mp3DirectCut

 • Author(s) : Abdel, Rémy, Abdellah zineddine, Jean-François COLAS.

Popis

Doplnok upravuje prístupnosť aplikácie mp3DirectCut s NVDA.

Je testovaný s mp3DirectCut od verzie 212 do 223.

Klávesové skratky

Dostupné sú tieto klávesové skratky:

 • B

  • Umiestni počiatočnú značku.
 • Ctrl+Shift+B

  • Oznámi pozíciu počiatočnej značky.
  • Stlačené dvakrát rýchlo za sebou oznámi celkový čas označeného úseku.
 • Ctrl+Shift+D

  • Oznámi čas od začiatku súboru po kurzor.
  • Stlačené dvakrát rýchlo za sebou oznámi celkové trvanie súboru.
 • Ctrl+R

  • Zruší výber.
 • Ctrl+Shift+R

  • Oznámi zostávajúci čas od kurzora do konca súboru.
 • Ctrl+Shift+E

  • Oznámi pozíciu koncovej značky.
  • Stlačené dvakrát rýchlo za sebou oznámi pozíciu počiatočnej, koncovej značky a celkový čas vybratého úseku.
 • Ctrl+Shift+P

  • Oznámi číslo časti a počet častí v aktuálnom súbore.
 • Ctrl+Shift+medzera

  • Prečíta maximálnu nameranú úroveň hlasitosti počas nahrávania.
  • Stlačené dvakrát rýchlo za sebou vynuluje meranie.
 • šípka dole

  • Oznámi pozíciu prehrávacieho kurzora.
  • Takisto presunie kurzor na koncovú značku a oznámi pozíciu, ak bolo niečo vybraté.
  • V dialógu s nastavením hlasitosti povie nasledujúcu hodnotu.
  • Predvolene táto hodnota nie je oznamovaná.
 • End

  • Presunie kurzor na koniec súboru a oznámi celkové trvanie nahrávky.
 • Home

  • Presunie kurzor na začiatok súboru.
 • ľavá šípka

  • vráti sa o sekundu späť a oznámi pozíciu kurzora.
  • Oznamovanie sa dá vypnúť a zapnúť v nastaveniach doplnku.
 • N

  • Umiestni koncovú značku.
 • Page Down

  • Prejde o 10 sekúnd dopredu a oznámi pozíciu kurzora.
  • Oznamovanie sa dá vypnúť a zapnúť v nastaveniach doplnku.
 • Page Up

  • Vráti sa o 10 sekúnd a oznámi pozíciu kurzora.
  • Oznamovanie sa dá vypnúť a zapnúť v nastaveniach doplnku.
 • R

  • Prepne do režimu nahrávania, kde je možné samotné nahrávanie spustiť medzerou.
 • šípka doprava

  • Presunie kurzor o sekundu dopredu a oznámi pozíciu kurzora.
  • Oznamovanie sa dá vypnúť a zapnúť v nastaveniach doplnku.
 • Ctrl+pravá šípka

  • Prejde na rozdelenie a oznámi čas.
 • Ctrl+ľavá šípka

  • Prejde na predchádzajúce rozdelenie a oznámi pozíciu kurzora.
 • Shift+pravá šípka

  • Preskočí o 4 stotiny sekundy dopredu a oznámi pozíciu kurzora.
 • Shift+ľavá šípka

  • Prejde o 4 stotiny sekundy dozadu a oznámi pozíciu kurzora.
 • S

  • Zastaví prehrávanie a povie pozíciu kurzora.
 • Medzera

  • V režime nahrávania spustí nahrávanie.
  • Ak je už nahrávanie spustené, zastaví ho a presunie kurzor na začiatok nahrávky.
  • Ak je načítaný súbor, spustí prehrávanie.
  • Ak je spustené prehrávanie, pozastaví ho a povie aktuálnu pozíciu kurzora.
  • Ak je prehrávanie pozastavené, spustí prehrávanie od pozície kurzora.
 • Šípka hore

  • Oznámi pozíciu prehrávacieho kurzora.
  • Presunie kurzor na počiatočnú značku a povie jej pozíciu.
  • V dialógu s nastavením hlasitosti prečíta predchádzajúcu dostupnú hodnotu.
  • Predvolene táto hodnota nie je oznamovaná.
 • NVDA+H

  • Otvorí pomocníka pre doplnok.

