mp3DirectCut

Prezentare

Acest supliment îmbunătățește accesibilitatea programului mp3DirectCut cu NVDA.

A fost testat cu versiuni ale mp3DirectCut de la 212 până la 223.

Scurtături

Acest supliment oferă următoarele comenzi:

 • B
  • Folosită pentru a confirma plasarea corectă a reperului la începutul selecției B.
 • Ctrl+Shift+B
  • Folosită pentru a indica poziția reperului a începutului selecției B.
  • Dubla apăsare oferă durata selecției.
 • Ctrl+Shift+D
  • Oferă durata de la începutul fișierului până la poziția curentă a cursorului de redare.
  • Dubla apăsare oferă durata totală.
 • Ctrl+R
  • Confirmă că selecția a fost anulată..
 • Ctrl+Shift+R
  • Oferă timpul rămas de la poziția curentă a cursorului de redare până la sfârșitul fișierului..
 • Ctrl+Shift+E
  • Folosită pentru indicarea poziției reperului sfârșitului de selecției N.
  • Dubla apăsare oferă recapitularea pozițiilor B și N și durata selecției..
 • Ctrl+Shift+P
  • Oferă referința la partea prezentă și numărul total de părți în fișierul curent.
 • Ctrl+Shift+Space
  • Folosită pentru determinarea nivelului curent al vu-metrului, în timpul înregistrării.
  • Dubla apăsare îl resetează.
 • Down Arrow
  • Permite vederea poziției curente a capului de redare.
  • Această comandă poziționează și cursorul la locația reperului sfârșitului selecției N, oferind locația acestui reper dacă a fost făcută o selecție.
  • În caseta de dialog a volumului, pronunță următoarea valoare care poate fi atinsă în mod general cu săgeată jos.
  • Această valoare nu este pronunțată implicit.
 • End
  • Mută cursorul de redare la sfârșitul fișierului curent și oferă timpul total.
 • Home
  • Mută cursorul de redare la începutul fișierului curent.
 • Left Arrow
  • Permite execuția unei întoarceri scurte de o secundă în timpul redării, oferind și durata curentă.
  • Acest interval este configurabil din opțiunile mp3directcut.
 • N
  • Folosită pentru a confirma poziționarea corectă a reperului sfârșitului selecției N.
 • Page Down
  • Permite un salt în avans cu 10 secunde în timpul redării, oferind și durata curentă.
  • Acest interval este configurabil din opțiunile mp3directcut.
 • Page Up
  • Permite un salt înapoi cu 10 secunde în timpul redării, oferind și durata curentă.
  • Acest interval este configurabil din opțiunile mp3directcut.
 • R
  • Permite pregătirea unei înregistrări și dacă puteți apăsa tasta spațiu pentru a începe.
 • Right Arrow
  • Permite execuția unei salt scurt de o secundă în timpul redării, oferind și durata curentă.
  • Acest interval este configurabil din opțiunile mp3directcut.
 • Ctrl+Right Arrow
  • Mută la următorul punct de diviziune , oferind și durata curentă.
 • Ctrl+Left Arrow
  • Mută la anteriorul punct de diviziune , oferind și durata curentă.
 • Shift+Right Arrow
  • Permite execuția unei salt scurt înainte de patru sutimi de secundă în timpul redării, oferind și durata curentă.
 • Shift+Left Arrow
  • Permite execuția unei salt scurt înapoi de patru sutimi de secundă în timpul redării, oferind și durata curentă.
 • S
  • Folosită pentru a opri citirea și a oferi durata curentă.
 • Space
  • Dacă înregistrarea este pregătită, începe această înregistrare.
  • Dacă o înregistrare este în derulare, o oprește prin poziționarea cursorului la început.
  • Dacă este încărcat un fișier, începeți citirea.
  • Dacă o citire este în desfășurare, permite să faceți o pauză și oferă durata curentă.
  • Dacă citirea e pe pauză, permite repornirea acesteia de la locația curentă.
 • Up Arrow
  • Permite vederea poziției curente a capului de redare.
  • Acestă comandă, de asemenea, poziționează cursorul la locația reperului începutului slecției B, oferind și locația acestui reper, dacă a fost făcută o selecție.
  • În caseta de dialog a volumului, pronunță valoarea anterioară care poate fi atinsă în mod general cu săgeată sus.
  • Această valoare nu este pronunțată implicit.
 • NVDA+H
  • Permite deschiderea ajutorului pentru suplimentul curent.

