Lambda

Doplnok zlepšuje prístupnosť matematického editora Lambda. Ide o upravenú verziu pôvodného kódu od Petra Leckého z Univerzity Komenského. LAMBDA (Linear Access to Mathematic for Braille Device and Audio-synthesis) je matematický editor špeciálne vyvinutý tak, aby uľahčoval zapisovanie matematických výpočtov nevidiacim s použitím braillovského riadka alebo hlasového výstupu. Program LAMBDA vznikol vďaka podpore z fondou Európskej únie. Viac sa dočítate na https://www.lambdaproject.org (anglicky).
Aktuálna verzia doplnku obsahuje Taliansku a Španielsku braillovskú tabuľku (Slovenská zatiaľ nie je súčasťou). Doplnok je preložený do viacerých jazykov (vrátane slovenčiny). Ak by ste chceli prispieť a napríklad viete pomôcť s pridaním slovenskej tabuľky, kontaktujte autorov, alebo sa prihláste do mailinglistu (V Taliančine alebo Angličtine).

Upozorňujeme: Doplnok vznikol vo voľnom čase a jeho autorom je Alberto Zanella. Autor ale nie je vývojárom samotného editora LAMBDA. V prípade problémov s editorom LAMBDA sa prosím obráďte na vášho dodávateľa. Ak máte priamo problémy s doplnkom, kontaktujte autora doplnku alebo hláste chybu cez odkaz "Issues" cez Github.

Repozitár na Github

Vlastnosti:

Podpora pre hlasové výstupy:

 • Správne oznamovanie položiek v menu a dialógov;
 • Pridaná podpora pre prirodzené čítanie zápisu;
 • Pridaná možnosť čítania po znakoch, slovách, riadkoch a tiež plynulé čítanie;
 • Pridané oznamovanie výberu a zmeny výberu bloku (CTRL+B a SHIFT+CTRL+B);
 • Pridané oznamovanie pri pohybe kurzorom príkazmi Windows a Lambda;
 • Podporované všetky režimi reči (nastavíte v menu nástroje);
 • Pridané správne interpretovanie dialógov (kalkulačka, Matrix, štruktúra);
 • Pridané správne oznamovanie symbolov pri zapnutom oznamovaní napísaných znakov;

Podpora pre braillovské riadky:

 • Doplnok nainštaluje a aktivuje braillovskú tabuľku. Pre rôzne jazyky je možné použiť rôzne tabuľky. Tabuľky boli vyrobené z tabuliek pre JAWS (súbory jbt);
 • Doplnok vytvorí samostatný profil, v ktorom nastaví braillovskú tabuľku. Takto sa zaistí, že tabuľka sa načíta len pri aktívnom okne LAMBDA;
 • Pridané správne oznamovanie dialógov a menu na braillovskom riadku;
 • Obsah editačných polí sa správne zobrazuje na riadku a na posúvanie je možné použiť tlačidlá braillovského riadka;
 • Od verzie 1.1.0 je možné zobrazovať výstup na braillovskom riadku dvoma spôsobmi. Ak je aktívna funkcia "použiť display model", na zobrazenie sa použije tzv. display model. Toto je užitočné, ak potrebujete presne sledovať kurzor na obrazovke, vrátane bielych znakov. Ak vypnete použitie display modelu, NVDA bude používať Windows api. Zobrazenie bude stabilnejšie, ale nedokáže správne interpretovať biele znaky. Preto kurzor nesleduje zobrazenie v prípade, že prechádzate cez biele znaky.

Predvolene je aktívny tzv. display model. Môžete ho vypnúť skratkou nvda+shift+f.

Odporúčame ho vypnúť, ak používate vlastné rozlíšenie obrazovky.

 • Zjednodušená štruktúra dialógov a odstránené nadbytočné opakovanie;
 • Pridané správne oznamovanie vybratých blokov bodmi 7 a 8 a správne sa aktualizujú vybraté bloky pri zmene pomocou skratiek ctrl+b a ctrl+shift+b.

Prvé spustenie.

Doplnok pri prvom spustení vytvorí profil "lambda" pre aplikáciu "lambda.exe". V profile je nastavená výstupná braillovská tabuľka, zviazanie braillovského kurzora s prezeracím kurzorom a aktivovanie display modelu.

Ak takýto profil existuje, doplnok ho neupraví a je potrebné upraviť nastavenia ručne.

