Mozilla Apps Enhancements (forbedringer til Mozilla-apps)

Denne tilføjelse giver NVDA-forbedringer til Mozilla-aps.

Firefox

 • NVDA+ (desktop) eller NVDA+Ctrl+A (laptop): Læser sidens adresse. Hvis du trykker to gange hurtigt, kopierer du den til udklipsholderen.
 • NVDA+End (desktop) eller NVDA+Skift+End (laptop): Læser statuslinjen. Hvis du trykker to gange hurtigt, kopierer du den til udklipsholderen.
 • NVDA+F8: Viser en liste over åbne faner. Hvis der trykkes to gange hurtigt, vises knapperne på værktøjslinjen.
 • NVDA+Ctrl+N: Læser den sidste meddelelse, og flytter systemfokus til meddelelsen, hvis det er muligt. Ved at trykke to gange hurtigt vises oversigten over notifikationer.
 • NVDA+F6: Bringer fokus til dokumentet.

Thunderbird

 • In a message window:
  • Control+Shift+(1-4) Reads the sender and recipients of the message. If pressed twice quickly, opens the options menu.
  • Control+Shift+5 Reads the subject of the message.
  • Control+Shift+6 Reads date of the message.
  • Control+Shift+A Brings the focus to the list of attachments, if any. (These scripts are also available in the list of messages if you activate the preview pane.)
 • In the bar of fast filtering:
  • Press down Arrow to display more options, enter to check/unchek the selected option.
 • In messages list:
  • If the preview pane is active, press NVDA+downArrow (desktop) or NVDA+A (laptop) to read the message without leaving the list.
  • Control+NVDA+1-9 moves between columns.
  • NVDA+H Displays a dialog in which you can change the order of the columns in the message list.

Tastaturgenveje kan tilpasses i dialogen "Inputbevægelser" under NVDA-menuen>Opsætning, når Mozilla Firefox eller Thunderbird er åbne.