Vylepšenia pre aplikácie Mozilla

Poskytuje vylepšenia pre aplikácie od spoločnosti Mozilla.

Firefox

 • NVDA+A (rozloženie desktop) a NVDA+ctrl+a (rozloženie laptop): Prečíta adresný riadok. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou skopíruje adresu do schránky.
 • NVDA+end (desktop) a nvda+shift+end (laptop): Prečíta stavový riadok. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou skopíruje informáciu do schránky.
 • NVDA+f8: Zobrazí zoznam záložiek. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou presunie fokus na panel nástrojov.
 • NVDA+ctrl+n: Zobrazí posledné upozornenie a presunie naň fokus. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou zobrazí históriu upozornení.
 • NVDA+F6: Presunie fokus do dokumentu.

Thunderbird

 • V okne so správou:
  • Ctrl+Shift+(1-4): Prečíta odosielateľa a príjemcov správy. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou, otvorí možnosti..
  • Ctrl+Shift+5: Prečíta predmet správy.
  • Ctrl+Shift+6: Prečíta dátum správy.
  • Ctrl+Shift+A: Ak je to možné, presunie fokus do zoznamu s prílohami. (Tieto skratky fungujú aj v zozname správ, ak aktivujete zobrazenie náhľadu na správu.)
 • Skratky v okne rýhleho filtra:
  • Šípkou dole zobrazíte viacej možností. Klávesom enter začiarknete alebo odčiarknete požadovanú možnosť.
 • V zozname správ:
  • Ak je zobrazený náhľad správy, NVDA+šípka dole (desktop) alebor NVDA+A (laptop) prečíta správu bez nutnosti opustiť zoznam správ.
  • Ctrl+NVDA+1-9 presúva medzi stĺpcami.
  • NVDA+H: Zobrazí okno, v ktorom môžete zmeniť poradie stĺpcov v zobrazení správ.

Skratky si môžete upraviť. Stačí ak z otvoreného okna Firefoxu alebo Thunderbirdu vyvoláte dialóg klávesové skratky.