés beállítására való jelölőnégyzet is.

Az első két kombinált listamező és a másolást szabályzó jelölőnégyzet működése egyértelmű, viszont a többi beállítás bővebb magyarázatra szorul. Fontos, hogy az alábbiak csak akkor érvényesek, ha a forrás nyelve automatikusra van állítva.

A "Felcserélés nyelve" funkció abban az esetben hasznos, ha a forrás és cél nyelv váltását automatikusan szeretné megoldani. Mivel az automatikus felismerésnek a cél nyelv esetén nincs értelme, így ez ebben a listában nem jelenik meg.

Képzelje el a következő szituációt: Minden szöveget magyar nyelvre szeretne lefordítani, de olykor a magyarul begépelt szövegnek szeretné megnézni az angol fordítását is. Amennyiben a felcserélés nyelvét angolra állítja, úgy a két nyelv közötti fordítás automatikusan megtörténik, anélkül, hogy megnyitná a kiegészítő párbeszédablakát.

Ha a forrás nyelvnél az automatikus felismerés van kiválasztva, megjelenik egy jelölőnégyzet az automatikus forrás és célnyelv felcseréléséről. Ha aktiválja ezt, a kiegészítő megpróbálja automatikusan váltogatni a forrás és a célnyelvet. Ekkor a forrás nyelv lesz a célnyelv, és a "Felcserélés nyelve" az új forrás nyelv. Ez a lehetőség akkor nagyon hasznos, hogyha a beállított célnyelvről szeretnénk egy szöveget lefordíttatni.

A fenti példából kiindulva, ha bármilyen szöveget lefordít magyarra, az eredmény magyar nyelvű lesz. A felcserélés nyelve funkció használata nélkül ha egy magyar szöveget ad meg a programnak, ugyanazt a szöveget kapja vissza, aminek nincs túl sok értelme. Az automatikus felcserélésnek köszönhetően a kiegészítő felismeri, hogy az éppen kijelölt szöveget milyen nyelvre kell lefordítania, ha a szöveg nyelve nem egyezik meg a célnyelvével, akkor automatikusan a célnyelven adja vissza.

Ez egy kísérleti funkció, így főképp rövid szövegeknél a fordító nem ismeri fel a megadott forrás nyelvét, ekkor a fentebb taglalt funkció nem működik megfelelően.

Használat

Kétféle módon is használható ez a kiegészítő:

 1. Jelölje ki a lefordítandó szöveget a kijelölési parancsokkal (pl. Shift+nyilak), majd nyomja meg a fordításhoz szükséges billentyűparancsot. A lefordított szöveg egy kis idő elteltével elhangzik a célnyelven (feltéve, ha a használatban lévő beszédszintetizátor támogatja azt).
 2. A kiegészítő képes a vágólapon lévő szöveg lefordítására is.

Billentyűparancsok

Az alábbi parancsok az "NVDA+Shift+t" módosító billentyűparancs lenyomása után használhatók:

 • T: Lefordítja a kijelölt szöveget,
 • Shift+t: Lefordítja a vágólapon található szöveget,
 • S: Felcseréli a forrás- és a célnyelvet.
 • A: Bemondja az aktuális beállításokat,
 • C: Az utolsó fordítás eredményét a vágólapra másolja,
 • I: Felismeri a kijelölt szöveg nyelvét,
 • H: Bemondja az összes rendelkezésre álló felhasználói parancsot.

A 4.1 verzió változásai

 • A gyorsfordító újra működik, a Google szolgáltatása helyett Yandex fordító szolgáltatásával.

A 4.0 verzió változásai

 • A fordítás eredménye automatikusan a vágólapra kerül a nyelv felcserélést követöen.
 • A gyorsítótárazási hibát javították.

A 3.0 verzió változásai

 • Megváltoztatták a billentyűparancsok felépítését, az NVDA+shift+t megnyomása után az egykarakteres gyorsbillentyűt lenyomva aktiválható a kiválasztott funkció. Bővebb információk a {"Billentyűparancsok" fejezetben} olvashatók.
 • Beépítették a nyelvek felcserélése funkciót.
 • A beállítás módjának megváltoztatása, így módosíthatóak a Gyorsfordító beállításai egy csak olvasható eszközön is, de ezek csak az NVDA újraindításáig maradnak életben.
 • A lefordítható szöveg mennyisége korlátozásának megszüntetése.
 • Gyorsbillentyű hozzáadása a Gyorsfordító menüjének eléréséhez.
 • Az automatikus felismerés a legelső a forrásnyelv listában, a célnyelvéből pedig hiányzik.
 • Egy jelölőnégyzet hozzáadása a fordítás eredményének konfigurálásához.
 • A konfigurációs fájl a beállítások főmappájában található.
 • A forrás és célnyelv már a Google-nek megfelelő formátumban kerül elküldésre (2015 április22)

A 2.1 verzió változásai

 • Mostantól a kiegészítő képes a vágólapon lévő szöveg lefordítására is az nvda+shift+y billentyűparanccsal.

A 2.0 verzió változásai

 • Grafikus ablak hozzáadása, ahol kiválasztható a forrás és a célnyelv.
 • A kiegészítő menüjének hozzáadása a beállítások menühöz.
 • A beállítások mostantól egy elkülönített konfigurációs fájlba íródnak.
 • A fordítás eredménye automatikusan a vágólapra kerül, így később ez könnyen használható.

Az 1.0 verzió változásai

 • Első változat