Modificări pentru versiunea 4.0

 • Adăugat compatibilitate pentru supliment atât cu Python 2.7 cât și 3;
 • Rezolvat defect cu căile suplimentului care conțin caractere non-ASCII.

Modificări pentru versiunea 3.0

 • Folosit modulul gui.guiHelper pentru a asigura afișarea corectă a dialogului de configurare pentru supliment;
 • Folosit format în loc de %s pentru formatarea șirurilor de caractere;
 • Folosit conformarea la principiile generale pentru implementare.

Modificări pentru versiunea 2.3

 • Adăugat licența GPL pentru supliment;
 • Schimbat scurtătura scriptului care dă sfârșitul selecției din Ctrl+Shift+N în Ctrl+Shift+E, deoarece Ctrl+Shift+N nu funcționează cu noile versiuni de mp3DirectCut;
 • Adăugat un script pentru a confirma că selecția a fost anulată cu ‚Ctrl+r’;
 • Făcut niște corecturi în codul modulului 'mp3directcut.py'.

Modificări aduse în versiunea 2.2

 • Corecția scripturilor care dau locația selectată a marcajelor.

Modificări aduse în versiunea 2.1.1

 • Eliminarea scriptului care dă timpul total și adaugă această informație la scriptul care dă timpul scurs.
 • A fost adăugată abilitatea de a activa sau dezactiva anunțurile relatate la tasta spațiu în opțiunile de configurare ale modulelor separat din alte anunțuri;
 • A fost adăugată abilitatea de a activa sau dezactiva anunțul plasat selecției marque în opțiunile de configurare ale modulelor;
 • Adăugarea anunțării părții curente atunci când se deplasează prin punctele de tăiere;
 • Corectarea anunțurilor relatate la tastele verticale;
 • Adăugarea unui script pentru a deschide ajutorul add-onului curent cu 'NVDA+H';
 • Deplasare din meniul de configurare ale add-onurilor la meniul instrumente către meniul preferințe nvda.

Modificări aduse în versiunea 2.1

 • Adăugarea unui script pentru a cânta se deplasează la următorul punct divizat cu control+săgeată dreapta;
 • Adăugarea unui script pentru a cânta se deplasează la punctul anterior divizat cu control+săgeată stânga;
 • Adăugarea unui script pentru a cânta se deplasează cu 400 de secunde înainte, cu shift+săgeată dreapta;
 • Adăugarea unui script pentru a cânta se deplasează cu 400 de secunde în urmă, cu shift+săgeată stânga;
 • Corectarea cuprinsului add-on-ului de la 'for mp3DirectCut' la 'mp3DirectCut'.

Modificări în versiunea 1.0

 • A fost adăugat un script pentru cunoașterea timpului rămas cu 'Control Shift R';
 • A fost reparată durata orelor;
 • A fost adăugată abilitatea de diferențiere între mi și sute de secunde;

Modificări aduse în versiunea 1.1

 • Adăugat posibilitatea de a include categoria mp3DirectCut în gesturile de intrare;
  • Vor fi vizibile doar în timpul folosirii software-ului mp3DirectCut.
 • Adăugat abilitatea de a activa sau dezactiva mesajele automate în meniul de unelte al NVDA, elementul 'configurare mp3DirectCut';

Modificări adyse în 1.0

 • Versiunea inițială.