mp3DirectCut

 • Author(s) : Abdel, Rémy, Abdellah zineddine, Jean-François COLAS.

Præsentation

Denne tilføjelse forbedrer tilgængeligheden af softwaren mp3DirectCut med NVDA.

Det er blevet testet med versioner af mp3DirectCut fra 212 op til 222.

Genvejstaster

Denne tilføjelsespakke tilbyder følgende kommandoer, som du kan ændre ved at gå til menuen Indstillinger / Input-bevægelser og lede efter kategorien "mp3DirectCut":

 • B

  • Bruges til at bekræfte korrekt placering af markøren for begyndelsen af markering B.
 • Ctrl+Shift+B

  • Bruges til at angive positionen af markøren for begyndelsen af markering B.
  • Dobbelttryk giver dig varigheden af markeringen.
 • Ctrl+Shift+D

  • Angiver varigheden fra begyndelsen af filen til den aktuelle position for afspilningsmarkøren.
  • Dobbelttryk giver dig den samlede varighed.
 • Ctrl+R

  • Bekræfter, at valget er blevet annulleret.
 • Ctrl+Shift+R

  • Angiver den resterende tid fra den aktuelle position af afspilningsmarkøren til slutningen af filen.
 • Ctrl+Shift+E

  • Bruges til at angive positionen af markøren for slutningen af markering N.
  • Dobbelttryk angiver opsummerede positioner for B og N, og varigheden af markeringen.
 • Ctrl+Shift+P

  • Angiver den del af filen, som du aktuelt arbejder med, samt det samlede antal dele i den aktuelle fil.
 • Ctrl+Shift+mellemrum

  • Bruges til at bestemme vu-meterets aktuelle niveau under optagelse (lydstyrken).
  • Dobbelttryk nulstiller.
 • Pil ned

  • Lader dig se den aktuelle position for afspilningshovedet.
  • Denne kommando placerer også markøren ved slutningen af markering N, og angiver positionen for markeringen, hvis en markering er lavet.
  • I lydstyrkedialogboksen vil du få næste værdi oplyst, som generelt kan nås med pil ned.
  • Denne værdi er ikke oplyst som standard.
 • Slut

  • Flytter afspilningsmarkøren til slutningen af den aktuelle fil og oplyser den samlede tid.
 • Hjem

  • Flytter afspilningsmarkøren til begyndelsen af den aktuelle fil.
 • Venstre pil

  • Spoler ét sekund tilbage under afspilning og opkyser den samlede tid.
  • Denne varighed kan konfigureres i mulighederne for mp3directcut.
 • Slut

  • Bruges til at bekræfte korrekt placering af markøren for slutningen af markeringen N.
 • Side ned

  • Spoler hurtigt 10 sekunder fremad og oplyser den samlede tid.
  • Denne varighed kan konfigureres i mulighederne for mp3directcut.
 • Side op

  • Spoler hurtigt 10 sekunder tilbage og oplyser den samlede tid.
  • Denne varighed kan konfigureres i mulighederne for mp3directcut.
 • R

  • Gør klar til optagelse, således du kan trykke mellemrum for at begynde.
 • Højre pil

  • Spoler ét sekund fremad under afspilning og opkyser den samlede tid.
  • Denne varighed kan konfigureres i mulighederne for mp3directcut.
 • Ctrl+højre pil

  • Flytter til næste splitpunkt, mens den aktuelle varighed oplys.
 • Ctrl+venstre pil

  • Flytter til det forrige splitpunkt, mens den aktuelle varighed oplyses.
 • Skift+højre pil

  • Spoler fire hundrededele fremad af ét sekund under afspilning og opkyser den samlede tid.
 • Skift+venstre pil

  • Spoler fire hundrededele tilbage af ét sekund under afspilning og opkyser den samlede tid.
 • S

  • Bruges til at stoppe aflytningen og oplyse den aktuelle varighed.
 • Mellemrum

  • Hvis optagelsen er klar, start denne optagelse.
  • Hvis en optagelse er i gang, stoppes denne og markøren placeres i begyndelsen.
  • Hvis en fil er indlæst, start afspilning.
  • Hvis en afspilning er undervejs, vil dette sætte afspilningen på pause og oplyse den aktuelle position.
  • Hvis afspilningen er stoppet, vil dette genoptage afspilningen fra den aktuelle position.
 • Pil op

  • Lader dig se den aktuelle position for afspilningshovedet.
  • Dette placerer markøren ved begyndelsen af markering B og oplyse varrigheden, hvis du har foretaget en fuldstændig markering.
  • I dialog for lydstyrke, oplys forrig værdi. Dette gøres typisk med pil op.
  • Denne værdi er ikke oplyst som standard.
 • NVDA+h

  • Lader os åbne hjælpen for den nuværende tilføjelse.

Kompatibilitet

 • This add-on is compatible with the versions of NVDA ranging from 2019.3 and beyond.

