mIRC

Toto je rozšírená verzia aplikačného modulu pre aplikáciu mIRC.

Popis:

Toto je rozšírená verzia modulu pre aplikáciu mIRC.

  1. Navigačný objekt NVDA je automaticky presunutý do okna s výstupom, aby bolo jednoduchšie prezerať výstup.
  2. Pridané dve nové klávesové skratky: NVDA+8: Prepína nastavenie "prerušiť reč pri písaní". NVDA+9: Prepína nastavenie "Prerušiť reč klávesom enter."
  3. NVDA+enter alebo numerický enter presunie kurzor na posledný riadok vo výstupe a prečíta ho.
  4. Nastavenia "oznamovanie dynamického obsahu", "prezerací kurzor sleduje textový kurzor", "Prerušiť reč pri písaní" a "Prerušiť reč klávesom enter" sa teraz po opustení okna uložia a následne obnovia po opätovnom zameraní okna mIRC.

Upozorňujeme, že predvolene je zapnuté oznamovanie dynamicky meneného obsahu. Ak používate na oznamovanie iný systém, napr Talking IRC or mIRC With Speech, vypnite oznamovanie dynamicky meneného obsahu skratkou NVDA+5, aby ste nedostávali hlásenia dvakrát.