mp3DirectCut

Præsentation

Denne tilføjelse forbedrer tilgængeligheden af softwaren mp3DirectCut med NVDA.

Det er blevet testet med versioner af mp3DirectCut fra 212 op til 222.

Genvejstaster

Denne tilføjelsespakke tilbyder følgende kommandoer, som du kan ændre ved at gå til menuen Indstillinger / Input-bevægelser og lede efter kategorien "mp3DirectCut":

 • B
  • Brugt til at bekræfte korrekt placering af markøren ved begyndelsen af markering B.
 • Ctrl+Skift+B
  • Brugt til at indikere positionen af markøren af begyndelsen for markering B.
  • Tryk to gange for at få varigheden af markeringen oplyst.
 • Ctrl+skift+D
  • Oplyser varigheden fra den aktuelle fil til den aktuelle position af afspilningsmarkøren.
  • Double pressure lets give you the total duration.
 • Ctrl+skift+R
  • GOplyser den resterende tid fra afspilningsmarkørens aktuelle position til filens slutning.
 • Ctrl+skift+E
  • Brugt til at oplyse positionen af markøren af slutningen af det markerede ved markering N.
  • Tryk to gange for at få begge positioner oplyst B og N, og the varigheden af det valgte.
 • Ctrl+skift+P
  • Referere den aktuelle del og giver antallet af dele i hele filen.
 • Ctrl+skift+mellemrum
  • Brugt til at oplyse det aktuelle niveau af Vu-meteret.
  • Tryk to gange for at nulstille.
 • Pil ned
  • Lader dig se den aktuelle position af afspillingen.
  • Denne kommando placerer også markøren ved markøren der viser slutningen på markering N, og giver positionen af denne markør hvis en markering er foretaget.
  • I dialogboksen til lydstyrke, annoncérer den næste værdi der kan nåes, generelt ved brug af pil ned.
  • Denne værdi er ikke meddelt som standard.
 • End
  • Flytter afspilningsmarkøren til slutningen af filen og oplyser afspilningens varighed.
 • Hjem
  • Flytter afspilningsmarkøren til starten af filen.
 • Venstre pil
  • Spoler et sekund tilbage og annoncérer den aktuelle varighed.
  • Varigheden kan indstilles i indstillingerne for mp3DirectCut.
 • N
  • Brugt til at bekræfte den korrekte placering af slutningen på markering N.
 • Side Ned
  • Lader dig springe 10 sekunder frem og oplyser den aktuelle varighed.
  • Varigheden kan indstilles i indstillingerne for mp3DirectCut.
 • Side Op
  • Lader dig springe 10 sekunder tilbage og oplyser den aktuelle varighed.
  • Varigheden kan indstilles i indstillingerne for mp3DirectCut.
 • R
  • Lader dig forberede en optagelse. Tryk mellemrum for at begynde optagelsen.
 • Højre pil
  • Lader dig gå fremad et sekund og oplyser den aktuelle varighed.
  • Varigheden kan indstilles i indstillingerne for mp3DirectCut.
 • Ctrl+Højre pil
  • Flytter til næste opsplitningspunkt og oplyser den aktuelle varighed.
 • Ctrl+venstre pil
  • Flytter til forrige opsplitningspunkt og oplyser den aktuelle varighed
 • Skift+højre pil
  • Lader dig springe fremad firehundrededele af et sekund og oplyser den aktuelle varighed.
 • Skift+venstre pil
  • Lader dig gå tilbage firehundrededele af et sekund og oplyser den aktuelle varighed.
 • S
  • Brugt til at stoppe afspilningen og oplyse den aktuelle varighed.
 • Mellemrum
  • Hvis en optagelse er forberedt, starter denne optagelse.
  • Hvis en optagelse er i gang, stopper den aktuelle optagelse og placerer markøren i begyndelsen.
  • Hvis en fil er indlæst, starter afspilning.
  • Hvis en afspilning er i gang, sætter afspilningen på pause og oplæser den aktuelle varighed.
  • Hvis afspilningen er sat på pause, genoptager afspilningen fra den aktuelle position.
 • Pil op
  • Lader dig se den aktuelle position af afspilningen.
  • Denne kommando placerer også markøren ved markøren der viser slutningen på markering B, og giver positionen af denne markør hvis en markering er foretaget.
  • I dialogboksen til lydstyrke, annoncérer den forrige værdi der kan nåes, generelt ved brug af pil op.
  • Denne værdi er ikke meddelt som standard.
 • NVDA+H
  • Åbner hjælpen for denne tilføjelsespakke.