Changes for 20240327.0.0

 • Fixed a bug that caused a log error when reloading plugins, thanks to Rob, from nvda-addons mailing list;

Changes for 20240326.0.0

 • Updated compatibility for nvda-2024.1.;
 • Deleted download link from readme, the download link for future updates will now only be available from the add-on store.

Changes for 20231229.0.0

 • Added a backward compatible implementation to support speak on demand mode, which will soon be available with nvda-2024.1.

Changes for 20231007.0.0

 • After placing the cutting points and after opening the cutting properties window, with "Ctrl+N", adding accessibility to the title of this window by indicating the part index.
 • In reading mode, after moving the start or end markers of selections with keys 1 to 6 of the alphanumeric pad, addition of automatic start of reading from the new position;
 • Fixed a bug that occurred when consulting the remaining time with "control+shift+r" from the beginning of the track.

Changes for 20230728.0.0

 • Applied the flake8 and mypy rules to the code;
 • Changed the minimum supported NVDA version to 2019.3 to support annotations introduced in Python 3.

Changes for 20230508.0.0 and beyond

 • Changed version number, minimum NVDA version and download link according to store conventions/requirements.

Ændringer for version 20.12

 • Afbryder tale under optagelse og afspilning i seneste version af mp3directcut;
 • Fast læsning af resterende tid for nye versioner af NVDA, der bruger Python 3.

Ændringer for version 19.02

 • Tilføjet konfigurationen af tilføjelsen til NVDAs indstillingspanel, der har været tilgængeligt siden NVDA 2018.2.
 • Ændret versionsnummerering til åå.MM (År i 2 cifre efterfulgt af et punktum, efterfulgt af måneden på 2 cifre);
 • Tilføjede kompatibilitet med det nye versionsformat der benyttes i tilføjelser, der blev aktuelt siden NVDA 2019.1.

Ændringer til version 4.0

 • Tilføjet kompatibilitet med Python 2.7 og 3;
 • Rettede en fejl med stier tilhørende tilføjelsespakken der indholder non-ASCII-tegn.

Ændringer for version 3.0

 • Brugte gui.guiHelper modulet til at sikre korrekt udseende af tilføjelsespakkens konfigurationsdialog;
 • Brugt format i stedet for%s for formaterede strenge;
 • Brugte overholdelse af retningslinjer for implementering.

Ændringer for version 2.3

 • Tilføjet GPL-licensen til tilføjelsen;
 • Ændret genvejen af scriptet, der giver slutningen af markeringen fra CTRL+Skift+N til CTRL+Skift+E, fordi Ctrl+Skift+N ikke virker med de nyeste versioner af mp3DirectCut;
 • Tilføjet et script for at bekræfte, at udvælgelsen er blevet annulleret med 'CTRL+R';
 • Lavede nogle rettelser til modulet mp3directcut.py.

Ændringer for version 2.2

 • rettelse af de scripts til at angive udvælgelsesmarkørens position.

Ændringer for version 2.1.1

 • Fjernede det script der angav tid i alt, og tilføjede denne funktion til scriptet der bearbejdede resterende tid.
 • Tilføjet muligheden for at aktivere eller deaktivere meddelelser relateret til mellemrumstasten i modulets konfiguration, adskilt fra andre meddelelser;
 • Tilføjet muligheden for at aktivere eller deaktivere annonceringen af placeringen af udvælgelsesmarkørernei til modulets konfiguration;
 • Tilføje annonceringen af den aktuelle del, når du flytter gennem de skærende punkter;
 • Korrektion af annonceringer relateret til lodret taster;
 • Tilføje et script for at åbne hjælp fra det aktuelle tilføjelsesprogram med 'NVDA + H';
 • Menuen tilknytted tilføjelsespakken befinder sig nu i NVDAs menu under indstillinger;

Ændringer for version 2.1

 • Tilføjede et script til at annoncéreflytte næste opsplitningspunkt med CTRL+højrepil;
 • Tilføjede et script til at annoncerer når der flyttes til det forrige opsplitningspunkt med CTRL+Venstre pil;
 • Tilføjede et script til at annoncerer 4 hundrededele af et sekund forude, med Shift+højre pil;
 • Tilføjede et script til at annoncerer 4 hundrededele af et sekund bagude, med Shift+venstre pil;
 • Rettelse af tilføjelsespakkens opsummering 'for mp3DirectCut' til 'mp3DirectCut'.

Ændringer for version 2.0

 • Tilføjede et script for at kende den resterende tid med CTRL+Skift+R;
 • Rettede et problem med at læse varigheden, herunder timer;
 • Tilføjet mulighed for at differentiere tusindedele eller hundrededele af sekunder;

Ænderinger for version 1.1

 • Tilføjet muligheden for at inkludere mp3DirectCut-kategorien i dialogen "Håndter kommandoer";

  • De vil kun være synlige under brug af mp3DirectCut-softwaren.
 • Tilføjet muligheden for at aktivere eller deaktivere automatiske beskeder, i værktøjsmenuen i NVDA, punkt 'mp3DirectCut-konfiguration';

Ændringer for version 1.0

 • Oprindelige version.