Situáciu môžete vyriešiť použitím sprievodcu nastavením profilu. Sprievodcu vyvoláte skratkou nvda+alt+r z okna LAMBDA.

Riešením je tiež odstránenie profilu LAMBDA. Otvorte menu NVDA a aktivujte položku konfiguračné profily.

Tu odstráňte profil LAMBDA. Profil sa automaticky nanovo vytvorí pri nasledujúcom spustení LAMBDA editora.

Zmazanie profilu môže pomôcť aj vtedy, ak sa doplnok správa neštandardne. Napríklad ak sa nenastaví správna tabuľka.

Pri každom spustení LAMBDA editora doplnok overí, či existuje profil. Ak nie, vytvorí ho a nastaví tieto parametre:

filename : userData\profiles\lambda.ini :

[braille]
  readByParagraph = False
  tetherTo = focus
  translationTable = path-to-the-addon-brailleTable-dir\tableName

[lambda]
  brailleFlatMode = True

Vysvetlenie:

 • path-to-the-addon-brailleTable-dir : je absolútna cesta doplnku + "\brailleTables"
 • Názov tabuľky: V súčasnosti sú v doplnku tabuľky pre Taliančinu lambda-ita.utb a Španielčinu lambda-esp.utb.

Klávesové skratky:

 • NVDA+Shift+f: Zapína a vypína použitie display modelu;
 • NVDA+alt+r: Otvorí sprievodcu nastavením konfiguračného profilu;
 • NVDA+d: skopíruje vybratý riadok (odporúčame použiť namiesto predvolenej skratky LAMBDA ctrl+d).

Známe problémy:

Pre chybu v LAMBDA editore NVDA nesprávne oznamuje medzery v týchto situáciách:

 • Ak vložíte slová ako "space" alebo "Espacio", NVDA ich bude čítať v nastavenom jazyku NVDA.
 • Rozhranie reči LAMBDA neoznamuje správne prázdne riadky. Namiesto toho oznamuje slovo "medzera". Toto môže zahŕňať prázdny riadok, ale aj riadok so slovom "medzera".

Tipy

Toto sú odporúčania pre lepšie použitie doplnku.

 • Ak chcete v LAMBDE oznamovať napísané znaky pri písaní, otvorte okno editora. Následne aktivujte čítanie napísaných znakov skratkou nvda+2 (alebo z nastavení NVDA > klávesnica). V LAMBDE v menu nástroje aktivujte funkciu echo. Takto zaistíte oznamovanie napísaných znakov v LAMBDE a súčasne to neovplyvní nastavenie pre iné aplikácie.

mailing list:

Ak chcete nahlásiť chyby, alebo máte nápady na vylepšenia, môžete sa prihlásiť do nášho mailinglistu (anglicky). Stránka na prihlásenie je https://groups.io/g/lambda-nvda.

Zmeny

Nasleduje zoznam zmien. V zátvorkách uvádzame aj stav vývoja. Aktuálna vývojová verzia nie je označená, keďže môže byť zahodená.

Verzia 1.3.0 (stabilná)

 • Pridaná podpora pre nové verzie NVDA (podpora pre Python 3)
 • Skratka NVDA+D viac po stlačení na prázdnom riadku neprilepí obsah schránky. Vytvorí nový prázdny riadok.

Verzia 1.2.2 (stabilná)

 • Upravené pre WX Python version 4 (predstavené v NVDA 2018.3). Do logu sa viac nezapisujú upozornenia wx.NewId().
 • Upravené zobrazenie dialógov.
 • Nové a aktualizované preklady.

Version 1.2.1a (stabilná)

Toto je stabilná verzia a neplánujeme vydať novú verziu do júna 2018, aby sme zaistili funkčnosť pre študentov do konca semestra.

 • Nové a aktualizované preklady.

Verzia 1.2.1 (stabilná)

 • Pridaná podpora pre braillovský výstup predstavený v NVDA 2017.3. Funguje aj na starších verziách NVDA.
 • Opravené problémy so zobrazením na braillovských riadkoch.

Verzia 1.2.0 (vývojová)

Nebola vydaná ako stabilná, lebo verzia 1.2.1 obsahovala výrazné úpravy.

 • Nové a aktualizované preklady.

Verzia 1.1.8 (stabilná)

 • Prvé stabilné vydanie.