Mush Client

Zlepšuje prístupnosť aplikácie mush Client.

Popis:

Doplnok poskytuje nasledujúce vylepšenia prístupnosti:

  1. Navigačný objekt je automaticky presúvaný do editačného poľa s výstupom, aby bolo možné jednoduchšie prezerať výstup.
  2. Pridané dve nové klávesové skratky: NVDA+8: Prepína nastavenie "prerušiť reč pri písaní". NVDA+9: Prepína nastavenie "Prerušiť reč klávesom enter."
  3. NVDA+enter alebo numerický enter presunie kurzor na posledný riadok vo výstupe a prečíta ho.
  4. Nastavenia "oznamovanie dynamického obsahu", "prezerací kurzor sleduje textový kurzor", "Prerušiť reč pri písaní" a "Prerušiť reč klávesom enter" sa teraz po opustení okna uložia a následne obnovia po opätovnom zameraní okna mush Client.

Keďže väčšina používateľov používa plugin na automatické čítanie prichádzajúcich správ, je predvolene vypnuté oznamovanie dynamicky meneného obsahu. Môžete ho zapnúť skratkou nvda+5.