Ændringer til version 4.0

 • Tilføjet kompatibilitet med Python 2.7 og 3;
 • Rettede en fejl med stier tilhørende tilføjelsespakken der indholder non-ASCII-tegn.

Ændringer for version 3.0

 • Brugte gui.guiHelper modulet til at sikre korrekt udseende af tilføjelsespakkens konfigurationsdialog;
 • Brugt format i stedet for%s for formaterede strenge;
 • Brugte overholdelse af retningslinjer for implementering.

Ændringer for version 2.3

 • Tilføjet GPL-licensen til tilføjelsen;
 • Ændret genvejen af scriptet, der giver slutningen af markeringen fra CTRL+Skift+N til CTRL+Skift+E, fordi Ctrl+Skift+N ikke virker med de nyeste versioner af mp3DirectCut;
 • Tilføjet et script for at bekræfte, at udvælgelsen er blevet annulleret med 'CTRL+R';
 • Lavede nogle rettelser til modulet mp3directcut.py.

Ændringer for version 2.2

 • rettelse af de scripts til at angive udvælgelsesmarkørens position.

Ændringer for version 2.1.1

 • Fjernede det script der angav tid i alt, og tilføjede denne funktion til scriptet der bearbejdede resterende tid.
 • Tilføjet muligheden for at aktivere eller deaktivere meddelelser relateret til mellemrumstasten i modulets konfiguration, adskilt fra andre meddelelser;
 • Tilføjet muligheden for at aktivere eller deaktivere annonceringen af placeringen af udvælgelsesmarkørernei til modulets konfiguration;
 • Tilføje annonceringen af den aktuelle del, når du flytter gennem de skærende punkter;
 • Korrektion af annonceringer relateret til lodret taster;
 • Tilføje et script for at åbne hjælp fra det aktuelle tilføjelsesprogram med 'NVDA + H';
 • Menuen tilknytted tilføjelsespakken befinder sig nu i NVDAs menu under indstillinger;

Ændringer for version 2.1

 • Tilføjede et script til at annoncéreflytte næste opsplitningspunkt med CTRL+højrepil;
 • Tilføjede et script til at annoncerer når der flyttes til det forrige opsplitningspunkt med CTRL+Venstre pil;
 • Tilføjede et script til at annoncerer 4 hundrededele af et sekund forude, med Shift+højre pil;
 • Tilføjede et script til at annoncerer 4 hundrededele af et sekund bagude, med Shift+venstre pil;
 • Rettelse af tilføjelsespakkens opsummering 'for mp3DirectCut' til 'mp3DirectCut'.

Ændringer for version 2.0

 • Tilføjede et script for at kende den resterende tid med CTRL+Skift+R;
 • Rettede et problem med at læse varigheden, herunder timer;
 • Tilføjet mulighed for at differentiere tusindedele eller hundrededele af sekunder;

Ænderinger for version 1.1

 • Tilføjet muligheden for at medtage kategorien mp3DirectCut i Input-bevægelser;
  • De vil kun ses under anvendelse af mp3DirectCut software.
 • Tilføjet muligheden for at aktivere eller deaktivere automatisk beskeder i menuen Værktøjer i NVDA, menupunktet 'mp3DirectCut konfiguration';

Ændringer for version 1.0

 • Oprindelige version.