Kompatibilita

 • This add-on is compatible with the versions of NVDA ranging from 2019.3 and beyond.

Changes for 20240327.0.0

 • Fixed a bug that caused a log error when reloading plugins, thanks to Rob, from nvda-addons mailing list;

Changes for 20240326.0.0

 • Updated compatibility for nvda-2024.1.;
 • Deleted download link from readme, the download link for future updates will now only be available from the add-on store.

Changes for 20231229.0.0

 • Added a backward compatible implementation to support speak on demand mode, which will soon be available with nvda-2024.1.

Changes for 20231007.0.0

 • After placing the cutting points and after opening the cutting properties window, with "Ctrl+N", adding accessibility to the title of this window by indicating the part index.
 • In reading mode, after moving the start or end markers of selections with keys 1 to 6 of the alphanumeric pad, addition of automatic start of reading from the new position;
 • Fixed a bug that occurred when consulting the remaining time with "control+shift+r" from the beginning of the track.

Changes for 20230728.0.0

 • Applied the flake8 and mypy rules to the code;
 • Changed the minimum supported NVDA version to 2019.3 to support annotations introduced in Python 3.

Changes for 20230508.0.0 and beyond

 • Changed version number, minimum NVDA version and download link according to store conventions/requirements.

Change for version 20.12

 • Stop speech during recording and reading for the latest versions of mp3directcut;
 • Fixed reading remaining time for new versions of NVDA using Python 3.

Verzia 19.2

 • Nastavenie doplnku presunuté do stromu s nastaveniami NVDA;
 • Verzie sú číslované v tvare yy.mm (dve číslice pre rok, dve číslice pre mesiac);
 • Pridaná podpora pre nové čísla verzii uvedené v NVDA 2č019.1.

Verzia 4.0

 • Pridaná kompatibilita s prostredím Python 2.7 a 3;
 • Opravené problémy, ktoré nastávali, ak boli v názvoch ciest znaky mimo ASCII rozsahu.

Verzia 3.0

 • Používame nový modul gui.guiHelper na správne zobrazenie dialógu s nastavením;
 • V prekladoch sa namiesto %s používa presnejšie pomenovanie premenných.
 • Upravené podľa zásad a pravidiel doplnkov.

Verzia 2.3

 • Pridaná GPL licencia;
 • Skratka na zistenie koncovej značky zmenená z ctrl+shift+n na ctrl+shift+e lebo ctrl+shift+n nefunguje v posledných verziách mp3DirectCut;
 • Pridaná skratka ctrl+r, ktorá oznámi zrušenie výberu;
 • Drobné úpravy v aplikačnom module.

Verzia 2.2

 • Opravené funkcie na zistenie pozície počiatočnej a koncovej značky.

Verzia 2.1.1

 • Odstránená funkcia na oznámenie celkového času. Celkový čas teraz oznamuje funkcia na oznámenie uplynutého času.
 • Pridaná možnosť výrečnosti pri stlačení medzerníka;
 • Pridaná možnosť vypnúť a zapnúť oznamovanie umiestnenia značiek;
 • Pridaná možnosť zapnúť a vypnúť oznamovanie čísla časti pri prechode cez rozdelenie;
 • Opravené oznamovanie pri použití šípky hore a dole;
 • Pridaný pomocník doplnku pod skratku nvda+h.
 • Nastavenie doplnku presunuté z menu nástroje do menu nastavenia.

Verzia 2.1

 • Pridané oznamovanie pri prechode na rozdelenie skratkou ctrl+pravá šípka;
 • Pridané oznamovanie pri prechode na rozdelenie skratkou ctrl+ľavá šípka;
 • Pridané oznamovanie pri pohybe skratkou shift+pravá šípka;
 • Pridané oznamovanie pri pohybe skratkou shift+ľavá šípka;
 • Opravený preklep v informácii o doplnku.

Verzia 2.0

 • Skratka ctrl+shift+r oznamuje zostávajúci čas;
 • Opravené čítanie času, teraz číta aj hodiny;
 • Rozlišuje stotiny a tisíciny sekundy;

Verzia 1.1

 • Pridaná kategória mp3DirectCut do dialógu klávesové skratky;

  • Zobrazí sa, len ak dialóg otvoríte z okna mp3DirectCut.
 • Pridaná možnosť nastaviť výrečnosť;

Verzia 1.0

 • Prvé vydanie.